nahoru

Mahireši Mahéš Jógi

JIŘÍ BROŽ, Amsterodam 19. března 2008 • 10:00

Usměvavá tvář a žehnající ruka sympatického vousatého mužíka v bělostném rouchu a s květinovými girlandami kolem krku patřila do filmových žurnálů šedesátých a sedmdesátých let minulého století stejně jako vietnamská válka. Mahariši Mahéš Jógi, Mistr transcendentální meditace, jejíž principy jsou zakotveny v prastarých posvátných textech hinduistické Indie, zemřel letos 5. února.

 


O evropskou pointu Maharišiho příběhu se částečně přičinil jistý Václav, vlastně Wenzeslaus, příjmením Straussfeld a povoláním představený saské provincie řádu františkánů.

Koncem devatenáctého století se kancléř Bismarck dostal do sporu s vlivnou katolickou církví, a proto některé kněžské a klášterní řády opustily Německo a hledaly útočiště těsně za hranicemi, všude tam, kde mohly provozovat své školy a internáty bez vměšování státu. Jejich oblíbeným cílem byla Belgie i katolické hraniční provincie Nizozemska. V jedné z nich, Limburgu, páter Wenzeslaus s pomocí bohatých sympatizantů koupil 160 hektarů půdy, kde nechal vystavět obrovský klášter a internát gymnázia svatého Ludvíka, v němž dvě stě německých katolických jinochů do sebe vstřebávalo vedle středoškolských vědomostí i církevní dogmata.

Tehdejší Limburg byl natolik chudý a izolovaný, že nizozemská vláda zdarma poskytovala pozemky na stavbu železniční trati z belgických Antverp do německého Porúří. Nákladní vlaky, které v blízkosti kláštera musely zastavit, aby tam prošly hraniční kontrolou, byly pro tisíce německých katolíků jediným způsobem, jak se dostat do Vlodropu, vesnice, jež kolem kláštera a školy vznikla.

Německé církevní gymnázium na nizozemské půdě existovalo od roku 1910 do konce 70. let s malou válečnou přestávkou, kdy sloužilo jako kasárna zbraní SS, skladiště Luftwaffe, pracovní tábor pro sovětské zajatce, které po válce vystřídaly internované děti nizozemských kolaborantů. Po definitivním odchodu mnichů a jejich studentů opuštěný komplex postupně chátral, a proto nizozemská vláda uvítala, když se jí v roce 1984 naskytla příležitost vše levně prodat jistému investorovi. Ten v komplexu chtěl vybudovat konferenční a meditační centrum, aniž by porušil ráz budov.

MEDITAČNÍ VATIKÁN


Novým majitelem se stala nizozemská sekce hnutí Transcendental Meditation indického gurua Maharišiho Mahéše Jógiho. Ten byl nesmírně populární v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, kdy se stal spirituální ikonou tehdejší alternativní kultury.

Jeho nizozemští přívrženci oznámili, že Vlodrop přebudují na Vatikán meditace včetně důstojného sídla pro samotného učitele. Guru se tam skutečně začátkem devadesátých let přestěhoval, ale místo slibovaného centra harmonie a pozitivní energie začaly spory o zachování komplexu bývalého kláštera. Hnutí mělo totiž v úmyslu vystavět v areálu konferenční budovy, televizní studia, univerzitu, kampus pro studenty, ubytovny pro návštěvníky z celého světa a palác pro Maharišiho v lehce esoterickém stavebním stylu. Do tohoto konceptu se ale nehodil pustnoucí novogotický klášter, takže jeho vedení oznámilo, že církevní budovy nechá zbourat. Jejich rekonstrukce by byla příliš nákladná, a navíc neodpovídají principům, na nichž je transcendentální meditace založena. Výrok roztočil tahanice o demoliční výměry a stavební povolení, pršely petice a iniciativy občanských sdružení, soudní procesy střídaly snahy o udělení statutu architektonické památky, do nichž zasáhl bagr, jenž se "omylem" opřel do klášterního průčelí. Rozepře neukončila ani Maharišiho smrt 5. února tohoto roku.

 

OČIŠTĚN


Na rozdíl od saského Václava a jeho bratrů, kteří na schůzku se svým Stvořitelem čekají na místním lesním hřbitově, Mahariši se vrátil ke svým hinduistickým předkům a jeho popel byl mezitím svěřen posvátným vodám řeky Gangy. Pět miliónů jeho stoupenců nejprve doufalo, že Mistr z tohoto světa odejde na zatíženém trůnu, který pomalu klesne na dno řeky, což je ceremoniál vyhrazený skutečným svatým mužům - sádhuům. Ale nestalo se tak. Mahariši byl sice dostatečně svatý, ale nebyl bráhmanského původu, a proto se muselo jeho tělo podrobit poslednímu očišťovacímu rituálu na pohřební hranici. Kremace se zúčastnilo kolem čtyřiceti tisíc nejvěrnějších přívrženců, ti méně movitější ji mohli sledovat v přímém přenosu přes Internet. Ceremoniál se odehrával v Allahábádu, městě na soutoku Gangy, Jamuny a Sarasvatí, kde se každoročně milióny hinduistických poutníků noří do vln v naději, že tak smyjí své zbývající hříchy a osvobodí se z koloběhu reinkarnace.

LEHCE STRAVITELNÉ UČENÍ


Mahariši vstoupil do všeobecného podvědomí především jako hippieský guru a svým učením si vydobyl přezdívku McDonald meditačního byznysu. Principy transcendentální meditace jsou přitom zakotveny v prastarých posvátných védských textech hinduistické Indie. V orální formě existovaly několik tisíc let před tím, než byly v průběhu třetího století před naším letopočtem zapsány. Věřící je považují za lidskou rukou nestvořená, božskou Prozřetelností zjevená pravidla, jimiž se musí ve svém životě řídit. Pro ortodoxní hinduistické filosofy představují zdroj nejvyšší autority, zatímco jejich buddhističtí kolegové v nich spatřují především pramen inspirace. V očích nevěřících a literárních vědců jsou pak védy (doslova znalost nebo naše věda) nejstarší vrstvou sanskrtské literatury a volným souborem legend, milostných a hrdinských příběhů i poezie, přísloví, praktických rad, magických formulí a liturgických předpisů, tak jak je srovnatelně znají i posvátné knihy ostatních kulturních národů starověku.

Védský kánon obsahuje čtyři základní knihy Rigvéda (nejstarší texty ságy a básně o védské kosmologii a božstvech, jež prolínají i ostatními knihami), Jadžurvéda (prozaické texty k liturgickým účelům), Samavéda (modlitby, meditační texty a písně pro zasvěcence a kněze) a Atharvavéda (sbírka zaklínacích formulí proti nepřátelům a démonům, léčitelské rady, lidová magie). Rozdílné hinduistické školy a sekty si dokáží umixovat vlastní směs, již pak prezentují svým žákům. Některé z nich se přímo obracejí k zámožné klientele západních zemí, které nabízejí lehčeji stravitelnou formu východního mysticismu.

 

SEXI SADIE


Mahariši se narodil v severoindickém státě Uttarpradéš jako Mahéš Prasád Varma a okolnostmi svého narození připomíná spíše Járu Cimrmana než indického myslitele. Jako datum se uvádí 12. leden v rozmezí let 1911 až 1918. Po studiu na technické univerzitě se uchýlil pod ochranná spirituální křídla známého hinduistického mystika Brahnánanda Sarasvátího, od něhož se naučil speciální meditační techniky, které později zpopularizoval na celém světě. Nedostatečně vznešený původ mu nedovolil převzít funkci svého učitele, a tak po jeho smrti a duchovní klauzuře v Himálaji začal Mahariši koncem padesátých let s propagováním vlastního duchovního obrozenského hnutí (Spiritual Regeneration Movement). Nejprve v Indii, pak v zemích Dálného východu a přes Havaj se dostal do Spojených států. Především v Kalifornii vítali Maharišiho stále početnější stoupenci, s nimiž meditoval, poskytoval jim životní rady, zakládal meditační centra, tzv. Paláce míru (Peace Palaces), a školil instruktory, propagoval védskou literaturu a publikoval vlastní popularizační knihy. K jeho oblíbenosti přispívaly styky s ostatními ikonami tehdejší populární kultury. K Maharišiho přívržencům se hlásily herečky Shirley MacLaineová, Mia Farrowová, načas se o jeho přízeň ucházel i drsňák Clint Eastwood, bard pocukrovaného protest songu Donovan i Beach Boys. Současným nejprominentnějším přívržencem jeho transcendentální meditace je nejspíše kultovní americký filmový režisér David Lynch.

Maharišiho ale proslavily především kontakty s Beatles, kteří dokonce v roce 1968 meditovali v jeho ášramu v indickém Rišikéši. Znalci dodnes tvrdí, že dokáží identifikovat Maharišiho vliv na tehdejší písně liverpoolské čtyřky. V Rišikéši však zároveň došlo k roztržce mezi guruem a skupinou po incidentu s Miou Farrowovou, na nějž reagoval rozhněvaný John Lennon skladbou Sexy Sadie se slovy: Co jsi to udělal? každého si znemožnil ... v přesvědčení, že se učitel pokusil mladou herečku znásilnit.


Ve svých pamětech si Farrowová není zcela jista, co se vlastně mezi nimi přihodilo. Po soukromé meditaci v zatemnělé jeskyni ucítila náhle dvě ruce na zadku, dostala hysterický záchvat a s omluvami utekla. Později si nechala vyložit, že ve východních náboženstvích je náhodný fyzický kontakt mezi Mistrem a žákem zcela normální a nemá žádný erotizující podtext. Svou reakci vysvětluje i svým tehdy ještě nedokonalým stupněm vědomí: "Kdyby mě v té době objal samotný Ježíš Kristus, nespíš bych si to také špatně vyložila." S výjimkou Johna Lennona ostatní Beatles později tvrdili, že šlo pouze o nedorozumění.

GLOBÁLNÍ MEDITACE


Od začátku sedmdesátých let Mahariši otevíral po celém světě stovky škol a takzvaných univerzit, založených na výkladu védské doktríny, obohacené o vlastní dodatky jako Maharishi Azur Veda (alternativní systém zdravotních a léčebných pouček), Maharishi Jyotisch Veda (astrologie), Maharishi Gandharva Veda (hudební věda), Maharishi Sthapataza Veda (architektura) a různé vzdělávací systémy v oblastech ekonomiky, veřejné správy a obrany. Maharishi Open University of Management nabízí kursy a diplomy studentům v 96 státech, mimo jiné i v polštině a chorvatštině. Satelitní televizní stanice ve Vlodropu dokáže oslovit své diváky ve všech světových jazycích.

Koncem života přišel i s vlastní měnou, již jeho přívrženci měli používat i v normálním občanském životě, a s programem k definitivnímu potlačení celosvětové chudoby. K uskutečnění tohoto cíle prestižní americký list International Herald Tribune uveřejňoval v roce 2005 několik měsíců placenou inzerci shánějící bohaté investory, kteří by připsali na konto Světovému mírovému fondu (World Peace Fond) minimálně 50 tisíc eur se slíbenou roční dividendou mezi 10 až 15 procenty. Zamýšlený výnos deset triliónů dolarů měl sloužit k nákupu dvou miliard hektarů půdy ve stovce rozvojových zemí, které měli obdělávat nezaměstnaní podle védských principů biologického farmářství. Tento megalomanský projekt pochopitelně ztroskotal.

 

KLID A MÍR


Maharišimu se za dlouhou dobu jeho života podařilo vytvořit mnohamiliardové globální impérium, založené na příslibu vnitřní harmonie a světového míru. Vždy propagoval optimismus: "Život není boj a napětí, život je požehnání, věčná moudrost, věčné bytí." Jeho náboženství neočekává přísnou disciplínu, speciální oblečení, slib chudoby, sexuální odříkání ani velké finanční oběti. Nejdůležitějším požadavkem je každodenní meditace, která trvá dvakrát dvacet minut a spočívá v odříkávání posvátných sanskrtských formulí - manter. Možná i proto je mezi současnými přívrženci transcendentální meditace nadprůměrný podíl úspěšných a spokojených lidí, často s akademickým vzděláním.

Ostatně vědecké studie se dnes shodují v tom, že pravidelná meditace je lidskému organismu prospěšná, může vést ke snížení vysokého tlaku, bolestí, nespavosti, psychosomatických nemocí a stresu. Některé zdravotní pojišťovny dokonce poskytují svým pojištěncům slevy, pokud prokáží, že pravidelně meditují.

Spornou otázkou zůstává, zda transcendentální meditace současně vyzařuje do svého okolí dostatečné množství pozitivní energie a harmonie, jež by v konečném důsledku měly vést k potlačení všech forem násilí, včetně zločinu a válečných konfliktů. Také bizarní snahy o překonání fyzikálních zákonů pomocí klokaních poskoků - tzv. hopping - a dosažení osvícené levitace vyvolávají uštěpačné poznámky kritiků.

NÁSLEDOVNÍK


Prostřednictvím satelitní televizní stanice ve Vlodropu se Maharišiho přívrženci dozvěděli o blížícím se odchodu jejich učitele. Ten v polovině ledna oznámil, že vchází do duchovního ticha - období mauna. Do parku, kde si páter Václav kdysi předčítal z brevíře, se sjelo tři sta prominentních členů hnutí z celého světa, aby si vybrali nového Mistra. Tím se stal lékař z Libanonu, jehož okolní svět zná pod přijatým jménem Mahárážda Adhiraj Rádžarám (anglicky Maharaja Adhiraj Rajoraam). Než se i on pokusí nastolit světový mír, bude muset napřed vyhrát válku s nizozemskými stavebními úřady.

AUTOR JE HISTORIK

 

JIŘÍ BROŽ, Amsterodam