Pohřeb jedné z obětí důlního neštěstí roku 1892

Pohřeb jedné z obětí důlního neštěstí roku 1892 Zdroj: ČTK

Doly 19. století se vyznačovaly ruční prací a minimem zabezpečení
Typický oděv horníka v příbramských dolech v 19. století
Smrtící plameny a dým se prohnaly i Vojtěšským dolem. Dnešní podoba jeho budovy
Vyzvedávání obětí důlního neštěstí
Poukázka na zlevněné jízdenky pro cestu na oslavu dosažení rekordní tisícimetrové hloubky ve Vojtěšskm dole
5
Fotogalerie

Příbram 1892: Největší důlní neštěstí v Evropě se nikdy nepodařilo vysvětlit

Horní město Příbram drží smutný rekord: roku 1892 při požáru na dole Marie v Březových Horách zahynulo 319 horníků, kteří po sobě zanechali 286 vdov a 961 sirotků. Další desítky horníků se podařilo vynést na povrch v bezvědomí. Je to největší důlní neštěstí, k jakému v Evropě došlo. Následovalo vyšetřování a proces, ale kolem příčin a rozsudků dodnes panují nejasnosti.

Prosím vás, kdo najdete toto poslední psaní, dejte ho mé milované manželce, stálo na vzkazu, jenž byl nalezen ve zničeném dole po katastrofě. „Jsou to poslední slova, ve kterých se loučím se svými dětmi a prosím je, aby se modlily, aby Bůh má provinění odpustil a aby na Boha nikdy nezapomínaly jako já při poslední hodině. Přišli jsme k dílu, začali dělat, přiběhli lidi, že se odtud nemohou dostat. Pokoušeli jsme se, ale nešlo to. Pokud jsme mohli, modlili jsme se, když jsme zeslábli, tak jsme padali do hlubokého spánku věčnosti.“

Na jiném vzkazu bylo napsáno: „Dlužen nejsem nikde než Bartošovi asi 40 krejcarů, u nás za ňáký litr piva, víc nikdež nic.“ Nebo dojemné: „Má drahá ženo, nezapomeň splatiti dva zlaté příteli Pokornému. Je nemocen a těžce by jich postrádal. Tebe a děti naposledy líbá Váš tatínek...“

Smrt těch, jež dostal kouř a plyny, byla celkem milosrdná, ale jiní dopadli mnohem hůř.

Věštba kronikáře Hájka

Podle Hájkovy kroniky už roku 755 jakýsi Přibral, „muž ostrého vtipu, vyhledávaje podzemní stříbra a zlata, velmi pilen byl, proroctví Libuše častokrát rozvažoval... tu kopati motykami rozkázal i nalezl výborné stříbro u velké hojnosti...“ Přibral pak prý za vykopané stříbro postavil poblíž svých dolů hrad, jemuž později lidé začali říkat ­Příbram.

Problém je, že historikové Hájkovi moc nevěří, navíc to vypadá, že barevné kovy v okolí dnešní Příbrami vyhledávali už Keltové, takže pan Přibral by přišel k hotovému. Na tvrzení Hájkovy kroniky o Příbrami je ale zajímavé něco jiného. Podle něj zmiňované Libušino proroctví znělo: „Vidím vrch Březovej, kterýž jest vnitř stříbra plnej, toho vy i váš rod budete užívati. Jestliže nedáte od západu slunce lidem nad ním panovati, váš rod tudy bude se množiti a cizí národové budou se vám klaněti.“

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!