Předražené energie, premiér Nutteloid a Hanácký Jouza Pavka jsou zde méně zajímaví než velbloudí závody

Předražené energie, premiér Nutteloid a Hanácký Jouza Pavka jsou zde méně zajímaví než velbloudí závody Zdroj: Reflex.cz

Zapomeňte na drahé energie i Petra Fialu a naučte se základní lekci „arabské“ angličtiny

Tak samozřejmě, angličtina není všude ve světě stejná – nejnom že britská angličtina se liší od americké nebo australské, skotské, irské, jihoafrické… Akorát že rodilí mluvčí si navzájem rozumějí, zatímco cizinec, který intenzivně studoval britskou angličtinu, čumí na americkou angličtinu jako husa do flašky a nedokáže rozkódovat ani přízvuk, ani zvratná slovesa a fráze. A nejen to! V zemích, které používají angličtinu jako jeden z několika oficiálních jazyků, nastává hotový Babylon, a to nejen jazykový, ale i politický a kulturní. Tak třeba v emirátech není in si stěžovat na sníh a zimu. Návštěvník arabského světa se musí přizpůsobit místním reáliím a zvyklostem. Proto jsem pro vás připravila takový základní slovníček s frázemi, které Arabi lehce pochopí.

Kde je tady místní vebloudí farma?  Where is a local camel farm here?

Mohl bych na ni dostat dotaci? Could I get it subsidized?

Mohl by můj brácha a manželka taky na ni dostat dotaci? Could my brother and my wife also get subsidy?

Máte nějaké holiny, abych nešlápl do vebloudího hovna? Do you have any rubber boots to protect me from stepping into camel shit?

A co návleky na holiny, nebyly by? How about shoe covers, could I have some?

Já mám velbloudí farmy rád, protože se aspoň dostanu mezi lidi. I love camel farm because it gets me out among the people.

Proč mě sem Jouza vlastně vyslal? Why did Jouza send me here anyways?

Dají se tu koupit nějaké pěkné kadidelnice? Where can I buy some nice censers?

Pro manželku by stačila nějaká menší kadidelnice. My wife only needs a smaller censer.

Nějak mi není dobře. I don’t feel well.

Kde se mohu na pár dní zašít, než mi bude lépe? Where can I hide for a few days until I feel better?

Kdy pro mě přijede Jouza? When is Jouza picking me up?

Máte tu nějaké unie? Are there any unions here?

Kolik tu tak zhruba stojí velbloud? How much is it approximately to buy a camel?

A to je s dotací, nebo nebo bez? Is the price with subsidy or without?

No já si myslím, že základy angličtiny pro českého návštěvníka jsme zhruba pokryli. A to zároveň s kulturní výměnou, neboť předražené energie, premiér Nutteloid a Hanácký Jouza Pavka jsou zde méně zajímaví než velbloudí závody, které jsou na rozdíl od české politiky skvěle organizované. A bez dotací. Sue me.