Víceletá gymnázia: Ano, či ne?

Téměř čtvrtstoletí existují v České republice OSMILETÁ GYMNÁZIA – a není to jen ku prospěchu nadanějších žáků. Hlásí se na ně typicky zhruba pětina populačního ročníku, méně než polovina jedenáctiletých dětí je ovšem u přijímacích zkoušek odmítnuta. Informační centrum o vzdělávání EDUin uspořádalo v lednu tohoto roku zajímavý kulatý stůl, který opět prokázal důležitost a ambivalenci tohoto tématu: téměř každý by chtěl, aby jeho dítě na víceletém gymnáziu studovalo, ale podle mnohých tyto ústavy podporují sociální nerovnost a napomáhají tolik kritizovanému rozštěpení společnosti. Položili jsme tedy pěti odborníkům jednoduchou otázku:

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!