Úloha šílenství v dějinách [RX Diskuse]

Že je pan DUŠAN DVOŘÁK šílený, o tom není sporu. Za prvé se léčí s depresemi na psychiatrii a za druhé podal trestní oznámení na bývalého náměstka ministra vnitra JIŘÍHO VACKA - toho, co není inženýr. To může udělat jen blázen. A jenom naprostý šílenec pak může dosáhnout, že se podobným trestním oznámením začne policie skutečně zabývat.

"KDU-ČSL vyhlašuje válku proti drogám!" hlásal pan Miroslav Kalousek, předseda KDU-ČSL, loni v únoru v Parlamentu na tiskovce. Vyhlašoval ji přesto, že počty problémových uživatelů tvrdých drog již několik let klesaly a racionální protidrogová politika státu slavila zjevné úspěchy. Ale KDU si na potratech, homosexualitě a hulení dělá reklamu chronicky, tak co by se najednou chlapi ohlíželi na realitu.
"Marihuana je stejně nebezpečná jako heroin!" přispěl tehdy svou trochou do mlýna stranický expert na sociálně patologické jevy Jiří Vacek. Jako autoritu v oboru jej lze brát beze vší ironie vážně, je dokonce specialista-praktik. Léta na heroinu a několik let v systemizované funkci inženýra, aniž by byl schopen ukázat byť maturitní vysvědčení... To dokáže jen skutečný expert.

CURRICULUM VITAE

V té době se začala v hlavě Dušana Dvořáka rodit iniciativa Válka je vůl. K osobě Dušana Dvořáka mohu podotknout, že je nejen (jak psáno výše) blázen, ale také v oboru drogových závislostí jeden z nejvzdělanějších lidí u nás. Proto je odborné veřejnosti dobře znám. Laikům-rodičům mohu doporučit z dlouhé řady Dušanových publikací jeho popularizační práce Drogy a vaše dítě a také (zde je Dušan jedním ze spoluautorů) i pro porozumění drogové problematice mimořádně důležitou knihu Drogy, drogové závislosti z roku 2003. Je vedoucím kolektivu českobritské srovnávací studie, která na největším světovém výzkumu NTORS dokazuje, že jedna libra vložená do léčebných programů se společnosti vrátí třikrát.
Dušan Dvořák (1962) je spoluzakladatel největší české nevládní organizace pro prevenci, léčbu a rehabilitaci lidí ohrožených drogovou závislostí Sananim (v Praze), spoluzakladatel nevládní organizace P-centrum a ředitel jejího Střediska pro prevenci, léčbu a rehabilitaci osob ohrožených drogovou závislostí v Olomouci. Nyní v Olomouci pracuje jako terapeut Privátní psychoterapeutické praxe - samozřejmě specializované na závislostní poruchy.
Dušan Dvořák je - kromě dalších veřejně prospěšných aktivit spojených s ochranou lidských práv - autorem a jedním z redaktorů celorepublikového dobrovolnického poradenského a vzdělávacího serveru InternetPoradna (www.internetporadna. cz) a odborným garantem serveru primární prevence www.odrogach. cz. Jde o nejlepší nevládní (po vládním www.drogy-info.cz) internetový zdroj odborných informací o drogách, určený zejména rodičům a učitelům.
Má na rozdíl od drogového experta KDU-ČSL potřebnou kvalifikaci. Po absolvování Univerzity Palackého v Olomouci (speciální pedagogika) v roce 1986 si sice nikdy neudělal (a říká, že ani dělat nehodlá) doktorát, ale zato absolvoval množství kursů, praxí a pracovních pobytů na nejprestižnějších pracovištích. Namátkou: stáž jako kvaziklient v terapeutické komunitě Monar (Polsko, domovské pracoviště až nekriticky uctívaného klasika léčby závislostí Kotanského). Studium pražské psychoterapeutické fakulty a řady psychoterapeutických výcviků. Mezinárodní vzdělávací projekt léčby a rehabilitace drogových závislostí University San Diego, stáže v Jellinek centrum v Amsterdamu, London Drug Services. A tak podobně.

VÁLKA JE VŮL

"Projekt Válka je vůl je kulturní a občanský projekt. Jedním z cílů je zjistit, jak dalece si necháme nějakými fanatiky vrážet klíny do hlavy a terorizovat státní mašinérií," praví se na webu projektu Válka je vůl, zahájeného Dušanem Dvořákem zhruba devět měsíců poté, co lidovci začali svou válku nejen proti marihuaně.
Střízlivěji - Dušan shromáždil odborná stanoviska, zformuloval text a pomohl sehnat podpisy pod "Otevřený dopis odborníků v oblasti protidrogové prevence". Podepsaly jej dvě stovky kompetentních osob včetně primátora Prahy, lékaře Pavla Béma. Praví se v něm mimo jiné:
S velikým znepokojením sledujeme některé neodborné a nesystémové návrhy prezentované pod názvem "Válka proti drogám", nabádající ke změně koncepce protidrogové politiky naší země. K předkládaným návrhům shrnutým v koncepci "Válka proti drogám" a jednání expertní politické komise vládní koalice snad jen tolik:
Chceme-li být vůči mladým lidem důvěryhodní a uskutečňovat kvalitní prevenci, je nutné diferencovat nebezpečnost drog.
Chceme-li snižovat rizika užívání drog, nemůžeme zapomínat, že naším prvořadým cílem je ochrana zdraví a života lidí a minimalizace šíření zejména virových nemocí ve společnosti. Chceme-li trestat obchodníky s drogami, nekriminalizujme tisíce mladých lidí, kteří si experimenty s drogami ujasňují svůj pohled na sebe samé i na svět.
Ve stejné době píší ústavním činitelům obdobná prohlášení i členové redakční rady odborného "závisláckého" časopisu ADIKTOLOGIE, Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí A. N. O. Dokonce ve svém "Prohlášení" se ke kritice na adresu KDU-ČSL připojila řada katolických i evangelických duchovních včetně poslance Svatopluka Karáska a řada aktivních členů křesťanských církví.
Olomoucký dopis byl odeslán devátého dubna loňského roku, kdy má Dušan svátek. Inu - je to blázen a takhle se ke svým svátkům a narozeninám občas obdarovává. Dopis dostal premiér, všichni členové vlády, senátorky, senátoři, poslankyně a poslanci PS ČR.
V průběhu celého loňského roku psal k lidovecké "Válce proti drogám" komentáře a články do novin a internetových médií.
Nebylo to samozřejmě nic platné. Naopak na konci loňského roku se podařilo KDU-ČSL dosáhnout odvolání Josefa Radimeckého z postu vládního zmocněnce pro drogy. Dosáhl za dobu své práce snížení počtu problémových uživatelů tvrdých drog o pětadvacet procent, tak musel letět.
Třetího ledna letošního roku poprvé usedl do křesla na politický nátlak KDU-ČSL zřízeného sedmého náměstka ministra vnitra Bublana politicky nadiktovaný Jiří Vacek. Válka měla začít. A tak Dušan sáhl k poslední možnosti, jakou náš právní řád občanu umožňuje. Třináctého února podal na pány Kalouska a Vacka trestní oznámení.

VĚDĚLI JSME TO VŠICHNI

První informace o tom, že pan Vacek nedokáže zcela uspokojivě vysvětlit, jak vydělal na svou libereckou vilu, jsme publikovali v Reflexu v roce devadesát osm. Že není inženýr, ale lžiinženýr, v roce devadesát šest. Už je to dávno ...
Tyto informace při letošním Vackově comebacku připomněl Týden a byl z toho hodně trapný skandál, kdy inženýr hledal svoje maturitní vysvědčení tak dlouho, až o jeho post žádala ministra i veverka Huli. Když konečně Jiří zjistil, že to vysvědčení fakt nemá, a rezignoval, už dávno proces, který třináctého února započal, běžel.
To, zda bylo plně v souladu se zákonem, že Jiří Vacek pracoval ve vysokých státních funkcích a vykazoval se tam fiktivním vzděláním, vím. Nebral na to vzdělání také nějaký tabulkami daný plat pro vysokoškoláky? Ale napadlo mě, že by se na to mohl někdo - třeba policie - podívat. Kde se vzala inženýrova vila, mě ostatně zajímalo dávno. A jak jsem zjistil v kuloárních rozhovorech, legálnost vztahu Vackova neexistujícího titulu a platu pobíraného "za vysokoškoláka" v ministerských funkcích zajímala řadu lidí. Ale trestní oznámení na prominenta KDU-ČSL? To může udělat jen blázen ...
Trestní oznámení není z hlediska literární vědy přesně definováno, ale z těch dvou - Dušan Dvořák podal na každého z pánů jiné - je poznat mnohé. Můžete zvolit proklamativní literární formu, jíž reálně asi nevyvoláte trestní stíhání. Jako to na pana Kalouska. Dušan jej důsledně tituluje Předseda:
Předseda se ve Válce proti drogám dopustil a dopouští řady trestných činů.
Šíření toxikomanie jako důsledek "války proti drogám" se projeví ve zvýšení počtu osob závislých na tvrdých drogách a zvýšení obratu drogové mafie.
Ohrožování životů a zdraví lidí, zejména budoucí generace, čímž způsobuje a naplňuje trestný čin obecného ohrožení či zákon o ochraně veřejného zdraví.
Šíření poplašné zprávy a vytváření atmosféry strachu a ohrožení vyvolávané zneužíváním pravomoci veřejného činitele využívajícího ke lžím podpory státní a stranické mašinérie.
Ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže se Předseda dopustil, když jako veřejná, a dokonce ke křesťanství se hlásící autorita takhle veřejně před dětmi lže a podvádí.
Trestného činu zločinného spolčení se Předseda dopustil spoluprací s americkou skupinou DEA. Zneužívání pravomoci veřejného činitele se Předseda dopustil, když populistickou a lživou ideologií "války proti drogám" ohlupoval neinformovanou veřejnost v roce dvojích voleb, aby si upevnil pozici svou a své strany.


ÚLOHA ŠÍLENSTVÍ V DĚJINÁCH


Můžete nabýt dojmu, že je pan Dvořák magor. Ano, jeho trestní oznámení na Kalouska je bizarní, avšak argumenty podpírají veškeré vědecké studie a praxe drogově represívních států. Když si však přečtete podání týkající se Jiřího Vacka okresnímu státnímu zastupitelství v Olomouci, zjistíte, že Dušan Dvořák magor není. Zato je takový blázen, že řekl a napsal nahlas to, na co myslela v tichosti doma řada lidí:
- od roku 1990 Jiří Vacek pobíral peníze z veřejných rozpočtů a označoval se jako inženýr a VŠ vzdělaná osoba, a přitom neměl ani maturitu
- od roku 1991 vybíral peníze na léčbu drogově závislých (uvedeno např. v titulu v jeho autobiografii Žít třeba jen na kolenou, 1991) a nikdy žádnou léčebnu či program nezřídil
- minimálně od roku 1999 za velmi nejasných a záhadných okolností získával nemalé státní zakázky od různých vládních resortů na vydávání časopisu Závislosti a my, kdy nejenže šlo o časopis, který s osvětou a vzděláváním neměl téměř nic společného, ale též nebylo jasné, v jakém nákladu a z jakých kofinančních zdrojů (přispívaly formou inzerce státní orgány - ministerstvo zahraničí a polostátní firmy) je financován. Financování takovýchto věcí je u nevládních organizací podrobeno přísné kontrole a nikdo z našeho oboru nebyl informován, že daná ministerstva na dané zakázky vypsala výběrová řízení, a do běžných grantových řízení ministerstev se daný časopis nemohl přihlásit, protože jeho zřizovatelem byla fyzická osoba - pan Vacek pracující na živnostenský list.
Šestého května mi Dušan Dvořák píše, že státní zástupce obvodního státního zastupitelství Prahy 7 Mgr. Pavel Polák předal jeho podnět k šetření Jiřího Vacka Policii České republiky. Policejní mluvčí však uvádí, že policie nic takového nevyšetřuje.
Dozvíme se, kde na tu vilu pan Vacek vzal peníze? Pokud ano, tak jen díky tomu, že Dušan Dvořák je šílený. Proto v sobě má dostatek umanutosti, aby se nenechal uvláčet průtahy, dost blázen na to, aby uvěřil, že policie a soudy budou opravdu dělat to, k čemu si je platíme. My "normální" tuhle víru nejspíš už dávno ztratili. Může být lepší důkaz, jak zásadní je úloha šílenství v lidských dějinách?

DISKUSE NA TÉMA:
Po autorizaci Dušan Dvořák trvá na tom, že větší problém představuje politika pana Kalouska než lži pana Vacka. Já to vidím opačně. Kdo z těch dvou škodí racionální protidrogové politice víc?