Řekni NE sektám! [RX Diskuse]

Protidrogové kampaně provozuje dnes kdekdo, proto kampaň s názvem Řekni ne drogám, řekni ano životu může upoutat pozornost a veřejnost bez hlubších znalostí problému zaujmout. Všechny zaujaté a upoutané je potřeba upozornit, že jde o více než diskutabilní aktivitu scientologické církve. DISKUSE: Máte i vy zkušenost se scientologickou kampaní?

Protidrogové kampaně provozuje dnes kdekdo, proto kampaň s názvem Řekni ne drogám, řekni ano životu může upoutat pozornost a veřejnost bez hlubších znalostí problému zaujmout. Všechny zaujaté a upoutané je potřeba upozornit, že jde o více než diskutabilní aktivitu scientologické církve.

Vyhulenec v tramvaji zažívá dost zajímavých chvil i bez agitátorů. Proto když asi před měsícem jel můj nejmenovaný kamarád ve vysoce vyhuleném stavu tramvají a dostal od agitpropčíka nevyžádaný malý tištěný sešitek s výhrůžnými nápisy Drogy - Fakta o jointu - Řekni ne drogám, málem ho to složilo. Sešitek mi donesl k nahlédnutí.

Pravda o jointu?

Foto
Brožurka byla o tom, kterak je marihuana škodlivější než heroin, že její konzumace vede k užívání tvrdých drog. Citovala tak důvěryhodné zdroje vědeckých informací, jako svědecké výpovědi podepsané "Christian, 23 let" nebo "Joint vyvolal u studenta šílenství - Jihoněmecké noviny 2. srpna 2001". Brožurku vydali a distribuují scientologové a je v ní kromě lží o trávě i link na scientologický web: "Uprostřed moře chemických řešení problémů života stojí za povšimnutí, že zůstává jedna skupina STOPROCENTNĚ BEZ DROG - členové scientologických církví. Scientologové neužívají ani drogy, ani žádné z nebezpečných léků, prosazovaných jako řešení všech problémů, od deprese po nadváhu. Jako odpověď na narůstající problém s drogami ve Francii v šedesátých a sedmdesátých letech odpověděli scientologové svým vlastním protidrogovým projektem ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU." A ten již dlouho běží i u nás ... Brožurka je jeho součástí. A na dalším webu (provozuje jej Občanské sdružení Řekni NE drogám - Řekni ANO životu na adrese Jindřišská 7, což je stejná adresa, jakou má centrála scientologů) najdeme: "Protidrogová preventivní kampaň Řekni NE MARIHUANĚ, řekni ANO ŽIVOTU. Většinu informací a obrazové dokumentace jsem čerpala z volně dostupných letáků, prospektů a časopisů. Tyto informace jsou z letáku, který je součástí protidrogové kampaně scientologické církve a jejích členů. Pokud máte zájem o další informace o marihuaně a s tím spojených fyzických a psychických rizicích jejího užívání, napište si o brožurku FAKTA O JOINTU, která Vám bude zdarma zaslána." Podepsána Zuzana Leová, koordinátorka kampaně.

Dianetika - obchod se zdravím

Scientologická církev se prezentuje především jako náboženství, někdy ale předkládá své produkty jako nejmodernější vědecké objevy. Ve skutečnosti je spíš prosperující globalizovanou firmou. Podle informací Společnosti pro studium sekt (více na www.sekty.cz) scientologický podnik vymyslel a zorganizoval spisovatel brakové literatury Lafayette Ronald Hubbard (1911-1986). Neměl žádné odborné vzdělání, ale za války přečetl pár psychologických a psychiatrických knih a v roce 1950 publikoval svou nejznámější knihu Dianetika - moderní věda o duševním zdraví. Získal řadu stoupenců, odborná veřejnost však jeho polosedlácké, polopatologické teorie v úplnosti odmítla - od té doby scientologové nenávidí psychology a psychiatry. Vybudovali například takzvané Občanské komise za lidská práva (CCHR, nedávno začaly působit i u nás), které se snaží získávat a dokumentovat svědectví o zločinech psychiatrie a vyvolávat ve veřejnosti strach z psychiatrických metod. V roce 1955 se Hubbardovi následovníci stali scientologickou církví. Důvodem byla pravděpodobně stále drsnější odborná kritika psychiatrické i psychologické odborné veřejnosti, problémy s výrobou, povolováním a aplikací jejich "léčiv" a také snaha dosáhnout daňových výhod, které církve v Americe mají. Přerod v "církev" se udál doslova přes noc obléknutím vedoucích dianetických center do talárů, zřízením "kaplí" a vydáním několika Hubbardových jednoduchých instrukcí, jak provádět scientologické "křty", svatby či pohřby. Za symbol scientologie byl také přijat kříž, který má vytvářet dojem církve. Ve skutečnosti má však tento kříž původ v esoterické a satanistické epoše Hubbardova života (stal se roku 1946 členem jakési lóže v Pasadeně). Osm konců kříže oficiálně symbolizuje osm "dynamik života" podle scientologie.

Foto
Identita iracionality

Jádrem scientologie je víra v duchovní bytosti mimozemského původu (thétany), které sestoupily do hmoty, při průchodu mnoha minulými životy na sebe nabalily velké množství problémů, a zapomněly tak na svůj božský původ. Thétanem je každý člověk. Má tak neomezené schopnosti, inteligenci, zdraví apod. Potřebuje si je pouze uvědomit a vhodnými metodami (především auditingy) se všech negativních nánosů zbavit. Tak se stane clearem (clear = čistý) a nastupuje dráhu "operujícího thétana", tzn. život, v němž postupně všechno zvládá a v němž neexistuje nic, co by ohrozilo jeho "přežití". Auditink je aktivita, s níž se v scientologických centrech setkáte nejčastěji a za kterou se platí. Navenek připomíná hloubavý rozhovor u psychoanalytika, při němž zkoumáte svá dávná postižení a traumata. Jenže na rozdíl od psychoanalytiků, kteří na tohle mají vzdělaní a léta školení, auditink provádějí obvykle zacvičení amatéři. Výsledek tomu odpovídá. Mezi zvláště vyvedenými scientologickými aktivitami vynikají protidrogové programy. Největší vejvar je očišťovací program "purification rundown". Tato velmi drahá služba prý očišťuje od jedů, které se údajně nahromadily v lidském těle (pesticidů, chemických barviv, drog, léků, radioaktivního záření, alkoholu apod.) a jež nyní prý způsobují únavu, nižší pracovní výkon atd. Tohoto očištění se dosahuje intenzívním saunováním, joggingem a užíváním niacinu, B-vitamínu, obyčejně vyráběného v některé zahraniční scientologické firmě. Na tomto z odborného hlediska více než diskutabilním takzvaném purifu je také založena scientologická protidrogová aktivita Narconon. Psychologicky je Narconon vysoce nebezpečný - nabízí výměnu závislosti na droze závislostí na víře. Náhrada závislosti na droze závislostí na iracionálním výkladu světa, který ale osvobozuje od strachu, je z odborného hlediska velmi pochybná. Neumožní klientovi, aby se stal svéprávným člověkem. Kampaň proti marihuaně, kterou nyní scientologové vedou, je další společensky nebezpečnou aktivitou. Může ohrozit preventivistické působení odborníků a snížit rozlišování mezi nebezpečností drog u mládeže. Prakticky každý mladý člověk v Evropě (ve věku pubertální vzpoury a nedůvěry k autoritě a příkazům) se setkal s marihuanou a lidmi, kteří ji užívají. A prakticky každý takový mladý člověk má oproti dospělému sníženou, či spíše nevyvinutou dovednost kritického hodnocení informačních zdrojů. A ta je i u mnoha dospělých docela nízká. Proto když puberťák dostane do ruky scientologickou brožuru o drogách, v níž jsou absolutní nesmysly, které jsou v přímém rozporu s jeho osobní zkušeností, oslabí se autorita jakékoliv další informace o drogách. I autorita zcela pravdivé informace, že s heroinem se nedá žít ...

Ďábel ve svatyni

Návštěva mé osoby v sídle občanského sdružení Řekni ne drogám měla charakter návštěvy satanáše v chrámu. Paní Leová mě po telefonu odkázala na kolegu, který mi dá brožuru o trávě a odpoví na základní otázky. Muž se nepředstavil (pravděpodobně se však jednalo o pana Vlastimila Špalka, mluvčího projektu) a byl zcela nepřijatelně hrubý. Na můj dotaz, z jakých vědeckých zdrojů jejich kampaň čerpá, byl ochoten odpovědět, až když jsem zatelefonoval paní Leové a ona mu do sluchátka domluvila. Teprve pak vysvětlil, že brožura je převzatá a přeložená, on sám nemá žádnou odbornou přípravu v drogové problematice, má prý střední technické vzdělání a brožuře věří, neboť jde o materiál jejich církve. Jediné jméno z odborných kruhů, na které se odkazoval, bylo jméno plukovníka Komorouse z Národní protidrogové centrály. Nezdálo se mi pravděpodobné, že by tato instituce spolupracovala se scientology, a mluvčí Policejního prezídia paní Blanka Kosinová to potvrzuje: "Národní protidrogová centrála není zapojena do kampaně scientologické církve, na kterou se dotazujete. Neposkytovala jí žádné materiály, nedávala žádná stanoviska ke kampani a nespolupracuje s ní."

Proč?

Foto
Když se objeví nějaká nesmyslná kampaň, vždy je třeba položit si základní otázku: Cui bono? V čí prospěch? Přeloženo - kdo z toho bude mít vejvar?
Vedle nesmyslů o trávě najdeme na scientologickém webu: "Protidrogový projekt ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU se nezaměřuje jen na prosazování informací o škodlivých účincích drog. Nabízí také efektivní řešení pomocí využití technologie pana Hubbarda, která se nazývá ,Purifikační program' a tento je dostupný v scientologických církvích. Tento program je určen pro detoxikaci organismu - tedy zbavení těla zbytků drog a dalších jedů, jež se ukládají v tukových tkáních a mají doživotní vliv na jedince. Tento program je určen pro ty, kteří někdy drogy brali, ale v současné době nejsou závislí na drogách." Jsme u kořene věci. Kampaň není nic jiného než způsob, jak prodat postarší scientologické produkty v novém balení. S nálepkou, na jakou dnes veřejnost slyší. Strach z drog je dostatečně silný, aby veřejnost oslovil. A když už jednou k scientologům dorazíte, však oni vám už doporučí, jak u nich své peníze nejlépe utratíte.

Otázka do diskuse:
Máte i vy zkušenost se scientologickou kampaní?