nahoru

Nejlepší univerzitou světa je Oxford, největší prestiž má Harvard, Univerzita Karlova je v páté stovce

Daniel Baret 25. září 2016 • 13:00
Oxford
Oxford
• foto: 
Encyklopedia Britannica

Známá univerzita v anglickém Oxfordu se stala nejlepší vysokou školou na planetě. V prestižním žebříčku Times Higher Education World University Rankings, který je sestavován už 13 let, bylo hodnoceno 980 škol z celého světa. Pražská Univerzita Karlova skončila na děleném 401. až 500. místě.

Základem sestavení pořadí byly výsledky ve výuce, výzkumu, počet citací a mezinárodní prestiž. Nový žebříček byl zveřejněn 21. září. V posledních letech se prosazují zejména školy, které hodně investují do výzkumu. Proto se do popředí postupně derou například školy z Asie.

Vedení Oxfordské univerzity považuje za základ svého úspěchu nejenom velké investice do vědy a výzkumu, ale také to, že na ní pracují nejlepší akademici, kteří pak lákají studenty. I Oxford ale bude muset řešit důsledky odchodu Británie z Evropské unie. Kolem 12 procent peněz na výzkum totiž dnes pochází z grantů EU, jak to bude v budoucnosti, se zatím neví.

Z českých vysokých škol je nejlépe hodnocená pražská Univerzita Karlova, ale je až v páté stovce pořadí. Varující ovšem je, že před ní je 36 univerzit z Německa a například mezi prvními 200 vysokými školami na světě je dokonce až 13 univerzit z Nizozemska. V tomto směru na tom tedy nejsme nejlépe.

Obecně se dá říci, že v Evropě je na vůbec nejvyšší úrovni vysoké školství v Británii, dále pak v Německu, Nizozemsku, Švýcarsku, Dánsku a Francii. Mezi prvními 200 univerzitami najdeme 63 škol z USA, 32 z Velké Británie, například Čína tam má zatím jen čtyři. Asijské školy jsou ale na rychlém vzestupu. Kromě miliardové Indie, kde se tomuto oboru moc nedaří.

Pokud jde o české školy tak v Times Higher Education najdeme kromě Univerzity Karlovy ještě tyto naše vzdělávací zařízení: Na děleném 601. až 800. místě jsou Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Masarykova univerzita v Brně a Palackého univerzita v Olomouci.

Daniel Baret
Diskuse ke článku