nahoru

Chcete se stát novinářem? Akademie žurnalistiky a nových médií vás zve

Reflex 21. srpna 2014 • 09:30
Akademie Žurnalistiky a nových médií otevírá další ročník studia
Akademie Žurnalistiky a nových médií otevírá další ročník studia
• foto: 
Profimedia.cz

Chcete se stát novinářem? Nebo odborníkem v marketingu, digitálních médiích či v reklamním byznysu? To všechno nabízí projekt Akademie žurnalistiky a nových médií, na němž se podílí nejsilnější vydavatelství v České republice, Czech News Center, které je vydavatelem časopisů Reflex, ABC, Světa motorů, deníků Blesk a Sport i mnoha významných internetových titulů. Přihlášky ke studiu pro školní rok 2014/2015 je možné zasílat až do 30. září.

Studium probíhá pod společným vedením s PB – Vyšší odbornou školou a Střední odbornou školou managementu v Praze.

Uplatníte se všude

Po prvním úspěšném ročníku se otevírá další ročník Akademie žurnalistiky a nových médií. Co proti ostatním školám nabízíme?

Odborní garanti výuky v médiích skutečně každý den pracují a mentoři odborné praxe už od prvního semestru integrují studenty do chodu redakcí a živých projektů.

A co všechno se můžete na Akademii žurnalistiky a nových médií naučit?

Profesně orientovaný program se skládá z odborné přípravy v předmětech, jako jsou tisková média, specifika sportovní, bulvární, lifestylové žurnalistiky a moderování. Velký důraz je kladen na celou oblast nových médií, ať se jim říká on-line, nebo digitální média. Díky předmětům, jako je marketing, inzerce a reklama, manažerské dovednosti, tiskový mluvčí či vzdělávání v oblasti audiovizuální techniky, škola nabízí i možnost uplatnit se v rádiích, televizích či v reklamních agenturách.

Tříleté studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z anglického jazyka, z odborných předmětů (Historie a typologie médií, Redakční management a multimediální workflow, Tvorba žurnalistických celků) a z obhajoby absolventské práce. Absolvent získává označení diplomovaný specialista (DiS.).

Při výběru formy studia na Akademii žurnalistiky a nových médií máte na výběr z denní nebo kombinované formy studia. Obě tyto formy studia jsou rozvrženy do tří let a školné činí 25 tisíc za školní rok. Přihlášky ke studiu pro školní rok 2014/2015 je možné zasílat až do 30. září. Termíny přijímacích zkoušek budou organizovány dle individuální dohody. Přijímací zkoušky probíhají formou motivačního pohovoru. Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout na stránkách www.akaz.cz nebo www.pbvos.cz Zároveň je nutné předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení a potvrzení lékaře.

Reflex
Diskuse ke článku