nahoru

Neonacisté na webu zaútočili na ženy, které si vzaly muslimy nebo černochy. Je to nechutné

Jiří X. Doležal30. ledna 2012 • 12:00
Ty si ho vezmeš?
Ty si ho vezmeš?
• foto: 
Profimedia.cz

V minulosti se v Česku objevily různé „seznamy Židů ve veřejném životě“ a podobná svinstva. Vždy to vyvolalo odpor veřejnosti. Nyní náckové zveřejnili  seznam takzvaných xenofilů - což jsou podle nich ženy, které žijí v manželském svazku s muslimem nebo Afričanem.

 

Na stránky nás upozornila jedna z dam, jež jsou na webu uvedeny. Jde o katalog lidí s fotkami, někdy i se jménem, někdy s adresou zaměstnavatele, či dokonce přesným místem bydliště. Prostě – seznam terčů pro násilnické neonacistické tlupy.

 

První, co mne napadlo, když jsem stránky viděl, bylo udat jejich autory policii. Po prostudování webu jsem však pochopil, že to nemá smysl a že žádná evropská policie proti podobné nechutnosti umístěné na americkém serveru nemůže nic udělat. Američané hájí svobodu projevu i tehdy, když je to proti zdravému rozumu. Stránky se prostě nedají vypnout. A jejich provozovatel si je toho velmi dobře vědom: „Stránky jsou určeny pouze Čechoameričanům žijícím v USA. Stránky respektují zákony státu Kalifornie. Registrant: A Happy DreamHost Customer, 417 Associated Rd #324, Brea, California.“ Registrant domény je firma, u níž si klienti objednají jakési „zastřešení“ a svou doménu pak provozují přes úřední proxy server přes onu krycí firmu, která podobných domén vlastní obrovské množství.

 

 

Takže tento server nejde úředními prostředky nejen vypnout, ale ani nejsme z Česka schopni vypátrat, kdo ho provozuje. Přitom nejde o neschopnost policie, ale o ultraliberálnost ochrany svobody slova, jež ve Spojených státech panuje. Je tam i svoboda vyzývat k nenávisti a násilí – a to je podle mého špatně.

 

BIJTE IMIGRANTY!

Co je server zač, ukáže nejlépe charakteristika autorů: „Imigrace ničí a vytlačuje domácí. Multikulturalismus nefunguje. Nemá žádné historické nebo logické důvody. Likvidace evropské etnicity a kultury je nutná pro přicházející globální nadvládu, pro nové světové uspořádání. Jsme skupina nezávislých autorů z ČR a SR. Počet členů: tři až čtyři. Členskou základnu nebudujeme, pouze publikujeme informace. Podobně jako ve středověku lidem vnucovali názory, že země je placatá, tak dnes nám vnucují například to, že rasy jsou si rovny, že černí i bílí jsou stejně inteligentní, že potřebujeme milióny imigrantů, multikulturalismus, zamlčují kriminalitu cizinců atd. Každý den vidíte v televizi, novinách nebo ve školních učebnicích opakující se ideologická klišé, lži a zamlčování některých faktů. Proto se prostřednictvím internetu snažíme otevřít lidem oči.“

 

Když se podíváme dále na články, jichž je server plný, dojdeme k tomu, že nepokrytě propaguje rasismus, a dokonce ho pavědecky zdůvodňuje: „Obranný rasismus má za úkol chránit. Nezabýváme se myšlenkami, jestli některé rasy jsou méněcenné, ale tvrdíme, že například černá rasa je evolučně zaostalejší, primitivnější než rasa bílá a žlutá … Pokud u některé skupiny či rasy převažují negativní vlastnosti, pak je třeba bránit se a zamezit celé této skupině vstup do naší země. Jistě že například i v té nejortodoxnější skupině muslimů by se našli slušní lidé, kteří by u nás bezproblémově žili. Ale to u imigrantů nepoznáte. Nevíte, jestli tu oni nebo jejich potomci v příštích letech nebudou hlásat násilí proti nám či páchat kriminalitu.

 

Každý člověk by měl vnitřně ctít obranný rasismus. Měl by chránit své území, svou kulturu, a především rasovou a etnickou harmonii – nedovolit křížení s primitivnějšími rasami a etniky. Každý národ by měl být zároveň xenofobní, neboť xenofobie je přirozená, a kdo ji nemá, ten je zdegenerovaný, chybí mu pud sebezáchovy a má mnohem nižší šanci přežít. Vládnoucí europropaganda potírá a zakazuje xenofobii a preferování domácí kultury nad cizími. Chtějí z evropských národů udělat tupé bezbranné stádo, které se nedokáže bránit.“

 

ANTI MULITIKULTI WATCH

Dosud se server zaměřoval hlavně na publikování rasistických článků. Dnes je to i katalog „xenofilů“ a autoři serveru ho uvozují:

 

„Bude potřeba potrestat všechny viníky zodpovědné za imigraci miliónů nevzdělaných a kulturně nekompatibilních imigrantů. Mezi spoluviníky patří i běžní xenofilové – osoby vyhledávající vztahy s odlišnými cizinci, pomáhající jim získat občanství, propagátoři a pachatelé rasového míchání, islamofilové, adopce z Afriky. Lidé si musí dát na xenofily pozor, protože mohou být potenciálními přenašeči nebezpečných afrických virů. Tato evidence se zdá být kontroverzní, ale pro budoucnost je to bohužel nezbytné. Proto budou tyto materiály uchovány v on-line i off -line podobě.“ A pak už jen fotky, jména a adresy žen, které si vzaly muslima nebo chodily s černochem. Likvidační seznam.

 

 

Když vyšel v devadesátých letech v tehdy existujícím plátku Týdeník Politika podobný seznam Židů ve veřejném životě, zapálil jsem stánek, kde ty noviny prodávali, čímž vznikl skandál, probíhalo policejní vyšetřování a soudy a nakonec přestala Politika vycházet úplně. Muslimové nejsou zdaleka tak sympatičtí jako Židé, kteří nám nekradou letadla a nebouchají s nimi do našich mrakodrapů. Přesto bychom z nově vzniklého seznamu měli mít stejně špatné pocity jako ze seznamu Židů. Dělat likvidační seznamy lidí se prostě v demokracii nesmí.

 

CIKÁNY SEGREGOVAT!

Kromě problematiky imigrantů se náckové ze serveru zabývají i problematikou Romů. Server neváhá představit ani svoje plány, co s nimi udělat. Jde skoro o stejný postup, jejž zvolil Adolf Hitler: „Selekce, segregace, sterilizace. Bezproblémové soužití je nemožné kvůli propastným rozdílům v mentalitě, hodnotách a přístupu ke společenskému uspořádání. Řešením je například segregace a oddělené soužití. Existuje pouze pár procent Cikánů, kteří se již integrovali nebo jsou schopni se integrovat a žít bezproblémově.

 

Proto by byla vhodná prvotní selekce Cikánů na přizpůsobivé a nepřizpůsobivé. I v případě úspěšné segregace Cikánů do oddělených lokalit je problémem rychlý růst jejich populace, jenž by způsoboval, že Cikáni z těchto přemnožených oddělených lokalit by měli tendenci migrovat zpět mezi bílé. I to je nutné vyřešit.“ A jak by na to naši náckové šli?

 

„Selekce: Výběr bezproblémových cikánských rodin, které žijí v souladu s našimi zákony a normami, lze uskutečnit dle řady hodnotících kritérií. Například hodnocení sousedů, vzdělání, pracovní morálka členů rodiny, péče o děti, počet dětí, zájem o vzdělání dětí apod. Bezproblémoví Cikáni mohou být ponecháni ve svém dosavadním bydlišti a další fáze projektu se jich netýkají.

 

Segregace: Nepřizpůsobiví Cikáni, jichž je většina, budou segregováni do oddělených lokalit. V celé ČR bude potřeba přibližně 20 až 40 oddělených lokalit, kam bude umístěno přibližně 200 000 Cikánů. Sterilizace: Životní strategií vyspělých národů je mít méně dětí, ale do potomků dlouhodobě investovat, zajistit jim vzdělání a dobré startovací podmínky. Životní strategií Cikánů, černochů a podobných ras a etnik je zplodit co nejvíc potomků, příliš se o ně nestarat a pasívně doufat, že alespoň některé z nich uspěje.

 

Řešením jsou programy dobrovolné sterilizace cikánských žen. Cikánkám v mladším věku, jež dosud nemají žádné nebo jedno až dvě děti, by byly nabízeny dobrovolné sterilizace za jednorázovou odměnu v částce 30 až 40 tisíc korun, vyplacenou po zákroku. V případě, že by zájem ze strany cikánských žen klesal, nabízená částka by byla úměrně zvyšována.“

 

CO S TÍM?

Úřady nemohou dělat nic, zapálit internet (jako kdysi stánek s novinami) nejde. Takže co? Ptám se první ženy uvedené v likvidačním seznamu. Je jí PhDr. Monika Kuncová, editorka Žena.cz, Centrum Holdings, která je podle nácků „autorka ultraxenofilního článku, v němž propaguje vztahy s černochy a rasové míchání“.

 

 

Ptám se jí, zda o seznamu ví, zda ji to znepokojuje a zda má strach: „Odpovědi na všechny otázky jsou ne. O extremistická hnutí se nezajímám, problémy tohoto státu vidím jinde,“ říká Kuncová a já vidím, že její postoj je asi jediný, který je k náckovským seznamům možné zaujmout. Totiž ignorovat je. Jde, jak naznačila doktorka Kuncová, tyhle neonacistické nepodarky ignorovat jako každý jiný obtížný hmyz. Ale není to pro všechny tak jednoduché. Další žena ze seznamu, která nechce uvádět své jméno, na celou věc říká: „Mám z toho hrozný pocit a strach!“

 

Proto je třeba tam, kde to právně jde, na území Česka vyvinout maximální úsilí státu na rozhánění náckovských demonstrací, stíhání těchto násilníků a potírání všech projevů neonacismu, jež se objeví.

 

Neonacisté totiž patří jen na jediné místo – do vězení.Klíčová slova: jxd, rxrx, xenofilDiskuse ke článku