Atlantida

Atlantida Zdroj: wikimedia.org

Vědci našli Atlantidu, kterou prý kdysi smetlo tsunami. Tentokrát ve Španělsku

Mezinárodní tým vědců oznámil, že zřejmě objevil důkazy o existenci legendami opředeného ostrovního města Atlantidy. Podle indicií by se jeho zbytky měly nacházet v bažinách na jihu Španělska. To je trochu změna oproti naposledy avizovanému pobřeží Kypru, ale vědcům se má věřit.

Je tomu více než jedenáct tisíc let, co měla vlna tsunami vymazat Atlantidu z mapy světa. Bohužel ne tak doslova. Žádná mapa, jež by tolik opěvované město Atlantidu měla zakreslenou, neexistuje. I tak se o Atlantidě ví dodnes. To vše díky zápiskům slavného Platóna, které popisují město, jež mělo být samotným vrcholem civilizace.
Když mezinárodní tým vědců oznamoval, že ono město zřejmě nalezli ve Španělsku, bylo to, jako by vlna tsunami v Japonsku přitáhla zpět legendu, kterou si s sebou před jedenácti tisíci lety odnesla. Otázka, zdali je to tentokrát opravdu ona slavná Atlantida, zůstává však nadále nezodpovězena. Prohlédněte si krátký seznam míst, kde už Atlantida „byla“ v minulosti:

 

 

1. Saharská poušť
Kde všude se Atlantida „měla“ nacházet? Jedna z možností byla Sahara. Když francouzští vojáci kolonizovali severní Afriku, všimli si jakéhosi ztraceného světa v jižním Alžírsku. Konkrétně se mělo jednat o přístav Carthage, jenž byl údajně exaktní miniaturou Atlantidy, jak ji popisoval jakýsi egyptský mnich ve svých textech. Tou dobou bylo ve Francii velice populární tvrdit, že Atlantida nebyla pohřbena mořem, nýbrž pískem a suchem. Je tedy Atlantida pod Saharou?

 

2. Jižní Amerika
Další místo, kde už se Atlantida „našla“, je kupříkladu Jižní Amerika. Kvůli obrovským ruinám v Peru a Bolívii se objevila teze, že Atlantida leží právě v těchto místech. Jižní Amerika byla kolem roku 1925 vyhlášena územím bývalé Atlantidy. Vzniklo mnoho slavných textů a tvrzení, která nedávala prostor pro jiné názory. Atlantida byla tedy v tomto období zrovna mezi Bolívií a Peru. Dokonce se kvůli ní ztratil badatel Percy Fawcett, jenž se vydal do brazilských džunglí, aby ji našel. Marně.


3. Antarktida

Pozoruhodné bylo období, kdy se Atlantida nacházela pod Antarktidou. Když Charles Hapgood znovuobjevil mapu Pin Riiho, která měla zobrazovat Antarktidu jako kus země absolutně bez ledu, teze o pohřbené Atlantidě pod ledem Antarktidy byla na světě. Jenže led v Antarktidě se vytváří po desítky tisíc let. Proto asi jen těžko mohl pohřbít Atlantidu, jež zmizela před „pouhými“ jedenácti tisíci lety.


 

4. Kanárské ostrovy
Atlantida byla jedno období poblíž Kanárských ostrovů – jakési ruiny se našly v moři směrem na Maroko. Místní obyvatelstvo však neznalo pomalu ani lodě, natož aby tušilo, že existovalo něco jako Atlantida, a to přímo na jeho rodné půdě. Přesto se Atlantida na Kanárských ostrovech chvíli „nacházela“.


5. Malta
Malta přišla v úvahu po zjištění, že některé ruiny na Maltě jsou natolik staré, že je svého času archeologové označili za možná nejstarší kamenné ruiny na světě. Na Maltě se mimo jiné našly kostry slonů, kterých měly být v Atlantidě spousty, a aby toho nebylo málo, přidalo se zjištění, že Malta byla v dávné minulosti z většiny zničena přírodní katastrofou. Po tomto výroku samozřejmě nechybělo málo a Atlantida byla znovu na světě. Současná velikost ostrova Malty není dostatečná, aby to mohla být Atlantida. Když však pohlédneme na mapu, je evidentní, že území Malty před jedenácti tisíci lety vypadalo poněkud jinak. Mohla tedy nynější Malta být zbytkem po Atlantidě?

 

Vědci, kteří po Atlantidě pátrají ve španělských bažinách, zastávají názor, že tentokrát ji opravdu našli. Tvrzení je to poněkud zbrklé, když bereme v potaz, kde všude Atlantida už „byla“. Jak tedy tým vědců vůbec dospěl k onomu tvrzení?
Na jih Španělska přišli díky satelitním snímkům okolí města Cádiz. Našli na nich něco připomínající zbytky starověkého města. Město hledají těmi nejmodernějšími technologiemi. Konkrétně operují v obrovských mokřadech přírodního parku Doña Ana severně od Cádizu.

 

Krom satelitních snímků sem vědce přivedly i Platónovy zápisky. Podle nich se Atlantida nacházela naproti městu Gadara, což bylo starověké označení pro dnešní Cádiz. Poloze odpovídá i další zmínka o tom, že ostrovní město leželo „za Herkulovými sloupy“, dnešním Gibraltarským průlivem.