nahoru

Alex & kněz: Nevěra v politice je jako chůze po laně na jedné noze

Alex Doležalová, Jan Jandourek 24. listopadu 2010 • 00:15
• foto: 
Archív

Jak se díváte na to, když je politik nevěrný?

Alex Doležalová Alex DoležalováFoto Reflex.cz
Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!“ vzbuzoval v revolučním roce 1989 v lidech emoce a naději dnes již bývalý prezident Václav Havel, známý záletník. Doma (a později na Hradě) si držel svou ženu Olgu, v jiné posteli se dlouhodobě věnoval své ofi ciální milence Jitce, s níž téměř zplodil dítě, o které ale nestál. V dalších postelích miloval další ženy, o nichž se Olze zmiňoval v dopisech. Ta mu naopak u ranního kafe oznamovala, že má také své „přátele“.

 

Současný prezident Václav Klaus nacházející s vybraným vkusem zálibu především v blonďatých letuškách vládní letky, v pravdě nežije. Václav Klaus před svou ženou Livií své zálety urputně zatlouká, a tak ctí svá prezidentská slova pronášená ve Španělském sále: „Pokud nechcete dbát tisíciletých tradic naší civilizace, jejích křesťanských hodnot, důrazu na klasickou rodinu a úctu ke každému lidskému životu, nevolte mne, neboť já ty hodnoty ctím.“

 

Kdyby za mnou můj muž přišel s tím, že mě miluje, ale že má zrovna ještě jinou ženu, tak bych se s ním v tu ránu rozvedla. Nebo spíš s jeho mrtvolou, protože bych ho předtím nejdřív zabila.

 

První dámy to asi mají úplně jinak než běžné ženy, které si chodí pro pomoc do manželských poraden. Pro ně asi mají mnohem větší význam ctnostná morální slova choťů než jejich mimomanželské donchuanské činy. Kladu si otázku, zdali naši prezidenti cítí při svých nevěrách aspoň špetku viny. A pokud ano, tak jestli více proto, že se zpronevěřují svým slovům, nebo proto, že podvádějí svou manželku.

 

Jo, pravda a láska v manželství jsou zapeklitá věc.

ALEX DOLEŽALOVÁ

 

 

 

Jan Jandourek Jan JandourekFoto Reflex.cz
Je nevěra státníka proviněním proti životu v pravdě a lásce? Zbytečně velká slova, jde spíše o soulad se statistikou a sílu sexuálního nutkání.

 

Američané jsou vůči vládnoucím nevěrníkům striktnější. Doma by s takovým vyběhli, tak proč mu věřit v úřadě? Nedrží sliby a nejspíš taky lže, a to ho politicky diskvalifi kuje. Evropané jsou shovívavější, protože mají delší dějiny. Zažili ze zkušenosti, že erotické choutky jsou jedna věc a řízení země jiná. Být kapku (ano, kapku) nad věcí odpovídá židovské a křesťanské tradici. Starozákonní král David spáchal nevěru a pak ještě zlikvidoval manžela, aby se nic neprovalilo. To byl jednak hřích, jednak krajní nevkus. Přesto byl David velkým králem. Stylem nevěry ale nasadil laťku tak vysoko, že by na ni ani Kennedy s Berlusconim nedosáhli. Ježíš celkem jasně říká, že se nemáme starat o cizí hříchy, ale o svoje. Je to užitečnější.

 

Nevěra politika je riskantní záležitost, protože může vést k zesměšnění úřadu, zneužívání privilegií, vydíratelnosti nevěrníka a někdy je přímo strategicky nebezpečná, když se nevěrník zaplete s fi gurou nastrčenou cizí rozvědkou. Obecně asi platí, že zkušený proutník nadělá mnohem méně škody než zamilovaný romantik, protože proutník nespojuje rozkoš jen s jednou osobou, kvůli které by začal dělat nebezpečné věci. Nevěra se dá zvládnout, ale vyžaduje asi takové umění jako chození po laně. To se týká i politiky. Nevěrný politik se pouští do chození po laně na jedné noze. Svatý Pavel říká, že všechno je dovoleno, ale ne všechno prospívá.

JAN JANDOUREK

Alex Doležalová, Jan Jandourek