nahoru

Ekologie a životní prostředí – i malé krůčky vedou k velkým změnám

Prezentace klienta 1. února 2019 • 00:00
Postoj lidí k životnímu prostředí se mění k lepšímu.
Postoj lidí k životnímu prostředí se mění k lepšímu.
• foto: 
Shutterstock

Slova ekologie a udržitelnost by se mohla stát hesly dnešní doby. Po nekonečně dlouhých letech zneužívání zdrojů naší planety si alespoň část lidstva začíná pomalu uvědomovat, že to takhle dál nejde. Nadnárodní společnosti v rámci marketingu a dobrého jména omezují přehnané plýtvání a zdá se, že naše společnost konečně začíná alespoň po maličkých krůčcích směřovat tou správnou cestou. Přesto by povědomí o ekologii a životním prostředí mohlo být větší.

Co si představíte pod pojmem příroda? Možná les, pramen, horské hřebeny… Chvíle strávené na chatě či na chalupě. Vzduch téměř bez smogu, klid rušený pouze ptačím zpěvem a cvrkotem cvrčků. Příroda je však ve svém nejširším významu vše, co nás obklopuje, včetně lidí samotných.

A co ekologie a životní prostředí?

Ekologie je oproti přírodě poněkud specifičtějším pojem. Pokud se na to podíváme trošku odborně z pohledu definic, můžeme říci, že je ekologie věda, která se věnuje vztahům organismů mezi sebou a také s vnějším světem. Ekologii můžeme vnímat také jako symbiózu se svým okolím.

Proto můžeme říct, že žijeme ekologicky, pokud minimalizujeme a třídíme odpad a místo toho, abychom letěli uklízet na druhý konec světa, vydáme se raději s taškou na odpad do lesa za náš dům, protože eliminujeme naši ekologickou stopu.

Třídění odpadu má smysl. Třídění odpadu má smysl.Foto samosebou.cz

Kromě samotné přírody a ekologie tu máme také životní prostředí. Pokud bychom se uchylovali k oficiální definici životního prostředí, dozvěděli bychom se, že se jedná o „soubor všech činitelů, se kterými přijde do styku živý subjekt, a soubor podmínek, kterými je obklopen. Tedy vše, na co subjekt přímo i nepřímo působí.“

Takový subjekt může být leccos, například člověk jako jedinec, nebo dokonce celá společnost, ale můžeme mluvit také například o životním prostředí určitého organismu.

Ochrana životního prostředí je tak ochrana všech složek materiálního světa, které vytvářejí podmínky k tomu, abychom mohli žít a dále se vyvíjet. Na ochranu životního prostředí tak můžeme klidně koukat také jako na ochranu našeho druhu.

Udržitelným životním stylem k osobní spokojenosti

Stejně jako ekologie, tak se dnes i udržitelný životní styl skloňuje na každém rohu. Vzniká čím dál tím více bezobalových obchodů a minimalizace odpadů a jejich důsledné třídění se stává čím dál tím samozřejmější.

Jak správně třídit odpad poradí samosebou.cz. Velká část lidí si však stále myslí, že jejich troška nic neovlivní. Opak je pravdou. Stačí začít pomalu. Však právě malé krůčky často vedou k přelomovým změnám

Nejčtenější komentáře