nahoru

Pražský voucher na míru podnikatelům!

Prezentace klienta 5. září 2018 • 00:00
Konkurenční prostředí v Praze je vyšší než v jiných částech Česka.
Konkurenční prostředí v Praze je vyšší než v jiných částech Česka.
• foto: 
Magistrát hlavního města Prahy

Magistrát hl. m. Prahy má na srdci nejen rozvoj města, ale i rozvoj malého a středního podnikání. Snaží se svými rozhodnutími a projekty podporovat podnikatele a tím zvedat úroveň poskytovaných služeb nejen Pražanům, ale všem jejím návštěvníkům.

Jedinečná podpora

Pražský voucher je projekt naprosto unikátní. K dispozici na něj je zajímavých 480 milionů Kč, které mohou podnikatelé čerpat. Byl vytvořen „na míru“ potřeb začínajících malých a středních podnikatelů v metropoli.

Cílem je především rozvoj pražských firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Konkurenční boj v hlavním městě je nepochybně větší než ve zbytku republiky a často podnikání velmi komplikuje.

Foto Magistrát hlavního města Prahy

Co rozhoduje o úspěchu?

Podpora PRAŽSKÉHO VOUCHERU směřuje zejména do oblastí, které řada začínajících podnikatelů podceňuje a opomíjí je. Domnívají se, že je primárně nutné řešit záležitosti spjaté s bytím a nebytím firmy – stroje, zaměstnance, materiál a podobně.

Neuvědomují si, že rozhodujícími faktory rozvoje a úspěchu podniku jsou také inovační aktivity, propagace v moderním střihu, rozvoj vlastních zkušeností, získání zahraničního know-how a investorů či například účast na zahraničních veletrzích.

Finanční prostředky z Pražského voucheru směřují do těchto oblastí prostřednictvím voucherů na inovační projekty, kreativní služby, koučing a mentoring, pobyt v zahraničních inkubátorech a prezentace na zahraničních veletrzích a výstavách. Podpora je velkorysá, a to ve výši až 85 % předloženého rozpočtu projektu.

Pražský voucher je příběh se šťastným koncem

Někdo si může myslet, že oblasti, kam směřuje podpora, byly vybrány náhodně, ale opak je pravdou. Celá vize je maximálně promyšlená a postavená na pěti základech. Voucher na inovační projekty umožní vytvořit produkt ve spolupráci s výzkumnou organizací. Kreativní služby zajistí jeho tvář a zviditelnění.

Voucher na koučing a mentoring umožní rozvinout zkušenosti týmu firmy. Aby se produkt dostal na zahraniční trhy, je potřeba získat zahraniční investory a dále produkt inovovat. Nakonec je potřeba ho ukázat na správném místě – na populárním světovém veletrhu. Pražský voucher tedy v sobě skrývá příběh – příběh se šťastným koncem. 

Foto Magistrát hlavního města Prahy

Zapojit se je snadné

Odborníky je oceňováno zejména maximální zjednodušení administrativy. Takřka vše probíhá online a podmínek přidělení dotace je výrazně méně než v předchozích dotačních programech. Počet předkládaných dokumentů je nižší, formuláře srozumitelnější a stručnější. Žadatelům jsou k dispozici specialisté na Magistrátu hl. m. Prahy, kteří je vybaví informacemi potřebného rozsahu.

Na webových stránkách www.prazskyvoucher.cz jsou dispozici žadatelům také e-learningové kurzy. Charakter edukace počítá s tím, že není v možnostech podnikatelů najmout si na vyřízení dotace specializovanou agenturu. Proto je koncipována tak, aby žádná placená asistence nebyla potřebná. Bez problémů to zvládnete sami.

Tento článek je součástí mediální podpory projektu Pražský voucher, jedinečného programu na podporu malých a středních podnikatelů v Praze, který je financován Magistrátem hlavního města Prahy a z fondů EU.

Všechny potřebné informace jsou zveřejněny na www.prazskyvoucher.cz.