nahoru

STEVE FISHER: Nové školní předměty podle mého gusta

Steve Fisher 23. srpna 2014 • 00:15
3D
3D
• foto: 
Marek Douša

Musím přiznat, že jsem celkem spokojen se školou, do níž chodí moje děti. Zdá se, že odvádí kvalitní práci ve výuce mých synů v základech matematiky, fyziky, dějepisu, zeměpisu a dalších běžných předmětů, které se na typické základní škole vyučují.

 

Ale i když tyhle předměty nepochybně důležité jsou, existuje i pár dalších, jejichž výuka ve škole by byla podle mého názoru také užitečná. Snažil jsem se svým ratolestem některé z oblíbených předmětů přiblížit, ale nejsem odborník pedagog. Takže, když už jsem se vám tu svěřil, dovolte, abych uvedl několik nových předmětů, které bych na podzim 2014 ve výuce svých synů s radostí uvítal.

Základy Wi-Fi

V tomto předmětu studenti pronikají do zásad domácího internetového připojení Wi-Fi, jako je například fakt, že pokud si na svém interaktivním víceúčelovém přehrávači hrajete on-line hry, stahujete si filmy a celou dobu mluvíte s kamarády na Skypu, nezbude tátovi už skoro žádná kapacita, když bude urgentně potřebovat stáhnout si od svého šéfa důležitý dokument.

Fyzika odloženého šatstva

Základním kamenem tohoto předmětu je Newtonův první zákon fyziky: Jestliže na těleso nepůsobí žádné vnější síly nebo výslednice sil je nulová, pak těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu. Studenti se zde dozvídají, jak se tento zákon vztahuje na jejich šatstvo – saka, svetry, košile, kalhoty, spodní prádlo, ponožky apod. ­–, odhozené po svlečení na podlahu v pokoji majitele. Výuka předmětu vyvrací takové rozšířené mýty, jako je představa, že odložené šatstvo dokáže samo o sobě zázračně vyskočit ze země, naskládat se do šuplíků nebo zaplout do koše na prádlo, kam patří.

Domácí myrmekologie

Myrmekologie je věda zabývající se studiem mravenců a v tomto předmětu jde konkrétně o studium mravenců v lidských obydlích. Studenti zjišťují, jak se tomuto hmyzu z rodu Formicidae daří díky lidem, kteří nevěnují pražádnou pozornost drobkům jídla, jež padají všude kolem, když bezmyšlenkovitě svačí před svým počítačem. Dozvědí se též o mravenčích společenstvích, která se vyznačují dělbou práce, komunikací mezi jednotlivými členy i schopností řešit složité problémy – zjevně na rozdíl od studentů samotných.

Chemické vlastnosti nedojedených pokrmů

Tento předmět zkoumá fascinující chemické reakce probíhající v potravinách, jež člověk nechá několik hodin, dnů či týdnů nedojedené, nezakryté a/nebo neuklizené do ledničky – například skončí-li čirou náhodou pod čísi postelí. Studenti se dozvědí, jak výsledky takových reakcí vedou ke změnám zabarvení, vůně a složení takových potravin stejně jako k proměnám matčiny nálady, když takový nedojedek konečně najde. Výuka se dotýká i poměrně snadného mytí nedávno použitých talířů na rozdíl od nádobí pokrytého zatvrdlými zbytky předvčerejší večeře.

Základy konverzace s dospěláky

V tomto interaktivním předmětu se studenti nejen poučí, ale i rozvinou své vlastní konverzační schopnosti s osobami pokročilejšího věku, než jsou oni sami, například s rodiči, prarodiči, jinými příbuznými a rodinnými přáteli. Vyučující studenty stimuluje k tomu, aby v takové konverzaci zašli mnohem dál než jen k pouhému zachrčení v odpověď na dotazy dospělých typu: „Tak jakpak se dnes máme?“ a: „Copak se teď ve škole učíte?“ Důraz je kladen na mnohoslabičné reakce studentů zahrnující skutečná slova, fráze, a dokonce i celé věty.

Zkoumání světa 3D

Tento předmět se studenty pokusí přesvědčit o vskutku ne­uvěřitelném faktu: že totiž vedle dvojrozměrného virtuálního světa počítačů, v němž tráví téměř veškerý svůj volný čas, existuje i skutečná trojrozměrná realita. Chlapci se dozvědí, že lze obdivovat i takové věci, jako jsou budovy, stromy a lidi, aniž by je člověk chtěl vyhodit do povětří nebo odstřelit. Děvčata zase zjistí, že mohou s kamarádkami konverzovat pouze za pomoci hlasu, výrazů obličeje a gest rukou, bez jakékoliv elektronické podpory. Během výuky bude neustále k dispozici lékař v případě, že by zkušenost trojrozměrného světa byla pro studenty příliš zdrcující.

Steve Fisher, Američan v Praze.

 Diskuse ke článku