nahoru

Výzva k „Právům na plné sexuální uspokojení žen“

Daniela Kovářová 25. března 2014 • 15:00
Andrea Babišová, Pitomina Okamurová, Bohunka Sobotková
Andrea Babišová, Pitomina Okamurová, Bohunka Sobotková
• foto: 
fotomontáž Jan Ignác Říha

Speciální projekt Reflexu z č.12/2014, který pojednával o tématu, kdy se muži mění na ženy, vyvolal mnoho reakcí. Bývalá ministryně spravedlnosti se na problém podívala odborně i satiricky a vydala k problému tuto výzvu:

„Dobrý den, milé sestry, přítelkyně, kolegyně,

vítám vás na ustavující schůzi Výboru za plné sexuální uspokojení žen.

Tak jsme se konečně dočkaly. Po mnoha letech poroby a poslušnosti, po tisíciletích strávených v podřadném postavení, kdy jsme byly jen hříčkou v rukách a údech mužů, se nám dnes, v polovině jednadvacátého století, konečně blýská na lepší časy.

Přiznejme si ovšem, že našemu cíli výrazně napomohl rozvoj teorie lidských práv, tohoto umělého konstruktu, díky němuž dnes chráníme každého broučka, i toho, který jen škodí a přenáší nemoci, či každou květinku, bez ohledu na to, jak moc je plevelná. Zakázali jsme zoologické zahrady, v nichž jedním druhem chráněných zvířat vykrmovali zvířata jiná. A vedle práv na ochranu životního prostředí jsme zavedli právo na smrt, i právo dítěte vyslovit NE každému příkazu, který se mu příčí.

Soustředěným úsilím nás žen, zajisté za vydatné pomoci samotných mužů, kteří ovšem jako obvykle nevěděli, co činí a čemu pomáhají, se nám podařilo spoutat mužství a zatlačit je do ilegality. A tak dnes je ideálním předobrazem muže jedinec do hladka vyholený, vonící, s krátce zastřiženými vlasy a nehty, s vysportovanou postavou, zajisté bez kulturisticky vyrýsované muskulatury, usmívající se a líbající nás při setkání, s utěrkou a prachovkou přirostlou k zápěstí a měkkými doteky. Jedinec, jehož jazyk a sloh je oproštěn od slov neurvalých a hlasitých, či dokonce snad neslušných, vždy připraven nabídnout nám rámě, obejmout ramena a vyslechnout naše stesky na právě uplynulý den a jeho protivenství.

Teď tedy konečně nazrál čas, abychom rozšířily zákonný katalog lidských práv o právo, na které máme jako ženy nárok nezadatelný – právo na plné sexuální uspokojení.

Dávno minulá je totiž doba, v níž se ženy před sexem vymlouvaly na bolest hlavy, únavu či přepracování. Dnes je tomu přesně naopak – právě muži, partneři a manželé jsou těmi, kteří vymlouvajíce se na náročný den plný luxování, žehlení a péče o děti odmítají dostát svým manželským a partnerským povinnostem a před naším libidem se ukrývají do temna ložnic, za pableskující obrazovky nebo hráz dálkových ovladačů. Takovému jednání je ovšem třeba rázně učinit přítrž, než se nebezpečně rozšíří. Vymohly jsme si hlasovací právo, vymůžeme si stejným způsobem i sexuální uspokojení. Náš právě ustavený výbor zpracoval následující komuniké, které bude podkladem pro nejbližší zasedání Evropské Unie. Pevně věříme, že naše sestry v unijních orgánech, v čele s eurokomisařkou Redingovou, díky níž máme osmdesátiprocentní zastoupení ve všech kolektivních seskupeních, vládách, zákonodárných i ozbrojených sborech, prosadí nařízení, přímo aplikovatelné v každém civilizovaném státě, v každé domácnosti a zejména v každé ložnici.

Podívejme se nyní na jednotlivé body našeho návrhu:

1. Každá žena má nezadatelné a nezcizitelné právo na sexuální spokojení, a to minimálně sedmkrát týdně.

2. Manžel, druh či partner (dále jen legislativní zkratka „muž“) je povinen uspokojit ženu na požádání.

3. Výběr muže, místa a času uspokojení závisí na ženě.

4. K sexuálnímu uspokojení ženy přistupuje muž okoupán, čerstvě oholen a vybaven lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti.

5. Minimálně šest hodin před realizací práva na sexuální uspokojení ženy je muž povinen zdržet se konzumace alkoholických nápojů a nepovolených drog. Státem legalizované drogy (káva, čokoláda, počítačové hry, aj.) je muž oprávněn přijímat pouze v množství menším než malé; konkrétní hranice bude u každé drogy určena vyhláškou.

6. Každý muž je povinen se celoživotně vzdělávat a každoročně předkládat potvrzení o úspěšném absolutoriu školení. Prezenční forma výuky může být nahrazena e-learningem nebo samostudiem časopisu Cosmopolitan.

7. Každý muž je povinen při pobytu na veřejnosti nosit na viditelném místě horní poloviny těla takzvaný parametrový odznak s označením velikosti své pomůcky pro uspokojování (kategorie 1 až 4). Soulad tvrzené kategorie se skutečnou velikostí je muž povinen na vyzvání prokázat.

Věřím, milé sestry a kolegyně, že přijetím tohoto komuniké učiníme další krok na naší cestě z otroctví k dosažení blaženosti.

Děkuji vám za pozornost a přeji každé z nás plné sexuální uspokojení."

Daniela Kovářová je bývalá ministryně spravedlnosti, advokátka a šéfredaktorka časopisu Rodinné listy.

Diskuse ke článku