LSD

LSD Zdroj: profimedia.cz

Brát LSD a zůstat na svobodě? Studie tvrdí, že se to u lidí v podmínce děje

Americká studie, která zkoumala více než 25 000 lidech, kteří jsou kvůli spáchání nějakého zločinu v podmínce, naznačuje, že použití psychedelických drog jako je LSD, může udržet pachatele na svobodě.

Výzkum, první podobný po čtyřiceti letech, zkoumal, jestli tyto drogy pomáhají při napravování zločinců. „Naše výsledky poskytují významnou výjimku při spojování zneužívání drog s kriminálním chováním,” říkají výzkumníci z univerzity Johna Hopkinse v Alabamě. Svoji studii publikovali v lednovém čísle Journal of Psychopharmacology. „Výsledky se shodují jak se starými, tak novými daty, které ukazují příznivé účinky zásahů pomocí halucinogenů a vyvrací tak rozšířenou představu o těchto drogách jako o škodlivých látkách nemajících terapeutický potenciál,” píše se ve studii.

O psychedelické látky se vědci poprvé začali vážněji zajímat v 50. letech minulého století. Studie naznačovaly, že drogy mohou být kombinovány s psychoterapií k řešení řady problémů, včetně alkoholismu a drogové závislosti. Ale vědecké zkoumání terapeutického potenciálu LSD, psilocybinu, mescalinu a ostatnich psychedelických drog, se zastavilo v 70. letech, když byly psychedelické látky postaveny mimo zákon v Controlled Substances Act (Zákon o regulaci látek).

„Pachatelům může být terapie halucinogeny obzvlášť prospěšná, protože mnoho z nich se dostalo do rukou policie kvůli drogám nebo impulzivnímu jednání, které způsobily právě drogy,” vysvětlují vědci ve studii. Od roku 2002 do roku 2007, výzkumníci shromáždili data 25 622 lidí v podmínce, kteří byli v programu Treatment Accountability for Safer Communities (Zodpovědnost za léčbu pro bezpečnější společnost), což je program pro jedince s drogovou minulostí. Pouze jedno procento lidí z programu bylo diagnostikováno s poruchou způsobenou halucinogeny. Poruchy způsobené marihuanou, kokainem a alkoholem byly naopak nejčastější diagnózou.

Vědci zjistili, že lidé s poruchou způsobenou halucinogeny, měli větší pravděpodobnost v úspěšném dokončení TASC programu, než ti, kteří měli jinou poruchu. To znamená, že neporušovali tolik daná pravidla, účastnili se soudních jednání a méně často končili ve vězení. Studie vycházela z mnoha faktorů jako je rasa, zaměstnání, manželský stav, věk, kriminální minulost, drogová minulost, pohlaví, dosažené vzdělání a dalších. „Tyto nálezy ale nemají být interpretovány jako důvody pro rekreační užívání halucinogenů. Nicméně však ukazují, že ti lidé, kteří užívali halucinogeny, mají větší šanci úspěšně dokončit protidrogový program,“ napsali vědci. A vyzvali k pokračování vědeckého výzkumu této třídy látek.