Remek se stal prvním Evropanem v kosmu

Remek se stal prvním Evropanem v kosmu Zdroj: profimedia.cz

Vladimír Remek
Remek se stal prvním Evropanem v kosmu
Remek se stal prvním Evropanem v kosmu
Vladimír Remek na historických známkách
11
Fotogalerie

Soudruh Vladimír Remek se hlásí do služby: Přečtěte si starý proslov ideálního českého velvyslance

Vladimír Remek je prý ideálním zástupcem České republiky v Rusku. Až na to, že spíše než zájmy země, kterou zastupuje, hájí už několik let zájmy země, ve které bude velvyslancem.

Na sociálních sítí koluje zajímavý článek (nejspíše z Rudého práva) z konce sedmdesátých let. Jde o přepis proslovu soudruha Vladimíra Remka. Astronauta, komunisty a hrdého občana ČSSR, který se třiadvacet let po pádu komunismu pomalu, ale o to jistěji, chystá "velvyslancovat" v Moskvě.

Da zdravstvujet večnaja družba meždu narodami Čechii i Rossii!

Vystoupení soudruha Vladimíra Remka

Jsem velmi šťasten, že mám možnost vystoupit dnes na tomto tak významném shromáždění jako občan ČSSR, letec–kosmonaut a příslušník ozbrojených sil, jemuž byla dána tak vysoká čest a důvěra zúčastnit se prvního internacionálního kosmického letu. Byl to společný let v rámci programu interkosmos, který , jak jste výstižně charakterizoval, vážený Leonide Iljiči, zahájil novou éru spolupráce socialistických zemí v kosmu.

Nikdy nezapomenu na ty chvíle, kdy jsem se v družné rodině sověských kosmonautů, svých kosmických bratří, připravoval ke svému kosmickému letu. Staly se pro mne školou, jež mne připravila nejen k letu, ale otevřela pro mne další nové perspektivy mého života, které budu neustále chránit a rozvíjet.

Přede mnou zde vystupovali představitelé naší společnosti, kteří na celé řadě konkrétních příkladů hovořili o naší vzájemné všestranné československo-sovětské spolupráci, bratrském přátelství a nezištné pomoci. Jedním ze zářných příkladů této spolupráce a pomoci je i náš společný let. Um, rozum sovětských vědců, zkušenosti a dovednost sovětských dělníků a techniků se spojily k tomu, abych já jako občan ČSSR mohl jako příslušník třetí země na světě vstoupit do kosmu.

Chtěl bych vám, vážený soudruhu Brežněve, politickému byru ÚV KSSS, vládě SSSR, všemu sovětskému lidu, jakož i naší komunistické straně poděkovat. Předejte prosím, vážený soudruhu Brežněve, po návratu z naší vlasti bojový soudružský pozdrav příslušníků Čs. lidové armády vašim kosmonautům a slavným ozbrojeným silám Sovětského svazu všem těm známým a neznámým hrdinům, kteří v roce 1945 přinesli svobodu našim národům, i těm, kteří pokračují v jejich dalším boji. Generaci, která stojí v předních řadách bojovníků za světový mír, odzbrojení a uvolňování mezinárodního napětí, v boj, pro který vy sám, vážený Leonide Iljiči, jste tolik udělal.

Chtěl bych vás, drazí sovětští hosté ubezpečit, že naše ozbrojené síly budou i nadále stát neochvějně na stráži míru a socialismu, že každý jejich příslušník udělá všechno pro další upevnění našeho přátelství se sovětským svazem. Probíhající československo-sovětské jednání je pro nás novým impulsem pro další rozšíření a prohloubení naší vzájemné spolupráce, pro utužení nerozborného svazku našich národů.

Ať sílí a upevňuje se bojová družba mezi ozbrojenými silami ČSSR a Sovětského svazu!

Ať se dále rozvíjí a vzkvétá bratrské přátelství mezi našimi národy!

Da zdravstvujet večnaja družba meždu narodami Čechoslovakii i Sovětskovo sajuza!