nahoru

Podlehněte umění: Aukční galerie vás zavede ke klasice i novodobému NFT

Prezentace klienta 12. ledna 2023 • 00:00
Podlehněte umění: Aukční galerie vás zavede ke klasice i novodobému NFT
foto: ARTHOUSE HEJTMÁNEK galerie a aukční dům s.r.o.

Za dobu desetileté existence galerie a aukčního domu Arthouse Hejtmánek se podařilo uspořádat sedmnáct sálových a šest online aukcí spolu s šesti výstavami včetně vydaných katalogů a publikací. Nelze však mluvit pouze o zhodnocení dění na trhu s uměním za posledních deset let, ale o mnohem širším vnímání pestré umělecké činnosti stylotvorných proměn, které se prezentují v prostorách domu ze 17. století a přilehlé zahradě v pražské Bubenči. Prezentace děl umělců různých epoch v průběhů příprav výstav i aukcí se za tuto dobu vnímala jako synonymum pro porozumění.

V prvních pěti letech naší galerijní působnosti se nám podařilo důstojně oživit rozsáhlou uměleckou činnost Jaroslava Horejce a ukázat životní dílo takřka neznámého poválečného výtvarníka a básníka Milana Beránka. Oba sochaře od sebe dělí 50 let od narození, což také výrazně odlišuje jejich tvorbu. Rozdíly výtvarné reprezentace určitých období a jejich variující se kontrasty (např. klasické x moderní) je ostatně to, co naši galerii víceméně charakterizuje. I pořádané aukce prezentují kupříkladu uměleckou stopu 15. století vedle novomediální tvorby, jako je například u nás nově působící digitální umění, kterému se věnujeme od roku 2022. Klíčem k uchopení technologie NFT přitom není být za každou cenu jeho součástí, je to spíše komplexní chápání systému tak, jak je pro nás srozumitelný, pro digitální umění nenahraditelný a do budoucna udržitelný.

Z výstavy Jaroslava Horejce, 2015 Z výstavy Jaroslava Horejce, 2015Foto ARTHOUSE HEJTMÁNEK galerie a aukční dům s.r.o.

Tuto stylovou i formální komplexnost, která je i naším specifikem, vykazuje zahrnutí do aukční nabídky nejenom výtvarného umění ale i starožitností a designu. Byla by škoda opomenout mistrnou řemeslnou kvalitu starožitností, kam spadají například staré hodiny či kvalitní nábytek.

Z výstavy Milana Beránka, 2017 Z výstavy Milana Beránka, 2017Foto ARTHOUSE HEJTMÁNEK galerie a aukční dům s.r.o.

Dalších pět let činnosti pro nás znamenal značný nárůst počtu konaných výstav a aukcí. Podařilo se ustavit tradici dvou sálových aukcí ročně – zahradní a večerní. Nabídka se rozšířila ale i o online aukce. Spolu s krátkým dokumentárním filmem jsme otevřeli výstavu výtvarných děl Jaroslava Verise. Shodou šťastných náhod se podařilo přiblížit život (vydané Paměti) a ranou tvorbu české významné umělkyně Minky Podhajské, která je spojovaná s nadčasovými návrhy hraček. V roce 2022 se podařilo stihnout i první výstavu rámů. Expozice věnovaná zhruba třem stovkám starých obrazových a zrcadlových rámů z dob od renesance do padesátých let 20. století měla za cíl poskytnout širší vhled do jejich hlubšího významu v dějinách umění.

Z výstavy Minky Podhajské, 2021 Z výstavy Minky Podhajské, 2021Foto ARTHOUSE HEJTMÁNEK galerie a aukční dům s.r.o.

V aukční sféře naší činnosti a mezi uskutečněnými autorskými rekordy převyšuje nejdráže prodané dílo českého poválečného umění z roku 1958, Akce I (Vajíčko) od Mikuláše Medka. Detail pronikavého oka modré postavy dodnes neonem září ve štítu budovy galerie prostřednictvím díla Michala Škapy. Mezi další dva u nás rekordně prodané obrazy pak patří Praha, pohled z atelieru na Petřín Oskara Kokoschky (52 mil.) či Královna moří Jana Zrzavého (27 mil.). Snažíme se však poskytnou co nejširší nabídku, což dokazuje i počet aukčních položek, jejichž souhrn činil v sálových aukcích takřka čtyři tisíce.

Z výstavy Umění rámu, 2022 Z výstavy Umění rámu, 2022Foto ARTHOUSE HEJTMÁNEK galerie a aukční dům s.r.o.

Těší nás stále se zvyšující procenta prodaných výtvarných děl a starožitností. Podařilo se nám během desetileté existence najít své pevné místo na trhu s uměním a přilákat velké množství sběratelů a investorů z celého světa. Podstatné ohlédnutí však nespočívá ani tak v řazení za sebou proběhlých událostí, jako v dialogu, který probíhal a stále probíhá mezi námi a sběrateli, našimi přáteli, milovníky umění, mecenáši či kolemjdoucími, kteří se ocitli v zahradě galerie třeba zcela náhodou. Letos jsme vstoupili do 127. sezony České filharmonie, jejíž partnerem jsme již čtvrtým rokem. Vzniká tak propojení mezi hudební zkušeností s tou výtvarnou. Těšíme se na spolupráci v novém roce 2023!

Zahrada galerie, Goetheho 17/2, 160 00 Praha 6-Bubeneč Zahrada galerie, Goetheho 17/2, 160 00 Praha 6-BubenečFoto ARTHOUSE HEJTMÁNEK galerie a aukční dům s.r.o.

Nejčtenější komentáře