Zdroj: iDoklad

Návod: jak správně vystavit fakturu v roce 2021

Pokud jste neplátci DPH, měli byste na svých fakturách uvádět 10 údajů. Jako plátci DPH jich uvádíte ještě víc, protože vaše faktury jsou povinně i daňovými doklady. Při fakturování v roce 2021 se ale hlavně zaměřte na správné sazby DPH.

Jestli používáte fakturační program, který dodavatel pravidelně aktualizuje, například fakturační program iDoklad, náležitosti faktury neřešíte. Vše hlídá dodavatel. Ale v případě, že si faktury tvoříte sami ve Wordu nebo v Excelu, ověřte si, že na nich máte vše potřebné.

Následující informace na fakturách uvádí plátci i neplátci DPH.

Informace o vystaviteli faktury:

 • jméno a příjmení (pro OSVČ),
 • název firmy (pro s.r.o.),
 • sídlo,
 • IČ,
 • informace o registru, ve kterém je podnikatel zapsaný (živnostenský nebo obchodní rejstřík).

Dále je na fakturách vhodné uvádět:

 • údaje o odběrateli (jméno či název, sídlo, IČ),
 • číslo faktury,
 • název zakoupených služeb nebo zboží,
 • jejich cenu (za kus či měrnou jednotku i celkovou),
 • datum vystavení dokladu.

Jestliže jste neplátce DPH, raději přímo na fakturu napište „Nejsem plátce DPH“, aby u vašeho odběratele nedošlo k mýlce a on fakturu nezahrnul do svého přiznání k DPH. Fakturační program tuto informaci uvádí na fakturách neplátců automaticky.

Faktury plátce DPH

Jestliže patříte mezi plátce DPH, vztahují se na vás ještě další pravidla. Vaše faktury musí být označené názvem „daňový doklad“ nebo „faktura – daňový doklad“. Ať už v programu na faktury nebo jiném nástroji chystáte doklady pro plátce i neplátce DPH, musíte kromě výše uvedených údajů, uvádět i některé další:

 • rozsah a druh dodávané služby nebo množství a druh dodávaného výrobku,
 • základ daně,
 • sazbu daně,
 • výši daně v českých korunách,
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP), pokud se liší od data vystavení dokladu.

DUZP označuje den dodání služby či zboží nebo přijetí platby podle toho, která z těchto dvou situací nastala dřív.

Jestliže v programu na faktury vystavujete doklad na plnění, která jsou osvobozená od daně, nebo pokud daň přiznává odběratel, výši daně a její sazbu neuvádíte.

Pokud faktury na určitý typ zboží vystavujete jen ojediněle, pohlídejte si, jaká sazba DPH aktuálně platí. V roce 2020 totiž politici třikrát přesouvali vybrané zboží a služby do jiných sazeb DPH. Změny se týkaly například dodání tepla a chladu, stravovacích a ubytovacích služeb, dodání e-knih a vstupného na kulturní akce.

V roce 2021 se pak měnila sazba u zpracování komunálního odpadu a druhotných surovin. Tyto činnosti politici přeřadili do 15% sazby DPH.

Plátci DPH dále uvádí:

 • svoje DIČ,
 • DIČ odběratele (pokud fakturují plátci DPH),
 • pokud jsou právnická osoba, kromě informace o zápisu v obchodním rejstříku uvádí i oddíl zápisu a vložku.

Možná přemýšlíte, jestli musíte dát na každou fakturu razítko a ještě ji vlastnoručně podepsat. Není to třeba – většina podnikatelů používá program na faktury a doklady odesílá elektronicky. Pokud ale máte pocit, že vaše faktury budou vypadat lépe, v iDokladu na ně můžete vložit obrázek svého razítka a naskenovaný podpis.