nahoru

Jak vypadá moderní online MBA studium?

Prezentace klienta 30. června 2020 • 00:00
• foto: 
Institut CEMI

MBA je jednou z nejoblíbenějších forem neakademického vzdělání, ať již pro lidi, kteří zrovna vyšli z vysoké školy a mají pocit, že jim ještě schází klíčové kompetence, aby mohli úspěšně nastoupit na pracovní trh, tak především pro profesionály, kteří již delší dobu pracují a chtějí se dále ve svém oboru vzdělávat a stát se efektivními manažery. I proto 95 % absolventů považuje MBA studium za efektivní formu studia při zaměstnání a celých 91 % jich je také přesvědčeno, že do MBA studia se opravdu vyplatí investovat.

Vzdělání ale musí odrážet stav současného světa a je nezbytné, aby se modernizovalo a přizpůsobovalo se vývoji. Vzdělání, které zkostnatí a nepřizpůsobí se, ztrácí okamžitě na své hodnotě a svým studentům přestane sloužit. Proto manažerský institut CEMI, lídr v oblasti MBA studia v ČR, pravidelně pořádá průzkumy mezi svými studenty a sleduje nejnovější trendy, aby mohl přinášet jen to nejlepší. Nová modernizovaná koncepce MBA studia pro studijní rok 2020/2021 proto zahrnuje nejen lepší a flexibilnější organizaci předmětů, ale také představuje ty nejkvalifikovanější lektory.

Jednotlivé předměty a modernizované pojetí studia

Velké ideály nejsou ničím, pokud nejsou převedeny do praxe. Provedení, jak ví každý manažer, je stejně tak klíčové jako počáteční idea. Jak tedy studium MBA na CEMI odráží výše zmíněné novinky?

Úvodní nepovinné setkání MBA studentů v mrakodrapu City Tower. Úvodní nepovinné setkání MBA studentů v mrakodrapu City Tower.Foto Institut CEMI

První semestr

První semestr obsahuje předměty společného základu, protože se jedná o esenciální schopnosti a dovednosti, které musí zvládnout každý, ať již je na jakékoliv pozici. Těmito předměty jsou Management projektů, změn a inovací, Moderní management a leadership, Strategický management a Management osobního rozvoje.

Předměty se soustředí na obecné manažerské dovednosti, ale také na osobní rozvoj, protože každý manažer je v první řadě člověkem a nejprve musí poznat sám sebe a až poté může vést ostatní. Díky tomu studium vede také k lepší seberealizaci a uspokojení ze života.

Druhý semestr

Druhý semestr již odráží studentovu vybranou specializaci. Na výběr má z deseti ucelených programů, z nichž dva jsou v anglickém jazyce. Je možné si vybrat z následujících ucelených programů. Jelikož dnes již nikdo nezapadá do pečlivě oddělených kategorií a pro manažery je imperativem znát více než pouze svůj obor, tak kromě předmětů daného programu mají studenti ještě na výběr dva volitelné předměty, které mohou, ale nemusí, být spjaty s vybranou specializací.

Zkušení a kvalifikovaní lektoři

Teorie a zákony je možné si přečíst v knihách. Ale základem každého dobrého vzdělání jsou zkušenosti a příklady ze života, které student může využít ve svém profesním životě. To, co dělá dobré vzdělání dobrým jsou lektoři, kteří mají za sebou léta praxe a své dovednosti dovedou předat dál.

Seminární a diplomová práce

Aby studenti doopravdy využili všech znalostí načerpaných během studia, musí k úspěšnému složení každého předmětu zpracovat vždy jednu individuální seminární práci. Tyto seminární práce se musí týkat konkrétního problému a jsou tedy prakticky zaměřené a musí z nich být výstup, který je možné okamžitě aplikovat v praxi.

Důležité je také to, že každá seminární práce je zpracována a konzultována individuálně. Student tak může být zcela otevřený i v případě citlivých informací, protože je nebude muset sdílet s ostatními studenty, ale pouze se svým lektorem, se kterým budou společně hledat řešení. Vyvrcholením a využitím všech seminárních prací je poté diplomová práce, ve které student demonstruje všechny nabyté znalosti.

Absolventi MBA studia na institutu CEMI na slavnostní promoci v Břevnovském klášteře. Absolventi MBA studia na institutu CEMI na slavnostní promoci v Břevnovském klášteře.Foto Institut CEMI

Mezinárodní tým

Institut CEMI se skládá z těch nejlepších lektorů ze všech koutů světa. Kromě těch nejlepších profesionálů z Čech, má ve svých řadách lektory z Itálie, Spojeného království, Spojených států, Francie, Španělska či Brazílie. Dnešní svět je propojený a internacionalizovaný a stejně tak tomu musí být s programem MBA, pokud má být svým studentům skutečně užitečný.

Student si tak nevybírá pouze předměty, ale i své lektory, kteří mu na základě svých zkušeností mohou být co nejprospěšnější a nejlépe mu pomohou v jeho životní situaci, tak jak k tomu dávají prostor a příležitost seminární a diplomová práce.

Studium zaměřené na studenty

Při studiu MBA je zcela zásadní, aby každý předmět a znalosti v něm nabyté bylo možné využít v praxi. Zároveň ale aby bylo možné zkušenosti a vzdělání předat, a učinit tak co nejefektivnějším způsobem, je potřeba, aby studenti byli doopravdy v centru vzdělávání.

Online

Moderní doba je orientována na technologie, a z tohoto důvodu jsou všechny aktivity studia MBA na CEMI organizovány přes online studijní platformu. Studenti tak mohou studovat kdy a kde jim to nejlépe vyhovuje, a nic tak nebrání úspěšnému zvládnutí studia i při náročném zaměstnání. Není potřeba se bát ani případné další vlny epidemie koronaviru, jelikož vše probíhá 100% online.

MBA Flexi a další možnosti

Každý student je jiný a ve svém životě i profesní praxi čelí jiným výzvám. Tak jako není možné zaškatulkovat lidi, nelze tak činit ani se studiem, má-li být opravdu prospěšné. Institut CEMI právě kvůli tomu nabízí řadu flexibilních možností, jednou z nichž je i zcela unikátní obor MBA Flexi, který umožňuje studentovi vybrat si přesně ty předměty, které potřebuje. 

Studium za výhodnou cenu do konce léta

Institut CEMI již oslavil 9 let svého fungování a za tu dobu v řadách svých studentů přivítal více než 1 750 spokojených klientů, z toho více než 200 z nich poskytlo také svoji osobní referenci o studiu, což je na českém trhu naprosto výjimečné číslo. Studovat MBA či LLM zde můžete studovat již od 89 900 Kč bez DPH, všichni studenti přihlášení do konce léta 2020 navíc získávají pro usnadnění studia zdarma přístup do online knihovny Bookport s více než 5 200 knihami. Neváhejte a přihlašte se ještě dnes!