nahoru

Adaptabilita. Klíčová schopnost, díky které děti nezaskočí ani uzavření škol

Prezentace klienta 8. dubna 2020 • 00:00
• foto: 
Beehive

V Česku se v polovině března ze dne na den uzavřely školy. S podobnou situací se nikdo z nás po několik desetiletí nesetkal, a proto zaskočila žáky, pedagogy a v neposlední řadě také rodiče. Proč na ni někteří žáci byli připraveni lépe než jiní? Pandemie koronaviru ukázala, jak důležité je vést děti k samostatnosti a podporovat v nich schopnost přizpůsobit se.  

Připravujeme děti na svět, o němž nevíme, jak bude vypadat. Víme jen, že pracovní trh se bude rychle měnit a vyvíjet a klást nové výzvy a překážky. Adaptabilita neboli schopnost přizpůsobit se, se tak stává klíčovou kompetenci nové generace. V českých školách se ovšem stále nejčastěji aplikuje takzvaný exekutivní styl výuky, kdy úkolem učitele je přednést informace žákům pomocí časem prověřených metod a s využitím detailních učebních materiálů. U žáků se pak klade důraz hlavně na dobré výsledky, ať už v podobě známek nebo pokročilejšího slovního hodnocení. Tato vnější motivace je stále motorem školství.

Její nevýhodou je, že příliš nevede žáky k samostatnosti a bez osobní přítomnosti učitele je v podstatě nerealizovatelná. Děti jsou tak vedeny k tomu, že je neustále někdo řídí, zadává jim úkoly, které plní a čekají na ohodnocení své práce a to ať od pedagogů nebo od svých rodičů. Samostatně tak nejsou zvyklé pracovat a učit se novým věcem. To bohužel neplyne jen z českého školství, ale i myšlení nás rodičů, kdy se často svým postojem snažíme až přílišně ochraňovat své děti a do negativního světla před nimi stavíme pedagogy.

Foto Beehive

V kontrastu s exekutivním stylem výuky je styl liberální, který učí děti svobodně myslet, poznávat a rozumět. Cílem není pouze učivo získat, ale dále ho používat k porozumění světa kolem sebe. Důraz se klade také na tvůrčí a kritické myšlení. Tento styl se v současné situaci osvědčil pražské Beehive International School. „Způsob výuky nám umožnil přejít hladce z kamenné budovy školy do domácího prostředí. Děti jsou u nás vedeny k samostatnosti, k vyhledávání informací, k zodpovědnosti za své vzdělání. Učitel není nositelem informace, je koordinátorem, oporou a podporovatelem,” popisuje zakladatelka školy Martina Přenosilová, podle níž děti ve školách s tradiční výukou ztrácejí kreativitu a motivaci.

Martina Přenosilová Martina PřenosilováFoto Beehive

Stejně důležité, jako vést děti k samostatnosti, je podle Přenosilové i to, aby byly ze školy zvyklé využívat moderní technologie. Žákům, kteří jsou vybaveni těmito dovednostmi, je jedno, kde a kdy se učí. Jsou schopné se adaptovat na jakoukoli situaci a ani zavření škol je nevykolejí. Zároveň odpadá přehnaný tlak na rodiče, kteří nemusí suplovat tradiční úlohu učitele. Právě to se podařilo v souvislosti s nastalou krizovou situací důkladně prověřit. „Naše děti mají online školu rády, některé dokonce říkají, že si ji oblíbily více než tradiční výuku ve škole. Důvod? Tráví více času se svými rodinami, sourozenci, mají čas věnovat se svým zájmům a postupují dle svého vlastního tempa,” dodává.

Foto Beehive

Aktuální pandemie koronaviru tak ukázala, že schopnost přizpůsobit se je jak pro žáky, tak pro samotné školy zásadní. “Díky tomu, že moderní prvky vzdělávání využíváme v naší škole běžně, byli jsme po uzavření škol schopni velmi rychle reagovat a pro naše žáky ani učitele nebyl problém přejít na kompletní vyučování on-line. V podstatě jsme se z budovy školy přesunuli do našich domovů,“ dodává Martina Přenosilová z Beehive. Více informací najdete na webu www.beehive.cz.

Foto Beehive

Kontakt pro média:

Martin Eckstein

PR Consultant

Tel.: 731 46 48 46

Mail: martin@eckstein.cz

 

O BEEHIVE

Beehive International School je jedinečná škola, která nabízí vzdělávání v anglickém jazyce již od útlého věku dítěte. Vzdělávání dětí ve škole probíhá již od jesliček a přechází přes mateřskou školu k plně bilingvnímu vzdělávání na základní škole. Výuka v jednotlivých stupních na sebe plynně navazuje a zajišťuje tak komplexní rozvoj dítěte. Od nejnižšího stupně vzdělávací soustavy Beehive International School dochází k propojení českého a britského kurikula. Právě spojením českých i britských osnov v jejich plné míře dosahujeme naprosto unikátního vzdělávacího programu, který u nás nemá obdoby. Naší studenti tak mají jedinečnou možnost zachytit nejenom český, ale i britský vzdělávací program a tím si otevřít dveře do celého světa mezinárodních vzdělávacích institucí. Více informací je k dispozici na www.beehive.cz.