Video placeholde

Igor Chaun: Sado maso inauguračního projevu Miloše Zemana!

Vážení spoluobčané, zvolili jste za prezidenta hluboce duševně nemocného a morálně pokleslého člověka. Dnes jsem masochisticky vydržel celý inaugurační projev staronového Miloše Zemana, a čeho jsem byl svědkem, mne skutečně hluboce zasáhlo. Jednalo se o evidentní exhibici porouchané osobnosti a těžce duševně poznamenaného člověka – zlobou, nenávistí, stihomamem a pokleslostí. Nemluvím o ochablosti fyzické, ta je součástí lidského údělu. Ale o zřejmém úpadku osobnosti muže, který stojí v čele tohoto státu.

Co dokázal tento „prezident“ zaplést do svého projevu, je neuvěřitelné. Nebudu to popisovat, konstatuji to. A teď důležitá věc: já to nevyčítám Miloši Zemanovi. Ten prostě už před lety podlehl negativním složkám své osobnosti, a průběžně utvrzován ve své pseudopravdě podlými ziskuchtivými spolupracovníky, pokračoval v činnosti hlásné trouby zla a malosti, jak nám ukázal ve většině svého působení za prvních pět let prezidentství a také za desetiletí „stranické činnosti“, kdy podváděl, lhal a kupříkladu chtěl vázat stranické legitimace do kůže členů jiné politické strany.

Kladu to za vinu vám, svým spoluobčanům, že se v tak slavnostním okamžiku musím na tohle dívat, tohle poslouchat, na prahu jubilea třiceti let naší nové společnosti.

Kladu si otázku, proč byl Miloš Zeman, tento morálně a lidsky pokleslý jedinec, v lidové volbě znovu zvolen.

Našel jsem jedinou smysluplnou odpověď.

Jediným možným důvodem je strach a nedostatek sebevědomí našich voličů, naší komunismem tak těžce poznamenané společnosti. Polovina voličů uvěřila lži, že tento nemocný starý jedinec je naším ochráncem před nástrahami moderní doby v čele s migranty, kteří tu navíc žádní nejsou, nechtějí sem a bojí se nás. Při prezidentské volbě ani při inaugurační řeči nezazněla skutečná témata naší doby a její bolesti – korupce, klientelismus, exekutorská mafie ničící statisíce životů, nic z toho, co tíží skutečný život lidí.

Je mi opravdu líto, kam se dostala politická a společenská atmosféra v naší zemi. A viním vás, voliče Miloše Zemana, že tohle musím poslouchat, tohle nemocné svinstvo, a že se mi z toho hrnou slzy do očí — z lásky k téhle zemi a z obavy o ni.

Pokud to nezaznělo dostatečně jasně – zvolili jste si nemocného, zákeřného a morálně ochablého člověka, jenž nám tvrdí, že je bojovníkem za práva „dolních deseti miliónů“, a ve skutečnosti je do sebe zahleděnou zapšklou loutkou. Z toho člověka nesálá do společností nic velkého, ušlechtilého, inspirativního, ale pouze malost, nízkost, lež a amorálnost.

Věřím v ozdravné schopnosti české společnosti a věřím, že jako jsme přežili i předchozí těžká období, i tohle ustojíme, přestojíme. Ale je třeba nahlas volat, že Miloš Zeman je nahý, že císařovy nové šaty (a zdání státotvorného politika) jsou jen děravou rouškou obnaženého zlobného ega a skrývaných proruských a pročínských zájmů, které nás vzdalují modernímu civilizovanému světu a činí z nás opět podivnou anomální výspu malosti a blbosti.

Velmi oceňuji gesto těch, kteří se zvedli z Vladislavského sálu a odešli. Tohle se pro slušného člověka poslouchat nedalo.

Sáhněte si do svědomí, vy, kteří jste tohle způsobili. Miloš Zeman oslabuje nás všechny a rozkládá společnost. A živí nenávist. On to jinak neumí. Ale vy, jeho voliči, jste to dovolili.

Věřím v to dobré a laskavé v naší společnosti. A že přežijeme i tohle tsunami malosti a blbosti. Děkuju.