nahoru

Hladovka proti Zemanovi: Už nekandidujte, pane prezidente!

Marek Stoniš 1. listopadu 2017 • 13:35
Miloš Zeman, Tomáš Hradílek
Miloš Zeman, Tomáš Hradílek
• foto: 
ČTK, Wikimedia

Bývalý český ministr vnitra a někdejší mluvčí Charty 77 Tomáš Hradílek (72) žádá Miloše Zemana, aby už nekandidoval na prezidenta. Hodlá kvůli tomu držet hladovku. „Na světě se mi líbí a život mám velmi rád. Avšak svou zemi mám rád ještě více,“ píše prezidentovi.

„Jsem odhodlán dotáhnout svou hladovku až do konce. A ta hladovka bude stoprocentní, opravdu nebudu přijímat žádnou potravu,“ řekl Reflexu někdejší disident a polistopadový politik Tomáš Hradílek. V otevřeném dopise, který adresoval kromě médií také Kanceláři prezidenta republiky, mimo jiné píše, že jej kromě vztahu k Izraeli a k Židům při výkonu své funkce hluboce zklamal. Především vyčítá Zemanovi, že oslabuje naše transatlantické vazby ve prospěch východní orientace. „Výsledky nedávných voleb do sněmovny mne naplňují obavami, že se budete v součinnosti s čelnými činiteli vítězné síly aktivně podílet na destrukci zavedeného ústavního systému naší zastupitelské demokracie.

Abych zdůraznil závažnost svého požadavku, sděluji Vám své rozhodnutí, že od 1. listopadu přestávám přijímat jakoukoliv potravu.“ Své nepřerušované striktní hladovění hodlá Tomáš Hradílek ukončit jedině v případě, že Miloš Zeman splní jeho požadavek.

Dopis Tomáše Hradílka

Dobrý den, pane prezidente.

Předpokládám, že si na mne i po mnoha letech ještě vzpomenete. Od listopadu 1989 jsme se totiž setkávali na různých pracovních jednáních Koordinačního centra Občanského fóra, dále pak jako poslanci na půdě Federálního shromáždění ČSFR a po rozpadu Občanského fóra také na schůzích poslaneckého klubu Občanského hnutí.

Udivoval jste svými řečnickými schopnostmi. Oceňoval jsem Váš významný podíl na zformulování volebního programu, se kterým Občanské fórum vyhrálo v České republice první svobodně volby, a vysoce jsem hodnotil Vaši vytrvalost, s níž jste ve Federálním shromáždění prosadil přijetí zákona, díky kterému se státní svátek „Den vítězství“ slaví v souladu se zeměmi západního civilizačního okruhu již 8. května. Tyto mé pozitivní zkušenosti s Vámi způsobily, že jsem také Vás v první přímé prezidentské volbě považoval za jednoho z volitelných kandidátů. Jednoznačně jsem však v obou volebních kolech upřednostnil pana Karla Schwarzenberga.

Jsem velmi rád, že jsem Vám nikdy nedal svůj hlas, neboť jste mne při výkonu Vaší funkce hluboce zklamal. Snad s výjimkou Vašeho vztahu ke Státu Izrael a k Židům vůbec neshledávám ve Vašich počinech a stanoviscích téměř nic zásadně pozitivního a postrádám u Vás skutečnou státnickou moudrost. Zcela jste, a dost možná, že vědomě, rezignoval na kultivování a humanizování naší společnosti, tedy na její zušlechťování. Právě nevtíravé a příkladné úsilí v této sféře já považuji za nezbytnou součást známého výkonu funkce prezidenta. Výsledky nedávných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky mne naplňují obavami, že se budete v součinnosti s čelnými činiteli vítězné síly, vzešlé z těchto voleb, aktivně podílet na destrukci uvedeného ústavního systému naší zastupitelské demokracie.

Pane prezidente, v oblasti zahraničněpolitické jsem z Vašeho působení doslova zděšen. Ptám se, kam se vytratil Vámi důrazně proklamovaný eurofederalismus, proč oslabujete naše transatlantické vazby ve prospěch provýchodní orientace? Vždyť Vy svým konáním výrazně napomáháte tomu, aby východní velmocenská chapadla prorůstala celou naší zemí. A s tím se já jako zodpovědný občan nemohu a nesmím smířit.

Pane prezidente, s veškerou naléhavostí Vás proto žádám, abyste zrušil svou kandidaturu na Vaše druhé funkční údobí, neboť se obávám, že pokud budete opět zvolen, bude to neštěstí pro naši zemi, bude to znamenat další zpochybňování těch hodnot a ideálů, o jejichž naplňování zodpovědní občané usilovali a stále usilují. Abych zdůraznil závažnost svého požadavku, sděluji Vám své rozhodnutí, že od l. listopadu 2017 přestávám přijímat jakoukoliv potravu. Své nepřerušované striktní hladovění ukončím jediné tehdy, když Vy závazně a nezvratně zrušíte svou opětovnou kandidaturu na funkci hlavy státu.

Na světě se mi líbí a život mám velmi rád. Avšak svou zemi mám rád ještě více.

V Lipníku nad Bečvou 3l. října 2017

Tomáš Hradílek

signatář a bývalý mluvčí CHARTY 77

Diskuse ke článku