Video placeholde

Je vůbec možné zabránit vládě bez důvěry vládnout časově neomezeně? Zakročit může jediná instituce, možná

Aktuálně Českou republiku řídí už téměř dva měsíce vláda bez důvěry Poslanecké sněmovny. Ta má sice podle ústavy a zákonů stejné pravomoci jako vláda s podporou většiny poslanců, přesto ale platí, že tento stav nenaplňuje důležitý předpoklad fungování vlády v demokratickém parlamentním systému.

Vláda by se měla v parlamentním systému těšit důvěře sněmovní většiny, která je vlastně ztělesněním většiny voličských hlasů. Pokud vláda důvěru nemá, neodpovídá přeneseně voličské většině.

Česká ústava ale nijak časově neomezuje dobu, po kterou může vládnout vláda v demisi, bez důvěry sněmovny. Jak prezident Zeman, tak premiér Babiš se vyjadřují smířlivě k možnosti, že vláda v demisi bude vládnout delší dobu, přičemž ale ani oni tento čas přesněji nedefinují. Ozývají se spekulace o nové vládě do prázdnin, ale zatím není nic jistého.

Jediný ochránce

Existuje tedy nějaká síla v politickém systému, která by byla schopná tomuto stavu zabránit? Ano, ale i ta by to měla složité. Pokud by vláda bez důvěry trvala dlouhé měsíce, či se dokonce prodlužování tohoto neobvyklého stavu počítalo na roky, mohl by proti tomu teoreticky zasáhnout jedině ústavní soud. Pokud by ale k němu někdo oprávněný podal v této věci návrh.

Ústavní soud by v takovém případě mohl rozhodnout, že dlouhodobé trvání vlády bez důvěry je v rozporu s ústavou. Nejednalo by se ovšem o jednoduchý případ. Jeho výsledek by bez pochyby ovlivnila jak aktuální délka trvání vlády bez důvěry, tak také konkrétní složení ústavního soudu, protože by jeho různí členové pravděpodobně na věc mohli mít rozdílné názory. Připomenout je třeba v této souvislosti i fakt, že ústavní soudci jsou vybíráni a jmenováni prezidentem republiky po schválení Senátem.

V současné době by ale ještě návrh k ústavnímu soudu asi žádnou šanci neměl, protože například Rusnokova vláda vládla bez důvěry déle než pět měsíců a první Topolánkův kabinet přes tři měsíce. Aktuální by byl až po delší době, kterou ale nejde dopředu jasně určit.