Zkáza Sodomy a Gomory na obrazu Jacoba Jacobsze

Zkáza Sodomy a Gomory na obrazu Jacoba Jacobsze Zdroj: Wikimedia Commons

Zkáza Sodomy a Gomory na pozadí obrazu Lucase van Leydena Lot a jeho dcery
Zkáza Sodomy a Gomory na rytině z 15. století
Tall el-Hammam dnes
Tunguská událost
Loni v záři natočilo 8 kamer Global Meteor Network nad Nizozemskem meteorit, který vstoupil do atmosféry rychlostí 34,1 km/s a ve výšce 91 km se znovu odrazil zpátky do vesmíru
5
Fotogalerie

Sodomu a Gomoru vyhladil výbuch meteoritu podobný tomu v Tungusce, tvrdí vědci

Tým vědců, mezi nimi i docent z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity, přináší důkazy o tom, že před třemi tisíci a šesti sty lety vyhladil prosperující město na Blízkém východě asteroid. Jinými slovy: Sodoma a Gomora byla skutečně srovnána se zemí během jediné noci a oheň pršel z nebes.

Pokaždé, když se někde píše o katastrofě, která se odehrála v roce 1908 v Tunguské oblasti, zmiňuje se její absurdní rozsah. Přes dva tisíce čtverečních kilometrů zničené krajiny, osmdesát milionů vyvrácených stromů, záblesky byly vidět až ve Skandinávii, hluk byl zaznamenán na Ukrajině. A vždycky, vždycky se dodává: „Dovedete si představit, co by se stalo, kdyby něco takového dopadlo do obydlené oblasti?”  

Tak už si to představovat nemusíme, něco takového se totiž nejspíš stalo. Před třemi a půl tisíci lety na Blízkém východě. A byla to tragédie doslova biblických rozměrů. 

Spálená kolébka lidstva

Na východě Jordánského údolí leží lokalita, která je mezi archeology velice dobře známá. Jmenuje se Tall el-Hammam a ve střední době bronzové byla gigantickým civilizačním centrem. Město Tall el-Hammam v době svého největšího rozmachu pokrývalo téměř 70 hektarů půdy, což znamená, že bylo desetkrát větší než tehdejší Jeruzalém a pětkrát větší než Jericho. 

Jenže 1600 let před naším letopočtem se v tom místě něco stalo. Něco, co donutilo lidi, aby po tisíciletích celou oblast opustili na dlouhá staletí, mluví se o tří stech až šesti stech letech. Už v roce 2005 vědci zjistili, že město bylo pravděpodobně srovnáno se zemí, ale archeologické nálezy neukazovaly na zemětřesení ani na útok nepřátelské armády. Výsledky analýz dokonce uváděly věci, které se u žádného starověkého města nikdy neobjevily. 

Keramika roztavená na sklo, stěny, které se roztekly poté, co se jejich cihly prostě nafoukly a praskly. Podle vědců bylo město vystaveno teplotám až dva tisíce stupně Celsia, což jsou hodnoty, kterých i my dosahujeme jenom velice těžko. V přírodě se vyskytují jen u vulkánů, ale kolem Tall el-Hammam není žádná sopka. Takže vysvětlení bylo jediné. Zkáza musela přijít shůry. Byly ale potřeba důkazy. A ty mimochodem hledal i Günther Kletetschka z Karlovy Univerzity. 

Podle článku v magazínu Nature našli vědci v půdě nezvykle vysoké množství těžkých kovů, jako je zlato, platina, iridium. Zkrátka to, co můžete běžně najít v mimozemských tělesech. Dál Kletetschka a jeho kolegové nalezli v místě takzvané „šokové křemeny“, což jsou minerály, kterým krystalickou mřížku deformuje ohromné množství uvolněné energie. O síle jaderného výbuchu a větší. To všechno potvrzuje náraz velikého meteoritu. Ale pak se nabízí otázka: Kde je kráter?

Inu, nikde. Stejně jako je tomu v Tunguské oblasti. Jak vesmírné těleso, které srovnalo se zemí kus Sibiře, tak to, co zničilo Tall el-Hammam, explodovaly ve vzduchu. A drtivá většina tělesa pak znovu opustí atmosféru. Víte, asteroid, který proletí atmosférou, nemusí letět kolmo k zemi, může povrch planety v podstatě míjet, a než si ho gravitace přitáhne, ohromná exploze ho odpálí zpátky do kosmu. Existují i videa tohohle jevu. Je to takové… Házení planetárních žabiček. 

Video placeholde
Loni v záři natočilo 8 kamer Global Meteor Network nad Nizozemskem meteorit, který vstoupil do atmosféry rychlostí 34,1 km/s a ve výšce 91 km se znovu odrazil zpátky do vesmíru • YouTube@Global Meteor Network

Sodoma, Gomora! 

„Připočteme-li k tomu svědectví ve starohebrejské literatuře, která mohla být ozvěnou delší orálně předávané tradice, zdá se být představa o explozi mimozemského tělesa poměrně dobře podložená,“ řekl Kletetschka pro Českou televizi. Co myslí tou starohebrejskou literaturou? Hlavně Starý zákon. 

Obecně se totiž předpokládá, že zkáza Tall el-Hammam byla předlohou pro biblický příběh o tom, jak Bůh ohněm a sírou zničil města hříchu, tedy Sodomu a Gomoru. Ono totiž když se budeme bavit o tom, jestli vaše město vyhladilo vesmírné těleso, které v síle padesáti megatun explodovalo nad vaší hlavou a všichni vaši sousedi se vám vypařili před očima, nebo jestli to udělal Bůh, tak pak už se bavíme jenom o sémantice. 

K té Bibli tady ale existuje takový zajímavý detail a souvisí s tím, proč se lidé do kdysi úrodné oblasti tak dlouho odmítali vrátit. Jistě, prvních pár desítek let to musel být strach, ale šest set let? Odpověď může ležet v nedalekém Mrtvém moři. Existuje totiž teorie, že se úlomky komety zřítily právě do něj. Což by znamenalo ohromné množství soli, které se vznese do atmosféry a pak padne na kraj. 

Víte, že Římané, když měli na někoho obzvlášť pifku, solili pole? Aby tam léta nic nerostlo? Je možné, že asteroid tohle zařídil na několik staletí pro celý region. Obzvlášť, když v Bibli stojí, že Lotova žena se jenom otočila za Sodomou a proměnila se v solný sloup. Nevím jak vy, ale já bych v těch místech taky nežil.