Andrea Poláčková: První republika 1918–1938.

Andrea Poláčková: První republika 1918–1938. Zdroj: kniha1republika.cz

Andrea Poláčková: První republika 1918–1938.
Andrea Poláčková: První republika 1918–1938.
Andrea Poláčková: První republika 1918–1938.
Andrea Poláčková: První republika 1918–1938.
Andrea Poláčková: První republika 1918–1938.
6
Fotogalerie

Milovníci první republiky, zbystřete! Tohle je kniha přesně pro vás

Kdo se chce o první republice, na niž dodnes mnozí vzpomínají s nostalgií, dozvědět poutavou, čtivou, a přitom informačně mimořádně hutnou formou co nejvíc, neměl by si nechat ujít unikátní knihu editorky Andrey Poláčkové První republika 1918–1938. 

Nakladatelství Extra Publishing vydalo jako první svazek edice Živá historie ambiciózní publikaci, přinášející 55 vložených kopií dobových dokumentů. Najdeme v ní dokonce takové lahůdky, jako je Washingtonská deklarace z října 1918, jež poprvé oficiálně vyhlásila náš nezávislý stát, nebo mnichovská dohoda, která ho pohřbila a po níž jsme se mohli jen trpce utěšovat: „Lepší malá, ale naše, nežli velká, ale vaše.“ Tato útěcha ovšem vzala definitivně zasvé necelý půlrok po Mnichovu.

Úsměvně dnes působí první zákon samostatné republiky, napsaný rukou Aloise Rašína a podepsaný všemi „muži 28. října“ obyčejnou tužkou na papírové kartičce! V obsáhlém díle nechybí snad žádný významnější obor lidské činnosti charakterizující první republiku.

Osobnosti se tu prolínají s historií, výjevy z kulturního a společenského života, fotografiemi, mapami včetně turistické věnované Podkarpatské Rusi, přehledem bankovek a nejčtenějších knih, kronikami, bojem legionářů, kteří se o vznik Československa zasloužili vrchovatou mírou, i zápasem rodící se pravidelné armády o hranice mladého státu, obrovským vlasteneckým vzepětím v době zářijové všeobecné mobilizace osmatřicátého roku (právě armádě a výstavbě opevnění je věnován nemalý prostor), fungováním sdělovacích prostředků, módou…

Detaily velkolepé výpravné publikace prostudujte zde: www.kniha1republika.cz