Islámský duchovní  Saalim bin Sad at-Taweel

Islámský duchovní Saalim bin Sad at-Taweel Zdroj: Youtube

Je ctností islámu, že bere ženy a děti do otroctví, říká islámský duchovní přednášející i v Evropě

Koncem loňského roku zveřejnila izraelská nezisková organizace MEMRI, která monitoruje média v islámském světě, video šířené na islámských internetových stránkách, na kterém kuvajtský muslimský duchovní Saalim bin Sad at-Taweel vzdělává muslimy v otázkách džihádu proti nepřátelům Alláha a hovoří o tom, že otroctví je součástí džihádu a je to způsob, jak přivést nevěřící k islámu.

„Když hovoříme o džihádu ve jménu Alláha, myslíme tím boj ve jménu Alláha. Slovo ‚džihád‘ má další významy kromě ‚boje‘. ‚Boj‘ je jen jedním z významů slova ‚džihád‘, ale ‚džihád ve jménu Alláha‘ se vztahuje i k ‚boji‘. (Džihád) je opravdu vrcholem islámu. Kdyby islám byl velbloudem, džihád ve jménu Alláha by byl vrcholem jeho hrbu. Prorok Mohammed jej nazýval vrcholem islámu. Patří bezpochyby mezi nejlepší formy bohoslužby. Zahrnuje oběť duše a peněz a velké úsilí si zaslouží velkou odměnu,“ káže na videu at-Taweel.

Konvertujte, nebo budete zabiti

Byť se u nás z úst mnoha zastánců islámu ozývá, že džihád je jen obranným aktem násilí, je at-Taweel jiného názoru: „Ano, existuje defenzivní džihád a ofenzivní džihád. Defenzivní džihád znamená bránit sám sebe. Když se potřebujete bránit, nepotřebujete fatvu. Když jste napadeni, je vám dovoleno bránit se jakýmkoli způsobem. Vedení ofenzivního džihádu znamená napadení nevěřících pro dobytí jejich země a jejich uvedení do područí islámu. Pokud odmítnou konvertovat k islámu, je jim přikázáno platit daň z hlavy džizju, a pokud odmítnou platit, jsou zabiti. To se nazývá ‚ofenzivní džihád‘.“ 

Ovšem velice svérázně tento muslimský duchovní vysvětluje, proč muslimové mají vést válku (džihád) proti nevěřícím: „Důvod, proč bojujeme, je ten, abychom šířili islám. Představme si někoho, kdo vám brání šířit islám mezi všechny nevěřící, všechny lidi na zemi, kteří byli stvořeni Alláhem, aby jej mohli uctívat. Chcete šířit své náboženství mezi džiny a lidi. Pokud vám v tom někdo brání, můžete s ním bojovat, abyste mohli šířit islám. Neděláme to proto, abychom si brali jejich peníze (nevěřících), abychom rozšiřovali muslimská území, abychom nad nimi získali kontrolu... Ne. Bojujeme s nimi, aby se stali muslimy.“

Brát ženy a děti do otroctví je ctnost

A nakonec tento muslimský teolog konstatuje, že „jednou ze ctností islámu je, že ženy a děti (nepřátel) nejsou zabíjeni. Bývají zajati jako otroci a je s nimi dobře zacházeno. … Takže to je jednou ze ctností islámu, ale někteří lidé se to snaží ignorovat a říkají: ‚V islámu není žádné otroctví.‘ Jak to můžete říci? V koránu je.“

Pokud by se takovéto kázání odehrávalo pouze v arabském světě, tak by se snad ještě dalo přivřít oči nad tím, že se tam káže o legitimitě agresivní války, zotročování poražených nepřátel islámu a podobně. Jenže tento muslimský teolog cestuje pravidelně po muslimských komunitách v USA a Evropě. Během uplynulého desetiletí byl hostujícím lektorem výkladu islámu například v mešitách ve Worcesteru, Massachusetts, Modestu, Kalifornii a New Yorku a jinde. V roce 2016 se zúčastnil 3. ročníku Národní vědecké konference Spojeného království.

Studium islámského práva v Saúdské Arábii

Vyvstává tedy otázka, jestli podobné výklady islámu nekázal muslimům žijícím v USA a Evropě a případně jaký na ně mají tyto s lidskými právy a kulturou našich zemí neslučitelné představy vliv? Není to první případ muslimského duchovního, jemuž izraelská nezisková organizace MEMRI prokázala podobné názory, a je děsivé, že takovíto lidé mohou jezdit do Evropy a tyto názory kázat.

Saalim bin Sad at-Taweel je řazen mezi muslimské teology takzvaného Směru salafijja, který se hlásí k nejrigidnější ortodoxní interpretaci islámu. Narodil se v roce 1962 a studoval islámské právo a teologii v Saúdské Arábii, Kuvajtu a Pákistánu. Později pracoval pro kuvajtské ministerstvo náboženských záležitostí a ministerstvo spravedlnosti v Kuvajtu.