Milan Štěch

Milan Štěch Zdroj: Petr Hloušek / Právo / Profimedia

Člověk je nástroj státu a jeho hlavním posláním je platit co nejvíc daní. Nebo ne?

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) se nechal slyšet, že velká skupina živnostníků není z národohospodářského hlediska efektivně využita a nikdo neví, jaký je jejich přínos pro tvorbu HDP. A co efektivní využití Milana Štěcha?

I kdybychom předpokládali, že nejde o laciný populistický výpad útočící na nízké pudy voličů, a pominuli, že si pan Štěch vlastně protiřečí, protože když nikdo nezná přínos těch živnostníků, těžko lze posuzovat jejich efektivitu, to prohlášení demonstruje, jak nás mluvčí vnímá – jako makroekonomické ukazatele a figurky na šachovnici.

V jeho očích se pracující člověk redukuje na nástroj státu; ultimátní cíl pak spočívá v tom, jak z něj dostat co nejvíce peněz na daních. Je zajímavé, s jakým opovržením občas lidé hledí na daňové optimalizace podnikatelů, zatímco odpovídající kroky státu jsou přijímány veskrze kladně. Proč je špatné, když se někdo snaží méně danit, ale správné, když stát chce více vybrat?

Absurdně pak může působit i formulace „okrádat stát na daních“, když uvážíme, kdo peníze svou prací a pílí vydělal.

Aby se živnostník uživil, musí svým zákazníkům poskytovat hodnoty, za něž mu dobrovolně zaplatí. Oproti tomu Milan Štěch nemusí být užitečný vůbec nikomu, svůj plat má zajištěný od státu; a není-li s ním někdo spokojen, stejně jej musí živit – nemá na výběr. Tak kde bere pan Štěch tu drzost hodnotit ty, na jejichž práci se skrze daně přiživuje? Uvědomuje si vůbec, že to on potřebuje živnostníky, nikoliv oni jeho?

Když se zvedla pochopitelná vlna nevole, pokusil se předseda Senátu svůj výrok „vylepšit“ výzvou k tomu, abychom donášeli na své sousedy pracující „na švarcsystém“. Dle jeho slov bychom prý měli tuto „morálku“ (eufemismus pro udavačství) vzájemně pozvednout, neboť ti živnostníci prý okrádají ostatní.

Ale kdo nás vlastně okrádá? Ten, kdo tvrdě pracuje, poskytuje nám své služby, a ještě je nucen nemalou část svého výdělku odvést státu? Nebo ten, kdo sedí v Senátu, žije z našich peněz a sám reálně neodvádí nic?

Autor je anarchokapitalista a spolupracovník Libertariánského institutu