Fotky, jež propagandisté Islámského státu vypustili k letošnímu Svátku oběti do světa.

Fotky, jež propagandisté Islámského státu vypustili k letošnímu Svátku oběti do světa. Zdroj: Reprofoto youtube.com

Fotky, jež propagandisté Islámského státu vypustili k letošnímu Svátku oběti do světa.
Fotky, jež propagandisté Islámského státu vypustili k letošnímu Svátku oběti do světa.
Fotky, jež propagandisté Islámského státu vypustili k letošnímu Svátku oběti do světa.
IS
4
Fotogalerie

Muslimové slavili, podřezali deset lidí

Aniž by si toho nemuslimská veřejnost všimla, proběhl Svátek oběti, Íd al-adhá. Při něm muslimové podřezávají jako oběť nejčastěji jehně. V Islámském státě, kde se mohou chovat dle vlastního vkusu, však slavící muslimové podřezali deset vězňů.

Íd al-adhá má svůj počátek v tóře, ve Starém zákoně. Starý muž Abrahám (pro muslimy samozřejmě Ibráhím) měl jediného syna-dědice se svou manželkou Sárou, ostatní děti měl s otrokyněmi. Syn se jmenoval Jicchak, „ten, který se bude smát“, v křesťanské verzi tóry ho najdeme jako Izáka. I B-h Abraháma zkoušel a nařídil mu, aby na důkaz oddanosti B-hu svého jediného dědice obětoval. Abrahám uposlechl přání Hospodina a vydal se na horu Sion Izáka podříznout. V poslední chvíli za ním ale Nejvyšší poslal archanděla Gabriela, jenž Abrahámovi řekl, že postačí, když místo syna obětuje jehně. Křesťanství a islám vycházejí z tóry, a tak se zákonitě tento svátek stal jedním ze dvou hlavních muslimských svátků, Svátkem oběti. V ten den má pravověrný muslim obětovat ne syna, ale jateční zvíře, nejčastěji jehně. A skutečně, na Íd al-adhá muslimové podomácku, neodborně a bolestivě podřezávají zvířata. Jejich maso pak rozdělí na třetiny. Jednu sní rodina, druhou třetinu snědí blízcí příbuzní a přátelé rodiny a poslední třetinu dostanou chudí. Takto se podle většiny muslimů má slavit.

Islám má, jak známo, řadu výkladů. Salafíja, „návrat ke kořenům“, což je oficiální ideologie Islámského státu, se vrátil k tak hlubokým kořenům, že sahají až před proroka Abraháma. Daily Mail zveřejnil část videa a fotek, jež propagandisté Islámského státu vypustili k letošnímu Svátku oběti do světa. Tito pravověrní, tak říkajíc od základů to beroucí muslimové si natočili, jak k Íd al-adhá nepodřezávají jehňata, ale deset svých zajatců. Video ukazuje, jak jednoho muže v „tradičním“ oranžovém oděvu podřezávají na jatkách a jeho krev stéká do kanálu, který za normálního provozu jatek jímá dobytčí krev. Další muže v oranžovém pak slavící muslimové z Islámského státu pověsili — opět jako dobytek — se svázanýma nohama hlavou dolů a pak jim podřezali jako při porážce hrdla. Ti ke kořenům jdoucí muslimové prostě obětovali na svůj náboženský svátek lidi. Vrátili se před Abraháma a místo ovcí začali zase podřezávat svoje nepřátele.

Video placeholde
IS • video

Daily Mail přinesl zprávu třináctého září, to jest v den, kdy v Německu policie zadržela tři bojovníky Islámského státu plánující útok na naše cíle. Bojovníky, kteří přišli s loňskou migrační vlnou a vydávali se za uprchlíky před válkou. Opravdu by mne zajímalo, kolik je mezi běženci skutečně pravověrných muslimů, již by nejradši oslavovali Svátek oběti podřezáváním lidí. A jak dlouho bude trvat, než to začnou praktikovat i v Evropě.