Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia.cz

Co si myslí evropští muslimové?

Název think-tanku Evropské hodnoty je tak odpudivý, že zcela zapadla jejich mimořádně cenná analýza myšlení evropské muslimské menšiny v západní Evropě. Pokoušíme se tedy všeobecný nezájem medií o šokující výsledky zprávy napravit.

Zpráva „Co si myslí evropští muslimové a proč“, kterou koncem května vydal think-tank Evropské hodnoty, by měla dělat vrásky celé Evropě, a nejvíc Francouzům a Belgičanům.

Zpráva je metaanalýzou celé řady výzkumů veřejného mínění v západoevropských zemích (především ve Francii a Německu) a zahrnuje výzkumy prováděné všemi možnými vládními i nevládními subjekty.

Výsledky ukazují, že „naši“ muslimové jsou zcela zásadní ohrožení bezpečnosti a pořádku v Evropě - tedy alespoň v těch jejích částech, kde již početné islámské menšiny existují. Nyní pár ukázek tvrdých dat:

- názory 44 % evropských muslimů (Turků a Maročanů) odpovídají definici náboženského fundamentalismu. Mezi evropskými křesťany jsou asi čtyři procenta fundamentalistů.

- 57 % tureckých a marockých muslimů v Evropě odmítá homosexuální přátele, 45 % nedůvěřuje židům a 54 % vidí Západ jako nepřítele, který se chystá zničit islám. 26 % evropských muslimů souhlasí se všemi třemi výroky.

- 35 % evropských muslimů potvrdilo odhodlání použít násilí k obraně své náboženské víry. Mezi muslimy s vysokou mírou náboženského fundamentalismu to bylo 72 %.

-  bombové útoky považuje za „alespoň někdy“ ospravedlnitelné 35 % muslimů
ve Francii (kde převládají Arabi) a jen 15 % muslimů v Německu, kde převládají muslimové turečtí. Ve Francii považuje bombové útoky za ospravedlnitelné 26 % muslimů, kteří nenásledují žádné náboženské vedení, 44 % těch, kteří následují místního imáma, a 47 %, kteří následují elity z arabského světa.

(Celou zprávu najdete zde.)

Výsledky ukazují zcela neoddiskutovatelně, že se asimilace muslimů ani po desetiletích jejich života v Evropě nezdařila, že jejich komunity budou v Evropě na dlouhá desetiletí zdrojem závažných kriminálních a sociálních problémů, a že je malér tak velký, že je nějaké jeho rychlé a přijatelné funkční řešení jen velmi obtížně představitelné. Jinak řečeno - Evropa stojí s údivem pootevřenými ústy a vůbec neví, co s tím malérem.

Čísla však ukazují další věc, než jen to, že je zle s „našimi“ muslimy. Data jednoduše prokazují, že je nesmysl pouštět do Evropy statisíce a miliony dalších muslimů, jak se děje v uplynulých dvou letech. Pokud se nám nepodařilo desítky let asimilovat muslimské ekonomické migranty z šedesátých a sedmdesátých let, je zjevné, že se nám nepodaří asimilovat ani ty, kteří přicházejí nyní.