Ilustrační kresba

Ilustrační kresba Zdroj: Ivan Steiger

Tajná směrnice EU proti Malé Británii

Sešly se špičky Evropské unie (Merkelová, Hollande, Juncker, Schulz) a za zády eurozbytku se jednomyslně dohodly na znění nové evropské směrnice, reagující na odchod Británie z EU. Český premiér pozván nebyl, protože je předsedou vlády země druhé až třetí kategorie, s níž se nediskutuje – té se pouze předkládají eurodokumenty k automatickému schválení. Stejně jako tato směrnice, vedoucí ke spravedlivému narovnání vztahu Evropské unie a Velké Británie.

★ Schvalování brexitu bude trestné podobně jako podněcování k nenávisti k základním evropským hodnotám. Kvůli případné podpoře brexitu budou monitorovány i soukromé diskuse na sociálních sítích. (Zajistí euroko­misařka Jourová.)

★ Ve všech oficiálních dokumentech Evropské unie se zavádí nový název pro Velkou Británii: Malá Británie.

★ Malá Británie se také zařazuje na oficiální seznam zemí, které pod­porují mezinárodní terorismus.

★ Angličtina přestává být s okamžitou platností úředním jazykem Evropské unie; ani tato směrnice nesmí být do angličtiny přeložena. Další jednání s představiteli Malé Británie o jejím odchodu z EU budou vedena pouze ve francouzštině a v němčině, a to bez tlumočníků.

★ Evropské dotace, jež Malá Británie v posledních patnácti letech čerpala ze strukturálních fondů Evropské unie, budou i s příslušnými úroky vráceny. Naopak příspěvky Malé Británie do společného rozpočtu Evropské unie se nevracejí.

★ Než Malá Británie vrátí do společné evropské pokladny všechny dotace, zvyšuje se v zemích EU daň z přidané hodnoty na jednotnou hladinu 40 procent. Bez diskuse.

★ Kromě již dřívějšího zákazu pomazánkového másla se na kontinentu zakazuje také prodej anglické slaniny. Suchý anglický humor bude na sociálních sítích monitorován podobně jako schvalování brexitu.

★ Čaj o páté se zakazuje podávat o páté.

★ Eurotunel mezi Francií a Malou Británií bude jednostranně zasypán.

★ Vysokoškolské diplomy z britských malých regionálních univerzit Oxford a Cambridge nebudou v zemích Evropské unie nadále uznávány.

★ Evropská komise předloží Evropskému parlamentu návrh na ustavení nové komise historiků, která prokáže, že Malá Británie nikdy v Evropské unii de facto ani de iure nebyla.

★ Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker kvůli brexitu neodstupuje, povinně naopak odstupují všichni, kteří po jeho odstoupení ­volají.

★ Referenda o vystoupení z Evropské unie se v jednotlivých členských zemích EU povolují. K jejich vypsání stačí petice, již podepíší minimálně 102 procenta oprávněných voličů.