nahoru

JIŘÍ X. DOLEŽAL: Soud za vycpanou želvu? Ochrana přírody se někdy vymyká zdravému rozumu

Jiří X. Doležal 3. dubna 2015 • 11:00
Kareta obrovská
Kareta obrovská
• foto: 
wikipedia.org

Ochrana přírody se někdy vymyká zdravému rozumu. A ve jménu ochrany zvířat se začínají dít pěkné prasárny na lidech. Zvířátka je třeba chránit - ale jistá uměřenost postihu je důležitá i v kauzách týkajících se chráněných druhů. Co se vlastně stalo?

Jazykem dokumentů: „Paní K. dovezla leteckou linkou KL1351 z Amsterdamu (letěla na trase Jakarta – Amsterdam – Praha), ve svém cestovním zavazadle mimo jiné jeden kus neživého preparovaného exempláře karety obrovské (Chelonia Midas), ačkoliv jí nebylo uděleno povolení k vývozu tohoto exempláře, ani povolení k dovozu. Obviněná v průběhu přípravního řízení trestnou činnost v celém rozsahu doznala, vypověděla, že želvu obdržela od svých známých v Jakartě a přivezla na území ČR, protože jí vůbec nenapadlo, že by na uvedené exempláře měla mít jakékoliv povolení a že tyto spadají do CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin).“

Abychom si ujasnili stanoviska: Jsem zásadně proti výrobě turistických vycpanin ze zvířat, a myslím si, že je dobře, že se takové výrobky zvláště ohrožených druhů nesmějí dovážet. A že takový dovoz stát trestá. Vedle toho jsem zásadně proti pervitinu, a jeho prodeji zvlášť. Je dobře, že stát za takové konání trestá. Jsem však zcela zásadně proti tomu, aby vás za prodej pervitinu odsoudili k trestu smrti – jako to dělají třeba v Malajsii. Jenže stejně tak mi vadí neúměrné postihy za vycpanou želvu.

Paní K. želvu na ruzyňském letišti našli, ona se k ní přiznala, vyslechla ji policie, celníci i inspekce životního prostředí, a místo aby jí adekvátně jejímu provinění vycpané zvíře zabavili a dali jí deset tisíc korun pokuty, s tím, že jde o přestupek, nehnul bych ani brvou. Ale paní K. hnali před soud. Ovšem obvodní soudu rozhodl, že jde skutečně o přestupek. Žalobce se odvolal. Městský soud rozhodl – jedná se o přestupek. Žalobce se opět odvolal! Nejvyšší soud jeho odvolání vyhověl a nařídil obvodnímu soudu nové projednání. Bude v dubnu.

Že celý ten proces stojí desetitisíce, ne-li statisíce korun z našich daní, ponechme tentokráte stranou. Řešme míru provinění a adekvátnost trestu. Loni mne někdy v době, kdy paní K. zabavovali želvu, napadl ve Zdicích známý recidivista. Udeřil mne pěstí do spánku, způsobil mi lehký otřes mozku a čtyřdenní silnou nevolnost. Tento čin byl také vyhodnocen jako přestupek.

Z kausy želva tedy zákonitě vyplývá, že dovoz vycpané karety je větším zločinem, než dát někomu pěstí do hlavy a způsobit mu otřes mozku. Kulantně řečeno - takový stav zcela zásadně odporuje přirozenému citu pro spravedlnost. Méně kulantně - s tímto přístupem ať se jde stát bodnout!

Dejte té paní pokutu a nechte jí být, jako to udělali s tím násilníkem, který mne napadl. Jít za vycpanou želvu před soud je zcela neadekvátní.Diskuse ke článku