nahoru

Íránský ajatolláh Chomejní radil: Nesmíte se modlit, když pociťujete potřebu močení

Jan Jandourek1. března 2015 • 11:00
Íránský ajatolláh Chomejní radil: Nesmíte se modlit, když pociťujete potřebu močení
Íránský ajatolláh Chomejní radil: Nesmíte se modlit, když pociťujete potřebu močení
• foto: 
profimedia.cz

Vůdce íránské revoluce Ajatolláh Chomejní (1902 – 1989) dokázal poradit věřícím v každé situaci, ať jde o souložení v době půstu, nebo krkání při modlitbě. Možná je načase se s jeho myšlenkami pořádně seznámit.


Netušil jsem, že v exilovém časopise Západ naleznu zdroj nejen intelektuálního, ale také duchovního potěšení ze světa islámu. V čísle 2 z roku 1980 vyšel článek nazvaný „Citáty Ajatolly Chomejního“. Praví se tam: „Všechny otištěné výroky jsou autentické. Byly vybrány ze tří Chomejního knih pro francouzské, brazilské a americké vydání této zajímavé publikace.“

Jak si můžete sami ověřit na této adrese , kde je na stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů volně celý archiv Západu přístupný, bylo to mimořádně zajímavé čtení.

Pokud jde o duchovní odkaz ajatolláha Chomejního, exilového vůdce, který se do Íránu vrátil provést pověstnou islámskou revoluci, jsme odkázáni na to, co nám časopis předkládá. Málokdo asi čte knihy zesnulého duchovního vůdce v originále. V každém případě jde o dílo, které od dob Zelené knihy Muammara Kaddáfího může sloužit jako živý duchovní pramen pro vyprahlé západní duše. Ostatně posuďte sami.

„Vůdcové naší země byli tak hluboce ovlivněni západní kulturou, že dokonce podřídili čas v naší zemi času evropskému (Greenwich Mean Time). Taková nehoráznost!“

O modlitbě: „Když muž během modlitby zjistí, že jeho úd není pokryt, musí ho okamžitě přikrýt. Pokud by to trvalo příliš dlouho, musí se přestat modlit a začít úplně od začátku. Pokud ovšem zjistí, že jeho úd nebyl pokryt až po ukončení modlitby, jeho modlitba zůstává v platnosti. Během denní modlitby je také přípustné pokrýt své tělo a pohlaví trávou nebo listy stromů; to je ovšem doporučeno, pokud nejsou k dispozici jiné prostředky.“

„Nedoporučuje se vpustit do mešity dítě, slabomyslnou osobu anebo někoho kdo právě jedl česnek. Když někdo usne během modlitby, musí začít od začátku, pokud si uvědomí, že podřimoval; pokud si tím není jist, modlitba je platná. Kašlání, vzdychání a hlasité krkání neznehodnocuje modlitbu. Modlitba však ztrácí platnost, když vyslovíte citoslovce, které má dvě nebo více písmen. Během modlitby se musíte vystříhat naklánění hlavy doleva nebo doprava, přivírání očí, svírání rukou, plivání, pohrávání si s vlastním vousem a pohledům na ornamenty svého prstenu. Také se nesmíte modlit, když jste ospalí, když pociťujete potřebu močení nebo kálení, anebo když máte na sobě příliš těsné ponožky.“

Zvířátka: „Když se někdo dopustí sodomie s krávou, ovcí či velbloudem, moč a výkaly takového zvířete se stanou nečisté. Ani jejich mléko se pak nesmí požívat. Zvíře musí být co nejrychleji zabito a spáleno. Kdo se dopustil sodomie, musí majiteli zaplatit cenu za poražené dobytče.“

O alkoholu: „Pití vína nebo alkoholických nápojů je smrtelným hříchem a je přísně zakázáno. Kdokoliv požívá alkoholické nápoje, zachová si jen část své duše, část, která je deformovaná a odporná. Je pak proklet Bohem, jeho archanděly, jeho proroky, jeho věřícími. Modlitby takového člověka jsou Bohem odmítány po čtyřicet dní. V den posledního soudu jeho obličej zčerná, jazyk mu bude viset z úst, sliny mu potečou na bradu a on sám zůstane navěky žízniv.“

O ženách: „Žena může náležet muži dvěma způsoby: trvalým manželstvím anebo dočasným manželstvím. V druhém případě musí být výslovně řečeno, o jaké období jde, zda jde o jednu hodinu, jeden den, měsíc, rok či více. Žena, která vstoupila do trvalého manželství, nemá právo vycházet z domu bez manželova svolení. Musí mu být doma k dispozici a připravena ke splnění jakéhokoliv jeho přání. Pokud je mu naprosto poddána, manžel se musí postarat o její potravu, oblečení a ubytování, ať k tomu má či nemá prostředky. Důrazně se doporučuje, aby dívka byla provdána, jakmile dosáhne puberty. Jedním z mužových požehnání je, když jeho dcera zažije první menstruaci nikoli v domě svého otce, ale v domě svého manžela.“

O vyprazdňování: „Pro močení či kálení se doporučuje podřepnout si v izolovaném místě. Také je vhodné vstoupit do takového místa levou nohou a opustit je pravou nohou. Během vyprazdňování se vyhýbejte dřepění proti větru, na veřejných místech anebo pod ovocným stromem. Také při tom nejezte, nelelkujte a nemyjte si řiť pravou rukou.“Klíčová slova: komentáře, Jan Jandourek, modlitbaDiskuse ke článku

 

Nejčtenější