Reflex logo

Reflex logo Zdroj: Archív

JIŘÍ X. DOLEŽAL: Seznam pravdoláskařů Adama Bartoše je nekompletní!

Musím se jménem svých kolegů důrazně ohradit proti tomu, že za redakci Reflexu jsme tam jen tři. Současní rasističtí štváči hrubě zanedbávají své monitorovací povinnosti a nepřijatelně zapomínají na řadu významných pravdoláskařů, iluminátů, Židů a stoupenců Nového světového řádu.

Iveta Bartošová české mediální scény, pan Adam Bartoš rozšířil svůj webový seznam pravdoláskařů, židozednářů, konspirativců, havlovců, bilderbergů a podobné havěti o další dvě stovky jmen. Dohromady se nyní může čtenář dozvědět až o sedmi stech osobnostech našeho veřejného a společenského života a nazřít, že je to tady celý spiknutí. Aby Bartoš naznačil něco o povaze daného spiknutí, je na webu, kde seznam zveřejňuje, vyfotografován při čtení díla Mezinárodní Žid.

 

S uspokojením jsem v seznamu nalezl jména kolegů Petra Holce a Jana Jandourka, velkou radost mi také udělal fakt, že jsem tam uveden i já. Ale zároveň - protože jsem týmový hráč - se mne hluboce dotklo, že v seznamu není uvedena řada významných prokazatelně židozednářských elementů naší redakce, přestože jejich sionistické aktivity jsou na stránkách Reflexu pro zasvěceného zcela zjevné. Proto si dovoluji pana Bartoše upozornit na významné židozednáře z Reflexu, aby je zahrnul do seznamu taky.

 

Na prvním místě je to samozřejmě šéfredaktor Reflexu Pavel Šafr, o kterém je dobře známo, že je agentem Vatikánu. A nejen Vatikán, ale celá katolická církev  patří mezi dnes nejdůležitější židobolševické instituce naší planety. Jsou o to nebezpečnější, že svoji skrytě židovskou podstatu už dvě tisíciletí umně maskují. Adam Bartoš však již v minulosti odhalil, že první a legendární vůdce katolického spiknutí, jistý Ježíš Kristus z Nazaretu, byl Žid, nebo alespoň Aramejec. Což je v podstatě taky jedna odrůda Žida.

 

Na druhém místě je potřeba uvést zástupce šéfredaktora Reflexu, který, jak bystřejší čtenáři zaznamenali, na stránkách Reflexu nestoudně, podujatě a skoro veřejně propaguje zájmy Baníku Ostrava. Navíz ze severní Moravy, pravlasti Baníku, pochází. A jak jistě vědí nejen sparťani, ale i Adam Bartoš, Baník Ostrava jsou polský Židi.

 

Bylo by také zcela nepřijatelné opomenut ženský element Reflexu, jmenovitě kolegyni Adélu Knapovou a Markétu Lukáškovou. Knapová, jak ukazuje předposlední číslo Reflexu, je v důvěrném kontaktu s Aničkou Barborou Škrlovou, jednou z apoštolek Nového Světového Řádu. Kdo jiný než židozednářka a iluminátka by byl schopen sehnat korespondenci Škrlové? Židozednářské nitky byly zasvěcenějšímu čtenáři v kuřimské kauze zjevné od samého jejího počátku. A konečně Markéta Lukášková, pravdoláskařka nové generace, má na levé hýždi vytetovanou podobiznu Václava Havla.

 

Proto prosím pana Bartoše, aby do seznamu zahrnul i jmenované kolegy, a pro příští analýzy věnoval naší redakci více pozornosti. Je to tam totiž samej Žid a zednář.