Pražský primátor Zdeněk Hřib a podnikatel Štěpán Rusňák

Pražský primátor Zdeněk Hřib a podnikatel Štěpán Rusňák Zdroj: Facebook@Zdeněk Hřib

Předvolební debata Blesku z Prahy: Zdeněk Hřib (Piráti)
Předvolební debata Blesku z Prahy: Zdeněk Hřib (Piráti)
Předvolební debata Blesku z Prahy: Zdeněk Hřib (Piráti)
Lodní doprava na Vltavě
6
Fotogalerie

Ovládá pražské Piráty lobbista a podnikatel Štěpán Rusňák?

Nové přístaviště u Karlova mostu, o které usiluje jeden z provozovatelů vodní přepravy v centru Prahy Štěpán Rusňák, se má tvářit jako tzv. plovoucí lavička Václava Havla, přestože jde o normální byznys. Již dvakrát tento podnikatelský záměr, nevhodně zasahující do městské památkové rezervace UNESCO, zamítlo Ministerstvo kultury. Přesto primátor Hřib 1. října 2021 zplnomocnil bez výběrového řízení advokátní kancelář Ludvíka Matouška, aby podala vůči zamítnutí odvolání. Matouškova advokátní kancelář následně Ministerstvo kultury zažalovala.

Advokát Matoušek nyní v této kauze zastupuje MHMP, a to bez vědomí rady či zastupitelstva města. Soukromý advokát koná pouze na základě plné moci vydané přímo primátorem Hřibem, aby se vyhnul schvalovacímu procesu na magistrátu. Hřib a Rusňák se tak obratně vyhnuli zveřejnění tohoto právního vztahu v registru smluv. Kolika podnikatelům asi tak Hřib zprostředkovává svým jménem a funkcí právnické služby ve sporu s jinými orgány státní správy? 

Radní pro bydlení a transparentnost za Piráty Adam Zábranský má s Rusňákem stejně nadstandardní vztahy. Na Rusňákovo zadání se snaží na radě Hlavního města Prahy už po několikáté prosadit zrušení všech konkurenčních přístavišť společnosti Pražské Benátky. Tato společnost přitom svým kulturním významem díky Muzeu Karlova mostu a obnovení tradice Navalis, která připomíná Jana Nepomuckého, už dávno překročila hranice hlavního města a zařadila se mezi celoevropsky uznávané slavnosti. Rusňák dokonce vyslal radního Zábranského jednat s představitelem řádu Křižovníků s červenou hvězdou, kterého žádal, aby u přístaviště Pražských Benátek při jejich klášteře byl změněn status jeho užívání. Tato pro zástupce magistrátu naprosto nestandardní schůzka ve prospěch jednoho lobbisty a v zájmu likvidace jeho konkurence se uskutečnila 26. srpna 2022, aniž by o tom byla informována jak společnost, které se to týká, tak pražští zastupitelé. 

Plovoucí lavička

Rusňák, který je bývalý zaměstnanec Pražských Benátek (do roku 2010), nyní spoluvlastní lodní společnost Presidential Cruises, a. s. Prostřednictvím Pirátů na pražské radnici se kromě prosazení tzv. plovoucí lavičky Václava Havla, k jehož jménu nemá žádný vztah a pouze cynicky zneužívá jeho odkazu, snaží převzít také podnikání Pražských Benátek. Piráti tak nepokrytě bojují za zájmy jednoho soukromého subjektu ve snaze zlikvidovat jeho konkurenta. Je s podivem, že se tyto restrikce a rušení přístavišť týkají pouze bývalého zaměstnavatele Štěpána Rusňáka firmy Pražské Benátky. Žádné jiné společnosti se rušení přístavišť netýká.

Vše se děje pod oblíbenou pirátskou taktikou vytváření „veřejného prostoru", která se odvolává na tzv. Koncepci pražských břehů. Ta ovšem nebyla nikdy projednávána s Povodím Vltavy, které přitom tento majetek spravuje. K této „koncepci“ nedostala možnost se vyjádřit ani Státní plavební správa, a dokonce ani oddělení vodního hospodářství samotného Magistrátu hl. města Prahy. Byla přitom přímo psaná Rusňákovou rukou a ve všech bodech týkajících se přístavišť Pražských Benátek navrhuje jejich zrušení.

Jak je vidět, tak si Piráti nedělají s pravidly na Magistrátu hl. města Prahy velkou hlavu. Obcházení zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. prostřednictvím svévolného udělování plné moci advokátům a jasného prosazování zájmu individuálních likvidací konkurence je toho důkazem. Ve svých předvolebních materiálech se zaštiťují transparentností a tím, že ze stran kandidujících v pražských komunálních volbách jsou jediní bez stínu korupce. V praxi ale na zákony a transparentnost zvysoka kašlou a klientelismus je jejich alter ego.