Létající pevnosti B-17 nad Evropou

Létající pevnosti B-17 nad Evropou Zdroj: wikimedia Commons

Formace B-17F nad německým Schweinfurtem v srpnu 1943
B-17F nad Německem v roce 1943
Generál Ira Clarence Eaker
Generál Carl Andrew Spaatz
11
Fotogalerie

Před 80 lety zahájili Američané leteckou ofenzívu proti Německu

Čtvrtého července 1942, na Den nezávislosti, spustila americká 8. letecká armáda, zformovaná 19. ledna téhož roku a později zvaná Mocná osmá (Mighty Eighth), leteckou ofenzívu proti třetí říši. Od 28. ledna do 5. května 1942 jí velel Asa North Duncan, od 5. května do 1. prosince 1942 Carl Andrew Spaatz a od 1. prosince 1942 do 5. ledna 1944 Ira Clarence Eaker.

Ofenzíva trvala až do 5. června 1944, přinesla nejednoznačné výsledky a podle oficiálních údajů způsobila Američanům bojové ztráty ve výši 23 931 osob (7504 padlé, 2940 raněných, 13 048 zajatých a 800 nezvěstných). Je třeba konstatovat, že zpočátku americké válečné úsilí vypadalo nicotně vedle britského, o sovětském nemluvě. V roce 1942 vykonala 8. letecká armáda na evropském válčišti 2453 bojových vzletů, svrhla 1761 tun pum proti 45 561 tunám svrženým britským velitelstvím bombardovacího letectva, ztratila v boji 55 letounů proti 1404 britského velitelství bombardovacího letectva a údajně zničila 169 letounů (údaje pocházejí ze statistického souhrnu publikovaného v prosinci 1945, takže je nutno brát je s rezervou). Za celou válku svrhla 623 548 tun pum.

Němci se tužili

Strategická letecká ofenzíva proti Německu rozhodně nebyla levnou záležitostí. Adolf Galland, Karl Ries a Rainer Ahnert uvádějí ve svém díle Německá Luftwaffe 1939–1945, že od srpna 1942 do 30. června 1944 Američané ztratili činností stíhačů nad územím třetí říše a jejím západním předpolím 1682 čtyřmotorových bombardérů a protiletadlového dělostřelectva 886. Dalších 3290 bombardérů poškodili stíhači a 21 459 protiletadlovci. Za celou druhou světovou válku přišla Mocná osmá ze všech příčin o 6537 výškových bombardérů B-17 Flying Fortress (Létající pevnost) a dálkových bombardérů B-24 Liberator (Osvoboditel), jakož i o 3337 stíhacích letounů. Na evropském válčišti ztratili Američané ze všech příčin 10 152 těžkých bombardérů.  

V boji proti obávaným americkým čtyřmotorovým bombardérům vynikla stíhací esa Luftwaffe. Nejúspěšnější z nich, Major Georg-Peter Eder, jich sestřelil 36, major Anton Hackl 34, nadporučík Konrad Bauer a kapitán Werner Gerth shodně po 32, plukovník Walther Dahl 30, kapitán Hugo Frey, majoři Rolf Hermichen a Werner Schroer po 26, podplukovník Egon Mayer a major Hermann Staiger po 25, podplukovník Kurt Bühligen 24, major Hans Ehlers 23, kapitán Hans Weik 22, podplukovník Heinz Bär, kapitáni Fritz Karch, Siegfried Lemke a vrchní šikovatel Walter Loos po 21, nadporučíci Adolf Glunz, Willy Kientsch a kapitán Hans-Heinrich Koenig po dvaceti. Pouhá dvacítka nejlepších es tedy sestřelila 505 amerických čtyřmotorových bombardérů!

341 padlých

Ofenzíva 8. letecké armády představovala v roce 1942 hlavní přínos Američanů v boji proti nacistickému Německu. Jejich ztráty na lidech na evropském válčišti lze v tomto roce hodnotit jako zcela nepatrné. Bojová úmrtí U.S. Army totiž činila jenom 341 osob, z nichž nejvíce – 142 – připadlo na prosinec. (V letech 1941 až 1945 činila na evropském válčišti celkem 135 572 osob.) Připomeňme, že americká statistika zahrnuje pod pojem bojová úmrtí padlé, zemřelé na zranění utrpěná v boji, zemřelé válečné zajatce a pravděpodobně mrtvé zemřelé v boji.