Ukázkka ze sbírky Charges et Décharges Diaboliques z roku 1830

Ukázkka ze sbírky Charges et Décharges Diaboliques z roku 1830 Zdroj: Library of Congress

Ukázkka ze sbírky Charges et Décharges Diaboliques z roku 1830
Ukázkka ze sbírky Charges et Décharges Diaboliques z roku 1830
Ukázkka ze sbírky Charges et Décharges Diaboliques z roku 1830
Ukázkka ze sbírky Charges et Décharges Diaboliques z roku 1830
Ukázkka ze sbírky Charges et Décharges Diaboliques z roku 1830
12
Fotogalerie

Obscénní, nemorální a pornografické: Podívejte se na karikatury, které v USA zakázali

Kdyby celní úřad v New Yorku neprojevil o práci Eugèna Lepoittevina takový zájem, pravděpodobně by se nikdy nedočkala současné popularity. Jenže když v srpnu roku 1951 dorazily malířovy karikatury z Francie do USA, byly obrázky zabaveny. Oficiální důvod zněl, že sbírka Charges et Décharges Diaboliques z roku 1830 „oslovuje chlípné stránky člověka“.

S tím se nechtěla smířit instituce, pro niž byly materiály určeny – univerzita v Indianě. A tak se v roce 1958 karikatury dostaly k federálnímu soudu. V případu úsměvně nazvaném Spojené státy vs. 31 fotografií. Právníci univerzity v Indianě tvrdili, že práce Eugéna Lepoittevina byla určena čistě ke studiu sexuálního chování a nebyla určena pro širokou veřejnost.

Slíbili rovněž, že materiály budou zabezpečeny tak, aby k nim měli přístup pouze kvalifikovaní vědci. Soudce tehdy shledal, že ve vědcích, kterým byly materiály původně určeny, karikatury jen těžko „osloví chlípné stránky člověka“. A obrázky univerzitě vydal.

Jako takřka o vše, co je jednou zakázáno cenzory, začali se i o karikatury zajímat lidé, kteří by o nich jinak vůbec neslyšeli. Práce Eugèna Lepoittevina se tak brzy dostala za hranice univerzity v Indianě a šířila se mezi veřejností, až se dostala i do naší galerie.

Držte tedy chlípné stránky člověka na uzdě a v rámci čistě vědeckého bádání si karikatury prohlédněte: