Elektromobil díky dotaci z EU?

Elektromobil díky dotaci z EU? Zdroj: Shutterstock

Elektromobil díky dotaci z EU? Víme, komu a proč se to podařilo!

Maurice Ward & Co., s.r.o. je celosvětovým poskytovatelem logistických služeb s pobočkami na území 25 evropských států. Společnost postupně obnovuje vozový park i s ohledem na životní prostředí a nové technologie a její projekt Nákup elektromobilů a nabíjecích stanic je spolufinancován OP PIK Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita IV. Výzva. Proč na peníze z EU dosáhl?

Společnost Maurice Ward & Co., s.r.o. pořídila 11 elektromobilů a 1 nabíjecí stanici, aby šetrněji využívala energetické zdroje a podílela se tak na snížení uhlíkové stopy v rámci dopravy. Vedle tohoto ekologického dopadu společnost po 20 měsících provozu také hodnotí pozitivně i snížené náklady na provoz a údržbu vozidel. Společnost tímto krokem nepřispívá jenom k ochraně životního prostředí, ale také k osvětě veřejnosti o možnostech využívaní ekologické automobilové dopravy. Maximální uznatelné způsobilé výdaje činily 3 385 089,36 Kč. Dotace dosáhla částky 1 861 799,14 Kč.

Datum realizace od podání žádosti po platby dodavatelům únor-září 2019. Revizní zpráva k nabíjecí stanici byla vydána v únoru 2020.

. . | Maurice Ward & Co., s.r.o.

Může dotaci na elektromobil získat i vaše firma?

OP PIK, který dotaci vyplácel, v průběhu roku 2021 skončí. Pro následující programové období 2021–2027 ho nahradí Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Českým firmám se plánuje rozdělit bezmála 80 mld. Kč na nejrůznější typy projektů. Prozatím není známo, jestli se počítá s dalšími dotacemi na elektromobily pro firmy. Můžeme jen předpokládat, že ano, neboť se EU zavázala dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Proto se dá odhadovat, že unie může chtít podpořit rychlejší rozšíření elektromobilů mezi podnikateli.

. .