Kocábova mediální fraška

Zpěvák Michael Kocáb a architekt Bořek Šípek se ve čtvrtek, na výročí 17. listopadu 1989, pokusili instalovat zástavu Evropské unie na stožár prvního nádvoří Pražského hradu. Akce „Unie na Hrad“ proběhla několik týdnů po zveřejnění dopisu, kterým Kocáb s Šípkem vyzvali prezidenta Václava Klause, aby evropskou zástavu nad Hrad vyvěsil sám. Jaká troufalost!


Dokud bude euroskeptik Klaus na Hradě, ohvězdičkovaná zástava tu vlát nebude, to je jasné. Sehrávat podobné divadlo před novináři má jediný smysl: totiž aby na sebe Kocáb se Šípkem upozornili. A výsledek? Fotka v novinách, veselá tečka za večerním televizním zpravodajstvím. A taky zajímavé „Tiskové prohlášení náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky a ředitele Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky ochranné služby Policie České republiky k pokusu poškození majetku státu“, o které bych nerad čtenáře Reflexu ochudil:
Dnešního dne v době okolo 15. hodiny zjistil v rámci výkonu strážní služby voják Hradní stráže (HS), že na podstavci vlajkového stožáru na I. nádvoří Pražského hradu se nachází osoba se štípacími kleštěmi v rukou. Vzhledem k odůvodněné obavě, že tato osoba poškodí uzamykací mechanizmus vlajkového stožáru, příslušník HS ji vyzval, aby dalšího konání zanechala. Osoba výzvy uposlechla, štípací kleště odložila do připraveného zavazadla a sdělila: "My tady chceme jen vyvěsit vlajku EU".
Zasahující příslušník HS toto odmítl s tím, že žádný pokyn k vyvěšení jiné vlajky neobdržel. Příslušník HS postupoval v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 písm. a) zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, platnými interními normativními akty Ministerstva obrany, směrnicemi a strážními pravidly. Vzhledem k podezření, zda výše popsaným jednáním nedošlo ke spáchání přestupku, bude věc předána věcně a místně příslušnému útvaru Policie České republiky k prošetření.

V Praze dne 17. listopadu 2005

Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky
generálmajor Ing. Vlastimil PICEK

Ředitel Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky
ochranné služby Policie České republiky
pplk. Bc. Jiří SKLENKA