Papež chválil vymítače

Papež Benedikt XVI. promluvil k celostátnímu shromáždění italských vymítačů ďábla a ocenil jejich záslužnou práci. Podle církve a její hlavy je ďábel stále velmi aktivní. Tentokrát musím s papežem v něčem souhlasit: ano, tento svět je velmi nebezpečný. Je plný šílenců ve vysokých funkcích.