Senátní volby

Senátní volby Zdroj: ČTK

Senátní volby v kostce: Všechny podstatné informace pro druhé kolo na jednom místě

Druhé kolo senátních voleb začne ve 14:00 v pátek 9. října a po uzavření ve 22:00 se volební místnosti otevřou zase v sobotu v 8:00. Ve 14:00 hlasování skončí a začne sčítání hlasů druhého kola. Volit se bude v 26 volebních obvodech, protože ve volebním obvodu Děčín byl Zbyněk Linhart (za STAN) zvolen již v prvním kole. Bude se volit právě u vás? Jak to ve druhém kole voleb do Senátu bude s hlasovacími lístky? O co v senátních volbách jde? Co mohou volby změnit a jaké pravomoci má vlastně Senát?

Kdy se volí: 2. kolo

Řádný termín druhého kola voleb do Senátu je 9. a 10. října, a to v obvodech, kde v prvním kole nezískal žádný kanddiát více než 50 procent hlasů.

Kde se volí: 25 volebních obvodů

V prvním kole se volilo jako vždy ve třetině senátních volebních obvodů, tedy v 27. Druhé kolo se týká už jen 26 obvodů, protože v jednom obvodu již senátor zvolen byl. Matoucí může být to, že senátní obvody zpravidla nekopírují hranice okresů.

Výsledky prvního kola senátních voleb 2020 >>>

Kandidáti v druhém kole

Druhého kola voleb do Senátu se účastní kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvních dvou místech (s výjimkou obvodů, kde byl zvolen senátor již v prvním kole). Senátorem se stane vítěz druhého kola. V případě rovnosti hlasů pak vylosovaný kandidát.

Kandidáti, kteří se utkají v druhém kole senátních voleb >>>

Jak se volí: Volební lístky

Volební lístky vám před druhým kolem senátních voleb dají členové volební komise. Zatímco před prvním kolem voleb do Senátu jste lístky dostali domů, před druhým kolem by se nestihla distribuce, proto dostanete lístky dvou postupujících kandidátů až ve volební místnosti. Na každém volebním lístku bude jeden kandidát. Vybraného kandidáta vložíte do přidělené obálky a obálku vhodíte do urny. Nic nekřížkujete ani nekroužkujete, do obálky můžete vložit jen jeden lístek, jinak je váš hlas neplatný.

Jak se volí do Senátu: Nekroužkujte, vyberte jen jednoho kandidáta. Volby ale může rozhodnout i los >>>

Význam a pravomoci Senátu

Horní komora parlamentu plní několik úkolů. Zaprvé je to opravář zákonů, které přijdou ze sněmovny. Ty totiž může sněmovně vrátit, případně navržené zákony pozměňovat. Zadruhé je Senát strážcem Ústavy, neboť sněmovna u zákonů, které vyjmenovává Ústava, nemůže Senát přehlasovat. Zatřetí může Senát přebrat pravomoci sněmovny v době, kdy je dolní komora rozpuštěná, a vydávat tzv. zákonná opatření. Začtvrté se o Senátu mluví jako o pojistce demokracie, a to mimo jiné proto, že má poslední slovo při jmenování ústavních soudců.

Jaké má český Senát pravomoci a jak se jeho fungování liší od Poslanecké sněmovny >>>

Volební komise

Lidé se na volbách mohou podílet nejen kandidaturou či odevzdáním svého hlasu, ale také jako členové volebních komisí. Tím se můžete stát buď nominací nějaké volební strany či přihlášením na radnici. Za činnost v průběhu voleb dostávají volební komisaři odměny v závislosti na počtu souběžných voleb a počtu kol.

 Jak se stát členem volební komise a jaká je za práci volebního komisaře odměna >>>

Voličský průkaz

V případě senátních voleb můžete volit kdekoliv ve volebním obvodu, pokud si před tím vyřídíte voličský průkaz. Nemůžete s ním ale volit v jiném volebním obvodu, než v jakém máte trvalé bydliště. Žádost o průkaz má svá pravidla a lhůty. Podat žádost můžete teoreticky nejpozději dva dny před prvním dnem voleb.

Jak volit na voličský průkaz: Kde a jak o něj požádat a kde s ním letos můžete jít k volbám >>>