Zdroj: srovnám.cz

Kdo je nejférovější dodavatel energií? Prvenství obhájily MND, Moravské naftové doly

Nabídka na trhu s energiemi se neustále vyvíjí, stejně tak i přístup jednotlivých dodavatelů ke svým zákazníkům. Proto vám přinášíme kompas v těchto energetických vodách, abyste snadno zjistili, který z dodavatelů a jak férově přistupuje ke svým zákazníkům.

srovnám.cz

Přinášíme vám výsledky již tradičního průzkumu, který realizovala agentura STEM/MARK. Hodnoceno bylo opět 16 dodavatelů energií domácností, které podle Operátora trhu OTE mají více než 30 tisíc zákazníků s elektřinou nebo více než 20 tisíc s plynem, a jejichž nabídku vám na srovnam.cz předkládáme. Kritéria hodnocení dodavatelů byla z větší části totožná jako loni, což nám umožňuje srovnání mezi lety 2019 a 2020. Nově byly zahrnuty parametry, které reagovaly na aktuální covidovou situaci. Příkladem je bezpapírové vyřízení smluv včetně možnosti podepsat dokumenty přes mobil či počítač z bezpečí domova. Dále pak dostupnost bezplatné informační linky po pracovní době i o víkendu. Naopak byl z hodnocení vypuštěn fakt, kdo má či nemá pobočkovou síť, neboť po velkou část roku byly pobočky dodavatelů energií pro zákazníky uzavřeny.

Dále byla nově zahrnuta kritéria, která se týkala rovného přístupu dodavatelů ke svým zákazníkům. Konkrétně se jedná o to, zda dodavatel rozlišuje mezi novými a stávajícími zákazníky či nikoliv. Tuto kategorii doplnilo hodnocení schopnosti dodavatele zákazníky získávat, které vychází z oficiálních statistik OTE a sleduje meziroční změny odběrných míst.

Výsledky letošního srovnání férovosti dodavatelů energií jsou zobrazeny v následující tabulce. Doporučit můžeme ty, kteří jsou v kategorii se čtyřmi nebo pěti hvězdičkami. Graficky formou šipek uvádíme, kteří dodavatelé energií si oproti minulému roku polepšili a kteří si naopak pohoršili.

srovnám.cz

Poznámka: Společnosti v tabulce jsou srovnány dle získaných bodů a v případě stejného počtu bodů dle abecedy.

MND, Moravské naftové doly, si meziročně v našem žebříčku udržely prvenství. Atributy jako bezpapírové vyřízení smluv s možností online podpisu, rovný přístup k zákazníkům nebo bezplatná infolinka sedm dní v týdnu byly jasným nositelem jejich plusového hodnocení. 

Detail celého průzkumu