nahoru

Jak změnit českou hymnu? Co říká zákon k návrhům nové podoby státní hymny

Petr Sokol, Martin Bartkovský6. dubna 2018 • 14:20
Petr Sokol: Jak by bylo možné změnit hymnu?
• video: 
Martin Bartkovský

V posledních dnech se na základě nápadu některých sportovních funkcionářů velmi živě diskutuje o návrhu na úpravu české státní hymny. Mluví se o jiném hudebním aranžmá nebo dokonce o přidání druhé sloky, aby byla hymna delší. Jak by se ale naše státní hymna mohla změnit a kdo by o tom mohl rozhodnout?

Změna jedině zákonem

Hymna je zmíněna v české Ústavě, která ji vyjmenovává mezi sedmi státními symboly České republiky vedle státní vlajky, malého a velkého státního znaku, státní pečeti, vlajky prezidenta republiky a státních barev. Ústava tím sice upravuje, že naše země má státní hymnu, ale už neurčuje jakou přesně.

To dělá zákon o státních symbolech. Ten ve svém článku č. 7 stanoví, že státní hymnou je první sloka písně Františka Škroupa a Josefa Kajetána Tyla „Kde domov můj“. Přesný text i notový záznam je pak přílohou tohoto zákona. Kdo by tedy chtěl českou hymnu změnit, musel by prosadit změnu zákona o státních symbolech, který je běžným, nikoli ústavním zákonem. 

Nezávazné aranžmá

Změna zákona by ovšem nebyla třeba, pokud bychom se rozhodli změnit hudební aranžmá naší hymny, protože to žádný zákon neupravuje. O státní hymně totiž ještě mluví zákon o používání státních symbolů, ale ten pouze říká, že „státní hymnu lze hrát i zpívat při státních svátcích a při jiných příležitostech, je-li to obvyklé“ a stanoví, že ji stejně jako další symboly není možné znevažovat.

Druhá sloka

Naopak změnu zákona by vyžadovalo přidání druhé sloky. Debatu o ní vyvolává fakt, že od rozdělení Československa na konci roku 1992 hymně „chybí“ druhá část, kterou tvořila od roku 1918 hymna slovenská Nad Tatrou sa blýská. Za první republiky nejprve platilo, že se na základě nařízení ministerstva obrany hrála česká hymna vždy společně se slovenskou, od roku 1930 pak obě hymny tvořily společnou hymnu československou. Zajímavostí je pak fakt, že prvorepubliková hymna měla i svou německou či maďarskou jazykovou verzi.

Po rozdělení Československa se debatovalo o přidání druhé sloky písně Františka Škroupa a Josefa Kajetána Tyla, ale nakonec k němu nedošlo, přestože si to mnozí mysleli. Mátlo totiž i původní znění zákona o státních symbolech, kde byl až do roku 1998 v příloze uveden text obou slok, i když samotný zákon mluvil výslovně jen o sloce první.

Mimochodem Slováci vyřešili stejnou debatu tím způsobem, že po vzniku samostatného Slovenska ve své hymně druhou sloku přidali a zároveň odmítli návrh, aby se novou hymnou stala píseň „Hej, Slováci“, která byla hymnou válečného Slovenského štátu.

Petr Sokol, Martin Bartkovský


Klíčová slova: zákon, stát, hymna, změna, ústavaDiskuse ke článku