nahoru

Do pekel a zpět: Brilantní sonda do moderní historie našeho kontinentu

Jaroslav Šajtar 17. května 2018 • 11:30
Ian Kershaw - Do pekel a zpět
Ian Kershaw - Do pekel a zpět
• foto: 
Argo, Wikimedia

Známý britský historik Ian Kershaw se zabývá hlavně obdobím nacismu a jeho nejslavnějším dílem zůstává dvoudílný životopis říšského kancléře Adolfa Hitlera, který vydalo i pražské nakladatelství Argo. Jako odborný poradce se podílel na televizních seriálech o nacistickém období (Nacismus, varování dějin, jejž uvedla i Česká televize). Výrazem uznání jeho zásluh v oblasti vědy bylo povýšení do šlechtického stavu britskou královnou Alžbětou II. v roce 2002.

Povzbuzeno úspěchem předchozích Kershawových prací předkládá Argo českým čtenářům jeho vynikající rozbor moderních dějin starého kontinentu DO PEKEL A ZPĚT. EVROPA 1914–1949, tedy období ohraničeného vypuknutím první světové války a založením NATO a obou německých států – Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky – jako důsledek rozhořívající se studené války, jež proti sobě postavila někdejší spojence v protihitlerovské koalici: Británii a Spojené státy na jedné a Sovětský svaz na druhé straně.

Z hrdinů žebráky

Autor tímto dílem znovu osvědčil svou vysokou erudici. Čtivě psaný text podává ohromující množství faktů, některých i málo známých, a koření ho četnými zajímavostmi. Do pekel a zpět je přesně ten druh literatury, jenž zpřístupňuje historii rovněž lidem, kteří se v ní třeba nepříliš orientují. Jeho těžiště pochopitelně spočívá v analýze obou celosvětových konfliktů, jež Evropu zpustošily.

Kershawův široký záběr si detailně všímá osudu překotně demobilizovaných britských vojáků po skončení „války za ukončení všech válek“, kdy se z oslavovaných hrdinů mnohdy stávali žebráci, které už „vděčná vlast“ nepotřebovala. Pod jeho drobnohledem se ocitá sociální propast, vedoucí ke vzniku dvou nesnášenlivých ideologií – nacismu a komunismu – a jejich následnému uchopení moci.

Evropa na horské dráze

Při analýze druhé světové války Kershaw bohatě zúročil své zevrubné znalosti dvanáctiletých dějin třetí říše. Podrobně se věnuje zločinům páchaným Němci v masovém měřítku za nacistické éry, ale neskrývá ani svůj kritický pohled na poválečné excesy postihující skutečné, někdy však také pouze domnělé kolaboranty. Nikdy nezůstává jen u vágních úvah, ale svá tvrzení velmi pečlivě dokládá ohromujícím množstvím fakt a statistik.

Publikace Do pekel a zpět, již přeložili Zuzana Krulichová, Daniela Orlando a Pavel Vereš, se opravdu povedla. Kdo si ji přečetl, se již určitě těší na druhý díl Na horské dráze. Evropa v letech 1950–2017, jehož vydání autor připravuje na letošní rok. Doufejme tedy, že jeho překlad Argo vydá co nejdříve, abychom získali ucelený přehled o pohnuté historii našeho kontinentu.

Jaroslav Šajtar




Diskuse ke článku