nahoru

Politruky nemá jen Putin, v Evropské unii fungují „hlídači správného názoru“ již dlouho

Lukáš Lhoťan 6. srpna 2018 • 12:00
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
• foto: 
Evropská komise

Českými médii proběhla zpráva o tom, že ruský prezident Putin obnovil v armádě Ruské federace funkci tzv. politruků, kteří budou mít na starosti „zajištění patřičného morálního a ideologického stavu v armádě a zabezpečení kázně“. V diskuzích na internetu se mnozí diskutující Rusům posmívali a i zde v Reflexu vyšel článek po názvem „Comeback politruků: Putin vrací armádu do dob SSSR. Kdo jsou vojenští hlídači správné ideologie?“ Jenže je skutečně Rusům v čem se posmívat? Obávám se, že není, protože u nás v EU již politruci jsou dávno opět zavedení, a to nejen v armádě. I u nás určití lidé dohlížejí na „patřičný morální a ideologický stav“.

Možná se někdo podiví, o čem to píši. Oficiálně přece funkce politruků v armádě ČR či jiné členské země EU neexistuje. Pravdou je, že tato funkce neexistuje jakožto plně vydělená ze stavu, ale v rámci „práce s lidskými zdroji“ ano. Jde totiž o různá školení na téma propagace ideologie multikulturalismu a LGBT (lesby, gayové, bisexuální a transgender osoby) a o boj proti projevům „netolerance“.

Jak jsem popsal výše, tato aktivita je zaměřena nejen na armádu, ale i na policii, školy a státní úřady a „dobrovolně“ se k ní připojují i soukromé firmy. Píši záměrně „dobrovolně“ v uvozovkách, protože je to vlastně nucené. Která firma by dnes chtěla riskovat, že se na ni zaměří aktivisté z neziskovek s tím, že nepodporuje multikulturalismus a LGBT, nebo rovnou toleruje odpor k témuž?

Kladu si otázku, kolik čtenářů například ví, že multikulturalismus je státní ideologií dnešní České republiky a EU, stejně jako byl marxismus-leninismus státní ideologií komunistického Československa a zemí RVHP. Stačí se podívat na oficiální dokumenty českého ministerstva školství, o kterých často v médiích referuje poslanec za ODS Václav Klaus mladší. Například tzv. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v kapitole 6.4 „Multikulturní výchova“ popisuje vzdělávání směrem, ve kterém jsou žáci vedeni výchovným programem školy k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu. Až se tedy budete znovu smát, že v Rusku je totalita a občané jsou vedeni k potírání protistátního myšlení, vzpomeňte si na tento jev, který učí naše děti v české škole...

Václav Klaus mladší to v jednom svém komentáři popsal jednoduše takto: „Jako vážně – vaše dítě chodí do školy a tam ho budou v různých předmětech (zeměpis, dějepis, občanka – možná i jinde) učit správným postojům k multi-kulti. A nebudou ho učit normálně logicky myslet – budou ho učit myslet v evropských souvislostech. Školy musí vytvořit pozici koordinátorů. Koordinátor pro evropské a globální myšlení a tak, kteří budou dohlížet, zda jsou tato témata začleněna do výuky v různých předmětech a správně uvědoměle a energicky vyučována.“

Není to snad vytváření funkce politruka ve školství? Podobné funkce jsou integrovány i u policie, armády či ve státní správě. A podobně jako v dobách komunistických, i dnes vás mohou vyhodit z práce za to, že nemáte správný světonázor nebo se projevujete v rozporu s ideologií, tentokrát ovšem nikoli ideologií marxismu-leninismu, ale ideologií multikulturalismu...

Nepopírám, že Rusko má za svou ideologii synkretizující nacionalismus, autoritativní demokracii a pravoslaví. Ale my v EU máme státní ideologii multikulturalismu a LGBT. Rusko má své politruky na dohled nad aplikací státní ideologie a my v EU máme své vlastní politruky na dohled nad aplikací multikulturalismu a LGBT. To je realita, již si musíme objektivně přiznat. Otázkou zůstává jen, která z těchto ideologií je v dlouhodobém časovém měřítku životaschopnější. To ukáže budoucnost.

Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.
 

Nejčtenější