nahoru

Ukrajinský a ruský patriarcha radí Bohu, jak zatočit s nepřítelem

Jan Jandourek 20. dubna 2014 • 17:13
 Filaret
Filaret
• foto: 
telegraf.ru

Patriarchové pravoslavných církví v Kyjevě a v Moskvě předvedli zrovna v době Velikonoc slovní přestřelku, když se jejich velikonoční poselství nevyhnula napětí, které nyní panuje mezi oběma zeměmi.

Patriarcha kyjevskýv poselství ukrajinskému lidu, který "prochází těžkými zkouškami", ujistil, že ruský "nepřítel" je odsouzen k nezdaru, neboť Bůh pomůže "vzkřísit Ukrajinu".

"Země, která nám zaručila územní celistvost, se dopustila agrese," prohlásil Filaret, který připomněl Ruskou anexi Krymu a podle Kyjeva Moskvou podněcované proruské vzbouření na východě Ukrajiny. "Bůh nemůže být na straně zla, a proto je nepřítel ukrajinského lidu odsouzen k nezdaru," dodal.

Na druhé straně patriarcha ruský Kirill v Moskvě vyzval k modlitbám za to, aby nikdo nemohl "zničit svatou Rus" tím, že jí vezme Ukrajinu, jejíž metropole Kyjev je kolébkou ruského pravoslaví.

"Musíme se dnes modlit za ruský lid, který žije na Ukrajině, za to, aby Pán přinesl mír na ukrajinskou zem..., aby zmařil plány těch, kdo chtějí zničit svatou Rus," nabádal věřící při mši konané v moskevském chrámu Krista Spasitele.

Pozor jazyk

Duchovní by si měli vždycky dávat pozor na jazyk, když jde o zájmy jejich národů a zemí a dovolávání se Boha. Takto si kdysi kardinál Richelieu myslel, že zájmy Boha a Francie jsou tytéž, takže tím šlo omluvit cokoliv. Je až neuvěřitelné, když se vysocí církevní představitelé vyjadřují z náboženského hlediska takto infantilně. Vysvětlit se to snad jen fanatismem, neznalostí nebo špatným úmyslem. Je samozřejmě možné, že Bůh chce to nejlepší pro ukrajinský lid, ale není celkem pravděpodobné, že by pro něj fyzicky hnul božským prstem. Byly jiné národy, také plné zbožných lidí a neunikly genocidám a útisku. Ukrajinci se mohou modlit o poznání, aby věděli, co pro sebe mají udělat oni a za osvícení nepřátel. Že by se ale třeba otevřela nebesa a blesky srážely ruské migy z oblohy je krajně nepravděpodobné.

Moskevský patriarcha, bývalý (?) agent KGB, má také teologicky jasno. Bůh má zase zmařit "plány těch, kdo chtějí zničit svatou Rus". Asi proto, že to tak patriarcha probral předem s Putinem.

Nesvatá Rus

Při pohledu na dnešní vymírající Rusko, kde se pronásledují lidé jiných názorů, než má režim, kde se lidé dožívají nízkého věku, propadají alkoholismu, kde klesá porodnost a hlavní slovo mají megaboháči a důstojníci tajné policie bývalého ateistického režimu, se slovo svatý dá použít jen jako rouhání. Také mu nic není po tom, že Kyjevská Rus byla kolébkou ruského pravoslaví. Co bylo, bylo. Raději ať se stará o pravoslaví v Rusku, aby k něčemu vypadalo a nebylo platformou divokých nacionalistů, o jejichž inteligenci a lidskosti lze dost pochybovat. Od duchovních bychom očekávali, že přispějí k uklidnění situace a ne že vyvolají atmosféru, která napětí ještě vystupňuje. Pokud to neudělají, mizí křesťanství a zůstává jen vyznání. Dost slabý a pohoršující výsledek. A lidé mimo církve si řeknou: "No jistě, jako vždycky."Diskuse ke článku

 

Nejčtenější