nahoru

Polemika: Potřebujeme kvůli legálním lékům z konopí nový zákon?

Boris Šťastný, VENDULA BĚLÁČKOVÁ22. září 2011 • 08:00
Konopí
Konopí
• foto: 
Profimedia.cz

Je nutné změnit legislativu kvůli legalizaci léků z konopí? Nebo je to již teď povolené a další zákon je zbytečný? Poslanec Boris Šťastný a adiktoložka Vendula Běláčková obhajují své postoje v aréně názorů Reflexu.

NETŘEBA POVOLOVAT POVOLENÉ

Byla by dobrá změna současného stavu, pokud jde o povolení léčby konopím? Vedeme debatu, která je z mého pohledu vyvolána uměle a naprosto zbytečně.

 

Každý, kdo se touto problematikou zabývá, ví, že již v současné době existuje celá řada možností, jak zajistit užití konopí pro léčebné účely. Pro mne je závazný zákon 378/2007 o léčivech, který zcela jasně říká, co je a co není léčivý přípravek a také jakým způsobem probíhá u nás registrace léčivých přípravků. Z mého pohledu tedy výrobcům v současnosti vůbec nic nebrání, aby vyráběli léčiva s obsahem konopí.

 

Ti lidé, kteří bojují za takzvanou legalizaci užití konopí pro léčivé účely, bojují především za prolomení tradičního, osvědčeného a plně funkčního stavu a já teď mohu jen spekulovat, co je k takovým snahám vede. V podstatě tak říkají, že má vzniknout nová kategorie léčiv, jež nemusí projít standardním schvalovacím řízením, a navíc má obsahovat drogu. To je pro mne nepřijatelné.

 

Zákon 167/98 sbírky o návykových látkách ve své příloze číslo 1 uvádí konopný extrakt a tinkturu a v příloze číslo 3 čisté konopí a pryskyřici z konopí. Látky z přílohy 3 mohou být použity pouze k vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům s vymezeným povolením k zacházení s nimi. Extrakt a tinkturu lze použít k terapeutickým účelům bez omezení. Pro případnou přípravu je také možné využít institut takzvané výjimky, ministerstvo zdravotnictví podle zákona povoluje pro humánní účely užití látek, jež nejsou uvedeny v seznamu, a příprava takových látek proběhne na základě předpisu s modrým pruhem. Z toho tedy jasně plyne, že už na základě platných předpisů je bez jakýchkoli legislativních změn možné předepisovat konopí k léčebnému použití a není třeba nic měnit.

 

BORIS ŠŤASTNÝ

LÉKAŘ, POSLANEC (ODS)

 

 

Anketa
Máme povolit využití konopí k léčebným účelům?
Ano
95.8%
2054
Ne
4.2%
91

 

 

NETRESTAT LÉČBU KONOPÍM

Ano, z příběhů, které pacienti připojují k podpisu petice za léčebné konopí, je vidět, že léčebné využití konopí je za současného stavu u nás rozšířený, ale skrytý jev, jenž tabuizuje a kriminalizuje pacienty a jejich blízké.

 

Každý, kdo nyní v libovolném množství vypěstuje či nakoupí marihuanu pro nemocného člověka, který k tomu nemá podmínky nebo toho není kvůli svému stavu schopen, se dopouští trestného činu. Každý, kdo vypěstuje pět a méně rostlin konopí pro vlastní potřebu, se dopouští přestupku pod pokutou až 15 tisíc korun. Policie má povinnost rostliny zabavit, pacient na celý rok přichází o sice neodborně připravený, a tedy ne zcela vhodný, leč vypiplaný lék. Přihlížející sousedi, pokud pacienta sami neudali, na něj s překvapením hledí jako na uživatele drog. Toto ponížení se navíc děje lidem s diagnózami, které už samy o sobě ohrožují lidskou důstojnost, například křečovými stavy u roztroušené sklerózy či Parkinsonovy nemoci nebo odlupování kůže u lupenky.

 

V řadě případů je to navíc jen špička ledovce v příběhu o léčebném využití konopí, v němž je pacient na začátku odkázán sám na sebe, na „odborné“ rady přátel a známých a na naděje rozdmýchané zoufalým hledáním řešení u stavů s doživotní prognózou. Řada lékařů o léčebném potenciálu konopí buď neví, nebo spíše vědět nechce. Riskovali byste vy pověst, profesní kariéru nebo formálně možný postih za šíření toxikomanie doporučením látky, která je na seznamu nelegálních drog?

 

Kontakt s lékařem je způsob, jak minimalizovat rizika s léčbou konopím spojená. Lékař může posoudit rizikovost kontraindikace s další léčbou, určit způsob aplikace, aby se pacient vyhnul vdechování kouře, nebo sledovat, zda se u pacienta nerozvíjí závislost či psychotické symptomy. To vše u látky, která představuje na škále ostatních nelegálních drog tu s nejnižšími zdravotními a sociálními riziky, na škále standardních léčiv jedno z nejméně toxických a život ohrožujících a s ohledem na diskusi o ekonomické udržitelnosti zdravotnictví dodávám – při legální a státem kontrolované rostlinné produkci také nejlevnějších.

 

VENDULA BĚLÁČKOVÁ

EKONOMKA, ADIKTOLOŽKA

 


Boris Šťastný, VENDULA BĚLÁČKOVÁ


Diskuse ke článku

 

Nejčtenější