Reportér Tomáš Vlach v ukrajinském Trosťjanci, který Rusové zdevastovali a spáchali zde masakry na civilistech

Reportér Tomáš Vlach v ukrajinském Trosťjanci, který Rusové zdevastovali a spáchali zde masakry na civilistech Zdroj: Tomáš Vlach

Ukrajinci zrušili akreditaci novináře Tomáše Vlacha. Ukrajinu podporujeme, ale svobodu slova neomezujte

Ukrajinské úřady zrušily akreditaci novináři Tomáši Vlachovi, který léta spolehlivě a s nadhledem informuje o dění nejenom v této válkou rozervané zemi, ale i o vývoji v celé východní Evropě. Protože je Tomáš Vlach i stálým spolupracovníkem Reflexu a mnohé jeho texty o Ukrajině jsem s ním konzultoval a pro náš časopis editoval, považuji postup ukrajinské strany za nepochopitelný. Omezování svobody informování o dění na Ukrajině je nesprávný postup.

Podle dostupných informací, byla akreditace údajně zrušena kvůli jeho textu, který vyšel v březnu letošního roku v Lidových novinách. Materiál ovšem neobsahuje nic, co by zavdávalo důvod pro razantní krok ukrajinských úřadů. Podobně jako v jiných případech se Tomáš Vlach snažil zasadit všedo kontextu a zpracoval téma s hlubokou znalostí, která mu je vlastní. Pokud u toho některým ukrajinským úředníkům či politikům vadí jakákoli (i mírná) kritika jejich postupů, jsme na špatné cestě v tom, jak by se mělo o válce v této zemi informovat.

Paradoxní na rozhodnutí je, že Vlach sice bývá v některých svých textech pro česká tištěná a online média či v televizních reportážích kritický k tomu, jak se na Ukrajině rozhoduje a postupuje, ale současně je velkým a vytrvalým kritikem ruské agrese. Navíc mnoha ukrajinským občanům, kteří se ocitli v nouzi, pomohl doručením humanitární pomoci nebo při evakuaci na léčení do České republiky. A takovému člověku ukrajinské úřady zruší novinářskou akreditaci…

V každé válce se bojuje nejenom na bitevních polích, ale i v informačním prostoru. Provázejí to nejrůznější dezinformace nebo informace, které jsou „přibarveny“ pro potřeby jednotlivých stran. V našem případě to dělá jak ukrajinská, tak ruská strana. Ano, ve válkách se to děje, byli jsme toho svědky vždy. Důvodem je to, že něco zůstává z vojensko-strategických důvodů utajeno, něco je prezentováno na „půl plynu“, jde i o matení nepřítele. To pochopit ve válečné vřavě lze, ale právě proto je nutné, aby média tyto věci vyhodnocovala, analyzovala a uváděla na pravou míru. Od toho média, která postupují standardními profesionálními postupy, jsou. A Tomáš Vlach je profesionál. Svojí prací to dokazuje. Jak už jsem říkal, mnohé jeho texty jsem zpracovával a pečlivě porovnával s tím, co bylo k tomu, co popsal on sám, dostupné.

Pokud se ukrajinským úřadům nelíbí, co někteří novináři píší či vysílají, je to samozřejmě jejich věc a jejich právo, ale v případě Tomáše Vlacha zavání jejich rozhodnutí účelovostí. Není to ovšem poprvé, co se něco podobného ve válčící zemi od zahájení ruské agrese objevilo. Podobné problémy měli i jiní západní novináři.

Tomáš Vlach i Reflex od začátku ruské agrese stojí na straně Ukrajiny, ale je naprosto nesprávné nějakým úřednickým a politickým rozhodnutím omezovat svobodné šíření informací (to platí obecně), které jsou založeny na reálných faktech. To k vítězství nad putinovským zlotřilým režimem skutečně nepovede.