Policie provádí vyšetřovací pokus kvůli otravě bečvy, zjišťují chování látky v toku

Policie provádí vyšetřovací pokus kvůli otravě bečvy, zjišťují chování látky v toku Zdroj: Policie ČR/Blesk

Uhynulé ryby v řece Bečvě.
Uhynulé ryby v řece Bečvě.
Uhynulé ryby v řece Bečvě.
Uhynulé ryby v řece Bečvě.
25
Fotogalerie

Absurdita státní moci. Inspekce zasáhla proti vědci, který zpochybnil vyšetřování otravy Bečvy

Česká inspekce životního prostředí pokračuje v sérii rozporuplných kroků a dějů, provázejících ekologickou katastrofu v Bečvě. Zatímco v samotné kauze projevovala trestuhodnou liknavost, nyní okamžitě poslala kontrolu na vědce, který vyvrátil dosavadní výsledky vyšetřování.

Otrava řeky Bečvy je ekologickou katastrofou mimořádného rozsahu. Po úniku toxických kyanidů uhynulo čtyřicet tun ryb a dalších vodních organismů. Tato skandální událost je ožehavou výzvou pro státní správu, jelikož v podezření z úniku jedů se ocitla chemička Deza z holdingu Agrofert, která má v zasaženém místě výpusť.

Brabcovo aranžmá

Následující vývoj odpovídá klasické definici „převzetí státu“ (state capture), podle které je vládní byrokracie manipulována zájmy soukromých osob a firem. Ministr životního prostředí Richard Brabec, jenž před vstupem do politiky v dresu ANO řídil další chemický podnik holdingu Lovochemii, se může stěží zbavit podezření z podjatosti. Sám tomu nahrál svým kontroverzním vystupováním.

Únik jedů do Bečvy byl zjištěn 20. září loňského roku, „shodou okolností“ téhož dne, kdy v Deze došlo k průmyslové havárii. O čtyři dny později Brabec oznámil, že věří, že viník bude během krátké doby odhalen a exemplárně potrestán. „Teď, když víme, že šlo o kyanidy, věříme, že najít zdroj znečištění bude otázkou hodin,“ napsal poněkud neprozřetelně na Twitter.

Nedlouho poté, co původ havárie vyloučil Agrofert s později vyvráceným odůvodněním, že Deza nikdy s kyanidy nepracovala, Brabec podpořil jeho verzi. „Policie aktuálně prověřuje firmy v areálu Tesla Rožnov, odkud vede kanál do Bečvy. Těm, kteří se tuhle katastrofu snažili zneužít před volbami: Firmu Deza jako původce znečištění už dříve vyloučily policie i ČIŽP,“ uvedl 1. října.

Selhání státu

Postup ministra a České inspekce životního prostředí (ČIŽP) už tehdy kritizovala odborná sféra. Šetření úniku jedů do Bečvy od počátku provázel chaos odpovědných úřadů. Selhaly při zjišťování původu havárie a neměly dokonce jasno ani v tom, kdo má řídit záchranné a likvidační práce.

Vzorky vody byly v zasažených místech včetně výpustí odebrány opožděně. Vzorky od rybářů, kteří na katastrofu upozornili, byly bezdůvodně vylity. Čtyři dny nikdo nevěděl, jaké látky byly do řeky vypuštěny, což ohrožovalo zdraví nejen rybářů, ale i zasahujících hasičů.

„Je nutno říct, že tady někdo pochybil. To jsou ty odběry vzorků. Časová posloupnost v prvních hodinách a dnech byla chybná. Musíme se z toho poučit a opravdu velmi důsledně vyvodit zodpovědnost,“ reagoval ekotoxikolog a hydrobiolog Masarykovy univerzity v Brně a Botanického ústavu Akademie věd ČR Blahoslav Maršálek.

Nestandardní chování státní správy dokládá zdlouhavý vývoj vyšetřování kauzy, který vedl ke vzniku parlamentní komise. Podle posudku soudního znalce Jiřího Klicpery, který už v lednu rovněž vyloučil zavinění Dezy, policie v červnu zahájila trestní stíhání.  

Viník nalezen?

V podezření je společnost Energoaqua z areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm a její jednatel Oldřich Havelka, jemuž hrozí pětileté vězení. Brání se, že s únikem jedů nemají nic společného, zatímco ředitel inspekce Erik Geuss  chválí před sněmovní komisí své podřízené, že „odvedli profesionální a skvělou práci“. Jeho slova podpořilo i interní šetření Brabcova ministerstva, podle kterého inspekce nepochybila.

„Bezchybnou“ práci odvádí inspekce životního prostředí i dnes, když svižně zasáhla proti hydrochemikovi Jakubovi Hruškovi. Profesorovi z Akademie věd se nezdály závěry soudního znalce Klicpery a v polovině srpna provedl společně s místními rybáři experiment, aby si ověřil, jak se mohly v době havárie šířit jedovaté látky v Bečvě.

Pokus spočíval v tom, že u vyústění rožnovského kanálu vylili do řeky roztok chloridu sodného (kuchyňské soli). Zjištěná měření prokázala, že se rozptýlil v celé šíři toku už po šesti stech metrech, a nemohl ohrozit životy ryb, jež začaly hynout o několik kilometrů dál po proudu. Experiment tak doložil, že kyanidy nemohly protéct kanálem z areálu bývalé Tesly.

„Experiment byl soukromou iniciativou pana Hrušky. Nicméně je zřejmé, že prokázal nedostatky v současném vyšetřování havárie, která vědce se zaměřením na biologii a ekologii nemůže nechat chladným,“ uvedla ve svém stanovisku Akademie věd.

Inspekce maká

Důvody náhlé kontroly pod hrozbou pokuty příliš nechápe předseda místní organizace Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou Stanislav Pernický, oznamovatel havárie na Bečvě. Inspekce mlží, že jedná na základě podnětu, jehož oznamovatele prý nemůže zveřejnit. Údajně paradoxně zkoumá, zda pokus s vypuštěním soli nepoškodil řeku, což je vzhledem k neškodnosti solného roztoku zcela absurdní.

„Osobně si myslím, že jsme tím experimentem někomu šlápli na kuří oko. Policie i ČIŽP reagovaly opravdu velice rychle,“ tvrdí Pernický. Jaké jsou závěry?

Téměř po roce od otravy desítek tun ryb v řece Bečvě se zatím vše vyvíjí „zdárným“ směrem. „Viník“ je označen, i když jasné důkazy zatím nikdo nepředložil. Odpovědné úřady zafungovaly „profesionálně a skvěle“, ministr Brabec „obstál“ a udržel si svoje křeslo. Hlavně se ovšem podařilo odklonit „černého Petra“ z holdingu. A inspekce životního prostředí konečně maká.