Z devadesáti devíti parašutistů se jich konce války dožilo čtyřicet devět.

Z devadesáti devíti parašutistů se jich konce války dožilo čtyřicet devět. Zdroj: Archív

Otmar Riedl, výsadek Benjamin
František Pavelka, výsadek Percentage
Josef Gabčík, výsadek Anthropoid
Jan Kubiš, výsadek Anthropoid
Alfred Bartoš, výsadek Silver A
99
Fotogalerie

Velká galerie hrdinů: Českoslovenští parašutisté vysazení do akce v protektorátu

V průběhu 2. světové války bylo v letech 1941 až 1945 do Protektorátu Čechy a Morava posláno 36 paraskupin. Z devadesáti devíti vojáků se jich konce války dožilo čtyřicet devět. Jedním z výsadků byl i slavný Anthropoid, jehož členové měli za úkol odstranit samotného Reinharda Heydricha. Útok na zastupujícího říšského protektora byl proveden 27. května 1942. Tato operace rozbila „český obraz“ malovaný nacisty a donutila Brity přehodnotit mnichovskou dohodu z roku 1938.

Úspěšné provedení vojenské akce proti šéfovi Hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhardu Heydrichovi, pro niž se vžilo poněkud zavádějící označení „atentát“, mělo pro porážku Hitlerova Německa značný a pro poválečné obnovení našeho státu v historických hranicích českých zemí zásadní význam.

Video placeholde
Reinhard Heydrich přebírá od státního prezidenta Emila Háchy lazaretní vlak jako „dar obyvatel protektorátu Čechy a Morava“ Adolfu Hitlerovi • NFA

Úspěch operace Anthropoid deprimoval samotného Hitlera. V důvěrném rozhovoru s Goebbelsem vyjádřil obavy, že „jen málo starých bojovníků se dožije konečného vítězství“. V žádné z obsazených zemí se odbojovému hnutí do té doby nepodařilo zabít nacistického pohlavára.

Zabitím Heydricha zbavili Češi svět nebezpečného muže. Muže, který už v červnu 1940 upozornil, že problematika Židů na území německé moci nemůže být řešena vystěhováním; muže, jenž v roce 1941 vytvořil vraždící komanda Einsatzgruppen a v lednu 1942 na poradě ve Wannsee naplánoval vyhlazení evropských Židů; muže, jehož jméno Reinhard se stalo krycím názvem pro smrtící mašinérii, která se rozběhla ve vyhlazovacích táborech na jaře 1942.

Likvidace Heydricha, několikahodinový boj parašutistů s německou přesilou v chrámu sv. Cyrila a Metoděje a životy více než dvou tisíc Čechů, jež Němci ze msty za Heydrichovu smrt povraždili buď na popravištích v tzv. protektorátu, nebo tajně v koncentračních táborech Auschwitz, Chełmno, Mauthausen a Ravensbrück, rozbily nacisty pracně vytvářený obraz „défaitických a rezignovaných Čechů“.

I po téměř osmi desetiletích, která nás dělí od dramat heydrichiády, je třeba se vracet k etickému odkazu parašutistů a jejich spolupracovníků z odboje. Jejich nezištná obětavost a úcta ke svobodě zavazují.

Prohlédněte si galerii statečných parašutistů, kteří byli v letech 1941 až 1945 vysazeni na území protektorátu Čechy a Morava: